SEMA získala Čestné uznání veletrhu Střechy Praha za verzi 20-1

Veletrh je za námi a s potěšením můžeme oznámit, že SEMA obdržela v soutěži o nejlepší exponáty veletrhu s názvem "Zlatá taška" Čestné uznání veletrhu Střechy Praha 2020.

Druhé Čestné uznání obdržela firma Mafell a odborná porota této soutěže tak potvrdila, že SEMA+MAFELL je dokonalé spojení profesionálních produktů pro tesaře a truhláře. Na stánku i v několika prezentacích na pódiu jsme představili i 3D scannování a přímý import "mračna bodů" ze skeneru FARO.

Jedinečná funkce: Mračno bodů zaměřené pomocí laserového 3D skeneru lze přímo importovat do softwaru SEMA a využít ho tak pro další konstruování.

To přináší enormní časové a finanční výhody, protože zaměřená konstrukce budovy je kompletně k dispozici s milimetrovou přesností.

Zda Mračno bodů obsahuje čtyři miliardy bodů, nebo třeba i dvakrát více, není pro výkon programu vůbec relevantní. To je možné pouze u SEMA!

SEMA tímto nastavuje nové hranice při zpracování a následném využití digitálních 3D- dat v CAD softwaru. Libovolné řezy lze z Mračna bodů získat velmi rychle a jednoduše jen díky několika kliknutím včetně všech relevantních zaměřovacích bodů pro další projektování a konstruování.

Velkou výhodou Mračna bodů je to, že program nabízí virtuální prezentaci reality - neexistuje lepší podklad pro konstruování...

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.