Stroje + CAD = MCAD

MCAD spojuje komfortní funkce SEMA CADu s vysokými nároky v oblasti napojení na CNC stroje a materiálovými výstupy. V konstrukčním programu jednoduše zadáme všechna opracování na element a ten může být zhotoven bez dalších potřebných úprav na obráběcím CNC centru.

Výpis, kusovník a výstup na CNC

Výpis ploch a délek linií, blesková kalkulace pro rychlé vytvoření nabídky. Automatické vytvoření nabídky, nářezového listu a kusovníku. Volná funkce výběru pro definici libovolných dílčích listů. Integrovaná délková optimalizace dřeva pro optimální rozdělení materiálu. Export dat na všechna krovařská centra s odpovídajícím SEMA-CAM-rozhraním.

Plán, výpis materiálu a export na obráběcí centra

Stavebník srubového domu může potřebovat mimo standardizovaný plán a seznam stavebních prvků kvůli zvláštním podmínkám montáže dodatečný seznam srubových hranolů podle jednotlivých rovin a balíků. Všechny tyto informace mohou být při strojním vyhotovení na obráběcím centru označeny na jednotlivých prvcích případně vytištěny jako jednotlivé popisky.

Video-Tutorial

Čep u dvojitého řezu

Nová zapuštění