Ražení dřevěných prvků ve všech směrech

Vytváření opracování na dřevěných prvcích pomocí jednodše použitelné funkce razit.

Všude tam, kde je třeba vytvořit průchod stěnou nebo stropem, je ražení potřebné. Například pokud se jedná o výřez stěny pro ventilační systém nebo dokonce pro průchod komínového kouřovodu. I tvarové zdobení dřevěných prvků znovu a znovu vyžaduje variabilní ražení.

Pomocí nové funkce u Ražení prvků lze nyní jednoduše a komfortně odebrat z objektu různé formy a tvary. Všechny dřevěné prvky lze nyní razit v konstrukční rovině, řezu nebo pohledu. Každé ražení vytváří na prvku automatické opracování ve formě Řezů, Plátů, Sedel, Tašek, Kontur a Vrtání, která jsou pak bez potřeby další úpravy exportována do strojových dat pro výrobu na CNC strojích.

Strojové opracování těchto tvarů je tedy vždy zaručeno za předpokladu, že stroj daný typ obrábění podporuje.

Kromě toho mohou být tyto dřevěné prvky následně i dodatečně změněny aniž by to mělo vliv na zadané opracování dřeva - to vše zůstává zachováno.

Pokud se například daný prvek rozměrově změní ve směru hloubky, přizpůsobí se také obrábění v daném směru ražení. Vzhledem k tomu, že operace jsou navázané na tyto prvky, nejsou při posunutí, kopírování nebo zrcadlení tato opracování ztracena.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.