Ještě jednodušší zadávání elektroinstalací

Projektování elektroinstalací různých provedení pro tvorbu výrobních plánů, výrobu na stěnových centrech nebo vizualizaci ve 3D.

Elektroinstalace je důležitým tématem při výrobě dřevěných domů, jakož i nástavbách nebo rozšíření stávajících budov. A samozřejmě vše musí být ve stěnách vytvořeno včetně všech frézování, výřezů tak aby to bylo možné rychle a jednoduše strojně vyrobit.

Zde tedy vstupují do hry nově vyvinuté elektrokombinace verze 19-2. Díky inovacím pro projektování elektra lze rychle a snadno použít různé elektro-prvky jako např. zásuvky, světelné vypínače nebo termostaty a ty vzájemně kombinovat podle potřeby. Výsledný prvek lze pak následně implementovat do konstrukce se zohledněním technologie výroby.

Směr vedení elektra - ať už shora, zdola nebo obousměrně, lze libovolně specifikovat. Odpovídající zafrézování v horní nebo spodní pásnici jsou vytvořena automaticky.

Nabídku doplňuje podrobné vyhodnocení všech použitých elektro-kombinací s příslušným číslem Střecha/Strop/Stěna a názvem místnosti.

Neexistují téměř žádné limity pro plánování a konstrukční rozmanitost, takže lze realizovat všechny libovolné elekto-kombinace.

Ve standartních datech dodávaných s verzí SEMA 19-2 je již obsaženo mnoho přednastavených elektro-prvků. Ty jsou již perfektně připraveny jak pro zobrazení ve výkresech, tak i pro 3D vizualizaci.