Zaměřovací systémy

SEMA spojuje moderní metody měření s praktickou funkčností softwaru v jeden Hightech konstrukční program. Propojením softwaru SEMA Experience se zaměřovacím přístrojem se stává zaměření jakékoliv konstrukce nebo prostoru dětskou hrou.

Zaměření stavby

Mnohostranné možnosti využití: nezáleží na tom, zda se jedná o sanaci, přístavbu či novou stavbu, u všech variant šetří čas a dělá zaměření lehkým cvičením.

Přístavby/přestavby
Využijte možnosti a ukažte vašim zákazníkům budoucí dílo v perfektní vizualizaci.
(Zimní zahrady / pergoly, Zastřešení, Nástavby)

Nové stavby
Na základě zakreslené konstrukce lze zpětně všechny konstrukční body přenést pomocí laseru na stavbu.

Perfektní pomoc pro montáž
Je jedno zda se jedná o montážní pás, opracování a mnoho dalšího, laser vám ukáže na stavbě s milimetrovou přesností pozici reálného objektu.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.