buildingSMART e.V. - SEMA je členem sdružení specialistů koncepce BIM

Koncepce BIM patří již řadu let ke stálicím celého stavebního odvětví a sleduje svou aktivitou inteligentní propojení všech stran zúčastněných ve stavebním projektu. Požadavkem je ustavení průběžného toku a výměny informací v jednotném standardu. Koncepce BIM tak má značný potenciál k trvalé změně řemesla a celého odvětví stavebnictví a dokonce zde vyvolat revoluci.

Výrobce moderního softwaru SEMA se stal členem oficiálního sdružení hnutí BIM buildingSMART e.V. Důležitou úlohou a cílem sdružení je „další rozvoj a standardizace otevřených standardů výměny dat pro výměnu informací nezávislých na softwaru v projektech vytvořených na základě koncepce BIM a definování a standardizace příslušných pracovních procesů.“ Sdružení Building-SMART e.V. navíc prezentuje platformu síťování a odborné výměny informací na národní a mezinárodní úrovni.

Ústředním cílem SEMA je současně další rozvoj síťování a zjednodušení poskytování a dalšího zpracování dat. „Digitálně podporovaná komunikace mezi všemi partnery v oboru stavebnictví je základem hladkého průběhu procesů u všech zúčastněných stran a přispívá k efektivnímu a hospodárnému stavění a předcházení vzniku chyb. Společnost SEMA připravuje svou vývojovou prací své zákazníky na budoucnost. Členství ve sdružení buildingSMART e.V. je tak logickým následujícím krokem ke konsekventnímu rozvoji myšlenky koncepce BIM.“ říká Andreas Leix, hlavní vývojář u společnosti SEMA.

SEMA očekává od členství další impulzy k již implementovanému a budoucímu vývoji v rámci tohoto tematického komplexu a otevřenou výměnu dat s rozhraním IFC.