Dřevěná stavba roku 2020

Od 24.2. startuje hlasování v soutěži „Dřevění stavba roku“.

Do kategorie „Dřevěné konstrukce Návrhy“ přihlásila SEMACZ  projekt Sanktusníkové věže v Horce nad Moravou na kterém spolupracovala s realizátorem stavby firmou ROOFS.CZ GROUP a.s. A tak je Stejné dílo přihlášeno i v kategorii „Dřevěné konstrukce - Realizace“. Pokud nás chcete podpořit svým hlasem, můžete tak učinit zde:

Konstrukce sanktusníkové věže

Sanktusníková věž kostela

 

   

OBECNÉ INFORMACE O DÍLE

NÁZEV KONSTRUKCE
Konstrukce sanktusníkové věže

POPIS KONSTRUKCE
Sloupková konstrukce posazená na pozednicovém roštu, ztužená ondřejskými kříži a patrovým roštem, báň je tvořena obloukovými ramenáty. Z důvodu transportu a montáže je konstrukce rozdělena na dvě samostatné části tvarově spojené a vzájemně kotvené při montáži.

OCHRANA DŘEVA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI PODMÍNKAMI
Tesařská konstrukce je opatřena nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, kompletně opláštěná měděným plechem.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
Tvar stávající věže byl zaměřen 3D zaměřovacím přístrojem od paty kostela z ulice. Tato 3D data byla naimporotvána do programu SEMA, kde dle těchto tvarových informací byla následně navržena a vytvořena nová tesařská konstrukce. V nové konstrukci byly zohledněny požadavky na přístup do horní části věže, výlez a jeho utěsnění, které u původní věže bránily dobrému přístupu a nevhodným provedením způsobovaly zatékání do konstrukce.

Z detailně rozkreslené konstrukce se následně v programu SEMA vyexportovala data pro výrobu na CNC stroji a šablony obloukových ramenátů v měřítku 1:1 pro ruční výrobu. Sestavení obou samostatných částí věže bylo provedeno ve výrobní hale a na stavbu se pak transportovaly a následně montovaly 2 již kompletně oplechované části. Tím došlo nejenom ke značné časové úspoře při výrobě a montáži, ale také k tomu, že výroba nebyla ovlivněna nepřízní počasí, jak tomu bývá u tradičního způsobu rekonstrukcí na stavbě.

ZAJÍMAVOST O KONSTRUKCI / PŘÍBĚH DÍLA
Po úspěšné realizaci předchozí věže v Petrovicích u Karviné byl obdobný moderní postup (zaměření, konstrukce, výroba a montáž) použit i u této sanktusníkové věže. Kompletní dodávka od zaměření až po konečnou montáž a předání byla provedena během cca 1 měsíce, což je ve srovnání s tradičním postupem mnohonásobné zkrácení.