SEMA Verze 17-1:
Pokrok zajišťuje budoucnost

Kontinuální vývoj v oblasti počítačové a softwarové technologie je motorem technologického pokroku a ekonomického úspěchu. SEMA zajišťuje mimo dlouhodobého programového vývoje i zavádění a změny základní stavby programu. V SEMA verzi 17-1 byla v této souvislosti změněna technika v oblasti grafiky 2D na nový základ (OpenGL). Existuje několik důvodů a výhod, proč k tomu bylo přistoupeno.

Od Windows 8 je tradiční 2D-Technika (GDI) operačního systému a grafických karet podporována pouze na základní úrovni a tak i pomalu zobrazována. Všechny možnosti v oblasti GDI již totiž byly dosaženy.

S použitím techniky OpenGL přináší SEMA enormní zrychlení u všech 2D-zoomovacích funkcí zajišťujících tak plynulé zobrazování i u větších projektů. Tato Technika také zajišťuje, že SEMA i v budoucnu bude moci v plné míře využívat  nové možnosti u operačních systémů  a grafického hardwaru a přinášet tak svým uživatelům další možnosti.

Těchto zásadních změn v technice nelze dosáhnout ale bez změny v chování programu. Samozřejmě se vždy snažíme, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Někdy ale není jiná cesta. Jedním z takovýchto nežádoucích druhotných efektů je to, že v některých zoomavacích výřezech je nyní text neostrý anebo při okrajích lehce mléčně rozmazaný. SEMA v současné době pracuje na tom, aby byl tento nežádoucí efekt odstraněn.

Dalším takovýmto problémovým bodem je i to, že poziční rámce v plánech nemůžou již více být průhledné. SEMA se snaží tuto funkci obnovit do původního provedení. V krátké době bude SEMA tuto problematiku řešit Updatem Verze 17-1, díky které bude zajištěna možnost pro tisk tyto poziční rámce nastavit jako transparentní. K nalezení bude tato funkce pod „Extra“ -> „Nastavení“ -> „Transparentnost Pozičního rámce pro tisk“.

To znamená, že pouze u tisku budou poziční rámce transparentní a díky tomu tak překrývající se obrázky nebo texty budou viditelné. Tím je zajištěno, že stávající plány a šablony plánů z předchozích verzí mohou být použity v nezměněném provedení. Na obrazovce zobrazené poziční rámce zatím budou zůstávat jako neprůhledné.

I přes tyto drobné druhotné efekty jsme přesvědčeni, že SEMA přijala využitím této nové techniky nezbytný a důležitý krok na cestě k úspěchu v budoucích verzích programu.

Váš SEMA vývojový tým

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.