SEMA Verze 17-1:
Pokrok zajišťuje budoucnost

Kontinuální vývoj v oblasti počítačové a softwarové technologie je motorem technologického pokroku a ekonomického úspěchu. SEMA zajišťuje mimo dlouhodobého programového vývoje i zavádění a změny základní stavby programu. V SEMA verzi 17-1 byla v této souvislosti změněna technika v oblasti grafiky 2D na nový základ (OpenGL). Existuje několik důvodů a výhod, proč k tomu bylo přistoupeno.

Od Windows 8 je tradiční 2D-Technika (GDI) operačního systému a grafických karet podporována pouze na základní úrovni a tak i pomalu zobrazována. Všechny možnosti v oblasti GDI již totiž byly dosaženy.

S použitím techniky OpenGL přináší SEMA enormní zrychlení u všech 2D-zoomovacích funkcí zajišťujících tak plynulé zobrazování i u větších projektů. Tato Technika také zajišťuje, že SEMA i v budoucnu bude moci v plné míře využívat  nové možnosti u operačních systémů  a grafického hardwaru a přinášet tak svým uživatelům další možnosti.

Těchto zásadních změn v technice nelze dosáhnout ale bez změny v chování programu. Samozřejmě se vždy snažíme, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Někdy ale není jiná cesta. Jedním z takovýchto nežádoucích druhotných efektů je to, že v některých zoomavacích výřezech je nyní text neostrý anebo při okrajích lehce mléčně rozmazaný. SEMA v současné době pracuje na tom, aby byl tento nežádoucí efekt odstraněn.

Dalším takovýmto problémovým bodem je i to, že poziční rámce v plánech nemůžou již více být průhledné. SEMA se snaží tuto funkci obnovit do původního provedení. V krátké době bude SEMA tuto problematiku řešit Updatem Verze 17-1, díky které bude zajištěna možnost pro tisk tyto poziční rámce nastavit jako transparentní. K nalezení bude tato funkce pod „Extra“ -> „Nastavení“ -> „Transparentnost Pozičního rámce pro tisk“.

To znamená, že pouze u tisku budou poziční rámce transparentní a díky tomu tak překrývající se obrázky nebo texty budou viditelné. Tím je zajištěno, že stávající plány a šablony plánů z předchozích verzí mohou být použity v nezměněném provedení. Na obrazovce zobrazené poziční rámce zatím budou zůstávat jako neprůhledné.

I přes tyto drobné druhotné efekty jsme přesvědčeni, že SEMA přijala využitím této nové techniky nezbytný a důležitý krok na cestě k úspěchu v budoucích verzích programu.

Váš SEMA vývojový tým