Vizualizace

„Tak reálně jak jen to je možné“, to je naším hlavním cílem. Přímo ve fázi projektování je 3D vizualizace důležitým pomocníkem při práci. Využití není určené pouze pro představení budoucího projektu u zákazníka, ale uživatele podporuje při tvorbě projektu, jeho kontrole i u výstupu detailů. Okamžité zobrazení opracování prvků ve 3D velmi ulehčuje práci.

Video-Tutorial

Automatická Exploze výkresu

SEMA Virtuální-Realita