Speciální akce

k uvedení modulu Manažer nakládky!

Nový SEMA Manažer nakládky to umožňuje!

Jednoduche a komfortní umístnění elementů do flexibilních prostorů nakládky. Automatický výstup celkových plánů nakládky. Libovolné určení pořadí nakládky a následné montáže s nejlepší možnou logistickou kontrolou přináší obrovskou úsporu času - a to u každého projektu.

Všechny přednosti v krátkém shrnutí:

  • Rychlá a jednoduchá obsluha v programu SEMA
  • Vysoká úspora času při plánování nakládky
  • Zabránění chybám v nakládce
  • Zkrácení času nakládky
  • Díky optimální nakládce dochází k úspoře nákladového prostoru/času vykládky/využití jeřábu
  • Není potřeba prostor pro překládku prvků na stavbě
  • Díky plné integraci do programu SEMA pracujete ve známém softwarovém prostředí
  • Odstranění časové náročnosti a možné chybovosti při předání dat do externích systémů

  

Speciální cena k uvedení SEMA Manažera nakládky je platná pouze do 15.09.2020.
Tuto akci nelze kombinovat s ostatními cenovými akcemi.

V případě dotazů prosím kontaktujte vašeho regionálního zástupce.