Schody do nebe

Koncem června proběhlo slavnostní otevření nové kancelářské budovy firmy API CZ s.r.o., předního světového dodavatele a vývojáře úprav vozidel pro tělesně postižené.

A tak jako u každé patrové budovy bylo i zde potřeba vyřešit propojení obou podlaží. Zadání znělo jed-noduše: požadujeme moderní designové schodiště které bude vzhledově ladit k proskleným stěnám při-lehlých kanceláří...

Několik firem tak přišlo se svými návrhy ale jak říká majitel firmy Ing. Miroslav Bartoš, …“stále tomu něco chybělo“…A tak požádal o pomoc svého bratra ze SEMACZ zda mu zkusí něco navrhnout a to pak poptá u jednotlivých dodavatelů.

Začalo to tedy nejdříve 3D oskenováním prostoru budoucího schodiště. Sken byl ve formě „Mračna bodů“ následně naimportován do programu SEMA a použit pro přesné zakreslení a návrhy schodů ve 3D. Díky intuitivnímu ovládání a fotoreralistické vizualizaci bylo vytvořeno několik variant a ta, která již plně splňovala představy zadavatele, pak byla dopracována až do detailního konstrukčního řešení včetně všech ocelových nosných i spojovacích prvků, přípravy pro CNC výrobu dřevěných stupňů ale i skleněných prvků tvořících zábradlí.

Dalším bodem pak byl výběr dodavatele – vzhledem k předchozí spolupráci na několika úspěšných projek-tech mezi SEMACZ a Goldberger byla volba víceméně jasná… V průběhu výroby a montáže se ještě vysky-tlo několik problémů hlavně s tuhostí a únosností obvodových stěn pro vsazení vetknutých prutů, vše se ale nakonec konstrukčně vyřešilo a schody se tak staly opravdovou dominantou nové kancelářské budovy fir-my APICZ. Při slavnostním otevření pak jeden s návštěvníků pronesl: „... vypadá to jak schody do nebe …“