Ještě jednodušší zadávání elektroinstalací

Projektování elektroinstalací různých provedení pro tvorbu výrobních plánů, výrobu na stěnových centrech nebo vizualizaci ve 3D.

Elektroinstalace je důležitým tématem při výrobě dřevěných domů, jakož i nástavbách nebo rozšíření stávajících budov. A samozřejmě vše musí být ve stěnách vytvořeno včetně všech frézování, výřezů tak aby to bylo možné rychle a jednoduše strojně vyrobit.

Zde tedy vstupují do hry nově vyvinuté elektrokombinace verze 19-2. Díky inovacím pro projektování elektra lze rychle a snadno použít různé elektro-prvky jako např. zásuvky, světelné vypínače nebo termostaty a ty vzájemně kombinovat podle potřeby. Výsledný prvek lze pak následně implementovat do konstrukce se zohledněním technologie výroby.

Směr vedení elektra - ať už shora, zdola nebo obousměrně, lze libovolně specifikovat. Odpovídající zafrézování v horní nebo spodní pásnici jsou vytvořena automaticky.

Nabídku doplňuje podrobné vyhodnocení všech použitých elektro-kombinací s příslušným číslem Střecha/Strop/Stěna a názvem místnosti.

Neexistují téměř žádné limity pro plánování a konstrukční rozmanitost, takže lze realizovat všechny libovolné elekto-kombinace.

Ve standartních datech dodávaných s verzí SEMA 19-2 je již obsaženo mnoho přednastavených elektro-prvků. Ty jsou již perfektně připraveny jak pro zobrazení ve výkresech, tak i pro 3D vizualizaci.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.