SEMA znovu podpořila studentskou soutěž

Stavby s vůní dřeva – každoroční studentská soutěž projektů s využitím dřeva vstoupila do svého již 7. ročníku.

Letos bylo zaregistrováno 38 soutěžních děl na kterých se podílelo celkem 58 studentů z 9 fakult vysokých škol z České republiky a Slovenska. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby–malé a Dřevěné stavby–velké. 

Odbornou porotou, veřejností a partnery soutěže bylo vybráno 7 vítězů, kteří si rozdělili ceny za 200 tisíc korun. SEMA, tak jako každoročně, věnovala vítězům roční plnou licenci programu SEMA včetně 1-denního individuálního školení. Pevně věříme, že projekty neskončí jen u studie ale naše licence budou nápomocny k následnému detailnímu rozkreslení konstrukcí a pokud možno i k finální realizaci vítězných projektů.

Více informací o této soutěži a celkové výsledky, které byly oficiálně vyhlášeny 10.9.2019 v  Impact Hub Brno, naleznete na: https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-podle-studentu-vitezne-stavby-s-vuni-dreva-2019

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.