Spojovací a Ocelové prvky

Individuální spojení jednotlivých prvků je důležitou součástí každodenní práce. Je jedno, zda se jedná o tradiční tesařská spojení nebo o spoje pomocí ocelových prvků, SEMA nabízí pro každého uživatele možnost vytvoření libovolného provedení spoje včetně možnosti následného jednoduchého osazení na prvek, automaticky kótovaného detailního výrobního výkresu i přesného vyhodnocení do výpisů materiálů.

Video-tutorial

Ocelové prvky: Samostatný spoj

Ocelové prvky: Vícenásobný spoj