Projektování

SEMA nabízí díky rozličným CAD funkcím univerzální nástroj pro návrh, zadání a výrobní plány. Individuální možnosti vzhledu jsou uživateli kdykoliv k dispozici a umožňují rozumnou a rychlou kombinaci z 2D a 3D dat pro vytvoření okótovaných půdorysů, řezů, pohledů a detailů. Import grafiky z jiných CADových programů je kdykoliv možný.

Video-Tutorial

Kreslení v CADu intuitivně, inteligentně, pokrokově

Automatického stavebního plánu

Video-Tutorial

Designér terénu

Formy terénu s vnitřními body

Video-Tutorial

Plánovač místností

Místnosti s doplňkovým materiálem

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.