Novinky v oblasti Schodů

V nové verzi V19-2 bylo provedeno mnoho dalších vylepšení, které usnadňují každodenní práci výrobce schodů.

V současné době je možné vyrábět "zalomené" prvky u schodů jakéhokoliv druhu, přičemž tato metoda je používána především u zavěšených schodů s vynesením přes madlo. Toto "zalomení" je potřebné nejen z optického hlediska, ale také z důvodu co nejekonomičtější výroby jednotlivých komponent. Přímé komponenty jsou přirozeně jednodušší a rychleji vyrobitelné než zakřivené prvky.

Spojení prvků je nejčastěji prováděno pomocí tzv. cinkování. S využitím SEMA Connect pro strojovou výrobu lze i tato spojení bez problémů vytvořit a na CNC stroji vyrobit. To zajišťuje konzistentní pracovní postup od návrhu až po výrobu.

   

 

Další novinkou je ražení dřevěných prvků ve všech směrech. Například u schodišťového madla zavěšených schodů je možné tuto výhodu snadno a rychle ukázat, například pro umožnění "čistého" provedení napojení zábradlí. Zábradlí a sloupky jsou jednoduše pomocí funkce razit uzpůsobeny v požadované výšce a mohou tak být vzájemně dokonale vytvarované.

Také v oblasti podstupňů byly provedeny určité inovace. Nyní je velmi jednoduché nastavit požadovaným způsobem spoj mezi stupněm a podstupněm ve formě zkosení. Podstupeň je pak řezán na délku pomocí pily.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.