Zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

Zde získáte veškeré informace o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů:
Initiates file download Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 odst. 3 GDPR (PDF, 163 KB)

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webové stránky SEMA

1. Stručný přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny

Následující pokyny uvádějí jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškerá data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži této webové stránky.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jedna např. o údaje, které zadáváte v některém kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat je proveden automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Aktuálně máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo žádat opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

Analytické nástroje a nástroje od třetích subjektů

Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše prohlížení internetu. To probíhá především pomocí souborů cookies a prostřednictvím tak zvaných analytických programů. Analýza vašeho prohlížení internetu je provedena zpravidla anonymně; na základě chování při prohlížení internetu vás nelze zpětně vysledovat. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo zabránit jejímu provedení nepoužíváním některých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provedení této analýzy můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně dat.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek věnuje ochraně vašich osobních údajů velkou vážnost. K vašim osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným informacím a v souladu s legislativními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Naprostá ochrana dat před přístupem třetích subjektů není možná.

Informace o odpovědné osobě

Osoba odpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

SEMA GmbH
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried

Telefon: +49 8304 - 939 0
E-mail: info@sema-soft.de

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. (např. jména, e-mailové adresy apod)

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnohé procesy jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu.

V případě přestupků proti právu o ochraně dat máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách ochrany dat je pověřenec k ochraně dat spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců ochrany dat a kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na přenositelnost dat

Přísluší vám právo nechat předat údaje, které zpracováváme automatizovanou formou na základě vašeho souhlasu nebo vyplněním smlouvy, sobě nebo třetímu subjektu v běžném strojně čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, je takový přenos proveden, pouze pokud je technicky možný.

Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, kódování SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

Pokud je aktivní kódování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám zasíláte, čtena třetími subjekty.

Informace, blokování, vymazání

V rámci platných legislativních ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou o vás uloženy, jejich původu a o příjemci a účelu zpracování dat a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. S otázkami na toto téma a na téma osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nesouhlas se zasíláním reklamních mailů

Využívání kontaktních údajů, které jsou povinně zveřejněny v tiráži, k zasílání reklam a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

3. Pověřenec k ochraně dat

Legislativně předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme zřídili pověřence k ochraně osobních údajů.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten

Telefon: +49 831 - 59090 400
E-mail: datenschutz@idkom.de

4. Sběr dat na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky využívají do jisté míry tak zvané soubory cookies. Cookies vašemu počítači neškodí a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku upravili tak, aby byla uživatelsky příznivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, ukládá je váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané “Session-Cookies”, tedy soubory vzniklé během relace. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožní rozpoznat váš prohlížeč během vaší další návštěvy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo poskytnutí příslušných funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 pís. f zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies k provedení analýzy vašeho chování na internetu), jsou tyto upraveny v tomto prohlášení o ochraně dat zvlášť.

Soubory přihlášení na web

Provozovatel stránek získává a ukládá automaticky informace do tak zvaných přihlašovacích souborů na web, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o následující údaje:

  • Typ a verzi prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referrer URL
  • Hostname připojujícího se počítače
  • Čas požadavku serveru
  • Adresa IP

Nedochází ke sloučení těchto dat s jinými zdroji dat.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování údajů zadaných do našeho kontaktního formuláře je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo odpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná legislativní ustanovení (především lhůty pro archivaci) zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie jsou přeneseny na některý server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Ukládání souborů Google-Analytics-Cookies je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Na základě toho je vaše adresa IP společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena adresa IP v nezkrácené podobě a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. Adresa IP předaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče není společností Google spojována s jinými daty.

Plugin pro prohlížeč

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat zaznamenaných ze souborů cookie vytvořených v souvislosti s vaším využitím webové stránky (vč. vaší adresy IP) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a instalujete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďování vašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpracování dat ze zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání služby Google Analytics kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů.

Demografické charakteristiky u Google Analytics

Tato internetová stránka využívá funkce „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Na základě toho mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z cílené reklamy Google a z údajů o návštěvníkovi od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením zobrazení na svém účtu Google nebo můžete shromažďování svých údajů v rámci služby Google Analytics obecně zakázat tak, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování dat”.

6. Zasílání novinek

Data pro zasílání novinek

Pokud si přejete zasílání novinek nabízené na webové stránce, budeme od vás potřebovat e-mail a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním novinek. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány na základě dobrovolného uvedení. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžadovaných informací a neposkytujeme je třetím subjektům.

Zpracování údajů zadaných do našeho formuláře pro odběr novinek je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR)). Váš udělený souhlas k uložení osobních údajů, e-mailové adresy a jejich použití k zasílání novinek můžete kdykoli zrušit například pomocí odkazu v zasílaných novinkách. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které o vás ukládáme za účelem odběru novinek, jsou u nás uloženy do vašeho zrušení odběru novinek a po ukončení odběru novinek jsou vymazány. Data, která u nás byla uložena z jiných důvodů (např. e-mail v členské sekci) tím zůstávají nedotčena.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá pluginy stránky YouTube, kterou provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek, která je vybavena pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňuje YouTube přiřadit vaše surfování na internetu přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, pokud se odhlásíte od svého účtu YouTube.

Využití služby YouTube je provedeno v zájmu příslušné prezentace naší nabídky online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR).

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Google Web Fonts

Tato stránka využívá k jednotnému zobrazení fontů tak zvaný Web Fonts, který poskytuje Google. Při vyvolání některé stránky načte váš prohlížeč potřebné webové fonty do cache prohlížeče tak, aby správně zobrazil texty a fonty.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč spojit se servery Google. Na základě toho získá Google informaci o tom, že prostřednictvím vaší adresy IP byla vyvolána naše webová stránka. Využití služby Google Web Fonts je provedeno v zájmu jednotné a příslušné prezentace naší nabídky online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR).

Pokud váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, bude použit standardní font vašeho počítače.

Další informace o Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Google Maps

Tato stránka využívá API mapové služby Google Maps. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využití funkcí Google Maps je nutné uložit vaši adresu IP. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na některý server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá na přenos dat vliv.

Využití funkce Google Maps je provedeno v zájmu příslušného zobrazení našich nabídek online a v zájmu snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f zákona o ochraně osobních údajů (EU-GDPR).

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

8. Naše přítomnost na sociálních médiích

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Využíváme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Google+ atd., mohou obecně komplexně analyzovat chování svého uživatele, když navštívíte jeho web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. jako tlačítka nebo reklamní bannery). Návštěva našich  sociálních médiích spouští řadu operací zpracování souvisejících s ochranou dat. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštěvujete naše sociální média, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností však mohou být vaše osobní údaje zaznamenány, i když nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V tomto případě jsou tato data zaznamenána, například prostřednictvím cookies, které jsou uloženy ve vašem zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

S pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazena zájmově orientovaná reklama uvnitř i vně příslušných sociálních médií. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, lze zájmově orientovanou reklamu zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

Mějte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další zpracovatelské operace provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti lze najít v podmínkách použití a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Účelem naší přítomnosti v sociálních médiích je zajistit co nejširší prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí určit provozovatelé sociálních sítí (např. Souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

Odpovědnost a uplatňování práv

Pokud navštívíte některý z našich webů sociálních médií (např. Facebook), jsme my a provozovatel platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování dat spuštěné během této návštěvy. Můžete zásadně uplatnit svá práva (informace, opravy, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) na nás, stejně tak jako na provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. proti Facebooku).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti do značné míry vycházejí z firemní politiky příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů odstraněny, jakmile přestane platit účel jejich uložení, požádáte nás o jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s uložením nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchování - zůstávají nedotčena.

Na dobu uložení vašich dat, která jsou ukládána provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely, nemáme žádný vliv . Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ PODROBNĚJI

Facebook

Jsme zde k dispozici díky našemu profilu na Facebooku. Poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook je certifikován podle zásady na ochranu soukromí mezi EU a USA.

Uzavřeli jsme dohodu s Facebookem o společném zpracování dat (Dodatek správce). Tato dohoda stanoví, za které operace zpracování dat jsme my nebo Facebook odpovědní, vždy když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:
https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Nastavení reklamy můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:
https://cs-cz.facebook.com/settings

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku:
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/