Přímé zpracování 3D Mračna bodů

Unikátně: Mračno bodů generované pomocí 3D laserového skeneru lze nyní přímo importovat do SEMA programu a dále je zpracovávat.

Mračno bodů jako stavební základ pro renovace nebo práce na stávajících budovách. Velice rychle a jednoduše pouhým stisknutím tlačítka lze vytvořit ve skenu libovolné řezy včetně všech relevantních bodů zaměření. SEMA tak přináší nový rozměr ve zpracování digitálních 3D dat a jejich dalším využití v CAD softwaru. Výhodou Mračna bodů je minimální odchylka měření, zaměření se zohledněním deformací, zjištění velikostí ploch a  vzdáleností, vytvoření inventarizačních plánů, vizualizace objektů a jejich virtuální výstup. To lze ideálně dále použít pro projektování a konstruování.

Využití Mračna bodů v programu SEMA přináší extrémně vysokou úroveň přesnosti pro projektování. Spojením 3D měřeného objektu s přesným prokjektováním v SEMA programu nevznikají později na staveništi žádná nemilá překvapení a vše dokonale navazuje.

Celé zaměření je provedeno pomocí 3D laserového skeneru jen jednou osobou ve velmi krátké době. Získáte prakticky "celé staveniště v kalkulačce", protože celá stávající budova je zaměřena milimetrově přesně a vše je tak k dispozici v podobě 3D mračna bodů.

Další časově náročné a nákladné návštěvy staveniště pro doměření nejsou již potřebné. Nejistoty, zda je vše v pořádku zaměřeno a zda na něco nebylo zapomenuto, jsou minulostí. Kromě toho je k dispozici přesná dokumentace ze dne skenování. Následné změny na staveništi tak mohou být snadno zpětně ověřeny.

V době, kdy se stále více diskutuje o využívání půdy a do popředí se dostávají renovace nebo přestavby stávajících budov, nabízí SEMA atraktivní nástroj pro každého kdo se chce podílet na „budoucnosti dřevostaveb“.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.