Copyright

© SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb.

Veškerý obsah webových stránek SEMA je předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů.
Pro obsah, který podléhá právům třetích osob si SEMA zajistila souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu.

 

Žádná součásti (texty, obrázky) uvedené na této webové stránce, nesmí být bez písemného schválení SEMA GmbH resp. právoplatného majitele, reprodukovány, rozmnožovány, a jinak šířeny. Všechna firemní jména, loga a všechna jména produktů a služeb jakož i všechny další firemní značky jsou vlastnictvím příslušného majitele.

Upozornění:

Přes probíhající kontrolu nepřejímá SEMA GmbH žádnou odpovědnost za odkazované internetové stránky.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.