Stěna & Strop

Hlavním cílem při projektování je rychlé a efektivní zakomponování požadavků zákazníků do jejich individuálního projektu. Může se jednat o klasický krov, vazníkovou konstrukci, dřevostavbu, srubovou stavbu, stavbu z typizovaných komponentů nebo celodřevěných masivních panelů. SEMA spojuje všechny tyto požadavky v širokou paletu jednoduchých uživatelských funkcí podpořených moderním uživatelským prostředím.

Video-Tutorial

SEMA Asistent stavby

Obrys ploch konstrukční roviny

Opracování v Kontrolním centru

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.