Statika dřevěných konstrukcí SEMA + DLUBAL

V posledních letech je znatelný zvyšující se trend zájmu o dřevostavby, jejichž podíl na celkovém objemu staveb má stále stoupající tendenci.

Časopis: Stavebnictvi 3000 - Číslo 02/2012