Stěny

Analogicky ke střeše jsou profilované plechy stále více využívány i pro opláštění fasád. Zejména u komerčních budov s odpovídajícími stavebními rozměry hraje fasáda s nízkými nároky na údržbu stále významnější roli.