Stroje + CAD = MCAD

MCAD spojuje komfortní funkce SEMA CADu s vysokými nároky v oblasti napojení na CNC stroje a materiálovými výstupy. V konstrukčním programu jednoduše zadáme všechna opracování na element a ten může být zhotoven bez dalších potřebných úprav na obráběcím CNC centru.

Výpis, kusovník a výstup na CNC

Výpis ploch a délek linií, blesková kalkulace pro rychlé vytvoření nabídky. Automatické vytvoření nabídky, nářezového listu a kusovníku. Volná funkce výběru pro definici libovolných dílčích listů. Integrovaná délková optimalizace dřeva pro optimální rozdělení materiálu. Export dat na všechna krovařská centra s odpovídajícím SEMA-CAM-rozhraním.

Plán, výpis materiálu a export na obráběcí centra

Stavebník srubového domu může potřebovat mimo standardizovaný plán a seznam stavebních prvků kvůli zvláštním podmínkám montáže dodatečný seznam srubových hranolů podle jednotlivých rovin a balíků. Všechny tyto informace mohou být při strojním vyhotovení na obráběcím centru označeny na jednotlivých prvcích případně vytištěny jako jednotlivé popisky.

Video-Tutorial

Čep u dvojitého řezu

Nová zapuštění

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.