Střecha

"Těsná střecha" - to je věc. I když plech, zinek nebo měď netvoří často převážnou část střešní krytiny, jsou tyto prvky důležitou součástí při odvodu dešťové vody ze střechy. Zvláště pak na kritických místech, jako například v úžlabích, je oplechování důležitou odvodňovací vrstvou.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.