Spojovací a Ocelové prvky

Individuální spojení jednotlivých prvků je důležitou součástí každodenní práce. Je jedno, zda se jedná o tradiční tesařská spojení nebo o spoje pomocí ocelových prvků, SEMA nabízí pro každého uživatele možnost vytvoření libovolného provedení spoje včetně možnosti následného jednoduchého osazení na prvek, automaticky kótovaného detailního výrobního výkresu i přesného vyhodnocení do výpisů materiálů.

Video-tutorial

Ocelové prvky: Samostatný spoj

Ocelové prvky: Vícenásobný spoj

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.