Novinky V16-1 Build 8000

Všeobecně

 • SEMA Výkon 1: Více paměti pro SEMA Program
  požadavky v dřevostavbách v posledních letech značně vzrostly a jejich konec je v nedohlednu. Projekty jsou větší a větší. Stavby pro více rodin, vícepodlažní stavby, školy a další velké stavby jsou stále častěji budovány jako dřevostavby...
  K tomu navíc jsou tyto projekty zpracovávány ještě více detailněji. Pro vizualizaci a prezentaci projektu jsou k tomu zpracovávány i okolní pozemky a terén a samotné stavby jsou doplňovány i o vnitřní vybavení a nábytek. Terény, rostliny a další 3D objekty perfektně dokreslují stavbu. Přesně tak jak to chtějí zákazníci vidět..
  Stěny, stropy i střešní elementy, stejně tak jako všechny další objekty jsou v SEMA programu zpracovány do nejmenších detailů a na CNC strojích a stěnových centrech s milimetrovou přesností vyrobeny. Do detailu zpracované ocelové styčníkové plechy, ocelové prvky i plechové profily jsou v programu zobrazeny tak jako ve skutečnosti. .
  Potřeba ukládací paměti pro tyto velké a přesně zobrazené projekty tak neustále roste. Nezávisle na vybavení počítače jsou u Windows 32 bitového provedení maximálně k dispozicil 2 Gigabyty operační paměti (RAM). Část paměti využívá spuštěný SEMA program, zbytek je pak využíván na data projektu a jednotlivé příkazy..
  Vývoj programu SEMA je z toho důvodu od verze 16-1 nasměřován k tomu, aby obdržel od systému 4 gigabyte paměti. Tím je tedy dispoziční paměť pro projekty více než zdvojnásobena. To bohužel neznamená, že by program nyní běžel dvakrát rychleji, ale projekty vyžadující více této oprerační paměti které doposud bězěly již víceméně na hraně, tak budou více stabilnější. Systémová hláška (out of memory), která se doposud čas od času uněkterých větších projektů objevila tak bude mimo opravdu extrémních projektů minulostí. Využití maximální možné paměti se nastavi plně automaticky a to bez dalších přizpůsobení Windows 64 Bitového operačního systému..
  Verze 16-1, pro větší výkon při projektování až do 4 GB pracovní paměti. <Film - SEMA Výkon díl 1: Více paměti>
 • Nedorazilo SEMA DVD do Vaší poštovmí schránky? Žádný problém, nejnovější verze SEMAprogramu je pro Vás připravena ke stažení na cloudovém úložišti. Díky podpoře SEMA online-verzí updatů tak bude k dispozici ke stažení vždy ta poslední a nejnovější verze z jednotlivých půlročně vydávaných verzí programu.
  Update-Manager rozliší která verze je ta nejnovější a automaticky ji nabídne ke stažení. Mimo to lze kliknutím na otazník na horní systémové liště programu prověřit, zda nejsou k dispozici nějaké nové updaty. Na pravé straně pak jsou vidět informace jako naposledy stažená a instalovaná verze či datum posledního hledání nových vrzí. Vedle toho lze kliknutím na Zobrazit historii verzí zjistit vlastnosti a změny nových verzí a aktualizací. Tlačítko „ stáhnout aktuální verzi“ pak spustí stažení nejposlednější verze programu. Po kliknutí na tuto variantu se otevře dialogové okno pro zadání volně zvoleného místa uložení. Po jeho potvrzení se spustí stahování, jeho průběh je pak znázorněn opticky symbolem stahování. Toto stahování lze v případě požadavku kdykoliv ukončit. Po kompletním stažení lze pomocí příkazu „poslední stahovanou verzi nyní nainstalovat“ spustit instalaci. Pokud není například při spuštění instalace k dispozici internetové připojení, lze příkazem „vyzkoušet aktuálnost verze“ později manuálně tuto aktuálnost verze prověřit. Mimo to lze Managera uzavřít , popřípadě celý program ukončit. Update programu SEMA bude k dispozici pouze v tom případě, že bude v nastavení aktivován. <Film - Nejnovější SEMA-Verze přímo z Cloudu>
 • Všechny prvky z první a druhé hierarchie (záložky) v nastavení zobrazení (F7) mohou být od nyní definovány jako individuální odkaz. Tím lze například všechny Krokve v půdorysném zobrazení kliknutím na odkaz zneviditelnit. Aby mohl být tento odkaz nadefinován, musí být spuštěno Nastavení zobrazení F7. Pokud chcete například vytvořit odkaz pro zneviditelní krokví, stačí kliknout pravým tlačítkem myšii na zatržítko a zvolit „definovat příkaz“. Pokud mají být pouze krokve viditelné, musí být u krokví v „Půdorys“ zaškrtnuto „ Zviditelnění v různých pohledech“. Následně se otevře zvolené menu pro definování uživatelských příkazů. Jméno příkazu bude automaticky generováno programem, může být ale i uživatelsky upraveno. Navíc lze přiřadit popis a symbol. Jakmile jsou všechny potřebné informace nastaveny, potvrdí se vše kliknutím na OK. Lišta symbolů „nastavení zobrazení F7“ je o tento příkaz rozšířena. Dodatečně lze tento příkaz dohledat v Menu přizpůsobení v záložce „Příkazy“ a kategorii „Vlastní příkazy“. Samozřejmně lze tyto příkazy umístnit na libovolnou lištu ikon. Pomocí této funkce tak lze nyní vytvořit více než 300 individuálních příkazů a přepínání. <Film - Volně definovatelné nastavení zobrazení>
 • Vzhledem k technickému uzpůsobení programu se musejí Skripty připojené na Uživatelské proměnné uzpůsobit.
  Dřívější připojení na Uživatelskou proměnnou: "result=UserVar.Bohrungsdurchmesser"
  Nové připojení na Uživatelskou proměnnou: "result= UserVar("BohrungsdurchmesserSX")".
 • Okno Nastavení ovlivňující vzhled výkresu (F7) je nyní "samostatné okno".. Díky tomu lze mít okno nastavení neustále otevřeno a v průběhu práce lze neustále měnit potřebná nastavení zobrazení. Toto je výhodou např. Při použití víceobrazovkových systémů.
 • Neoprávněná hlášení Updatemanagera nejsou již více zobrazována.
 • Hodnocení skriptů je nyní zobrazeno i v prezenteru. (Fa. Strüby)

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • CAD Pravoúhelníky, Kružnice, Elipsy lze nyní již při zadávání definovat jako polygon. U každého objektu lze u příkazů zobrazení vpravo dole aktivovat nastavení „Prvek zadávat jako polygon“. Nastavenou variantu uloží program na neomezenou dobu. (Fa. Pfletschinger)
 • Všechna dostupná kótováni nyní korektně reagují na jejich nastavení velikosti textu a jejich fonty které jsou nastaveny ve Všeobecných programových možnostech (Alt+F7).
 • MCAD Opracování pro dřevo lze nyní přednastavit rozdílně. Pokud je u MCADU nastaveno „dřevo“, otevře se dodatečná varianta zadání „Vrstva“. Tam mohou být zvoleny tyto varianty:
  Volba "Aktuální", MCAD Opracování je funkční pouze na dřevo aktuální vrstvy.
  Poslední záložka "Výběr" kterou lze otevřít pomocí odkazu >>více...>> otevírá výběr vrstev.tam lze explicitně nastavit zda MCAD opracování bude fungovat i na danou vrstvu či nikoliv. Díky této novince lze opracováni na dřevo i vrstvy jednoduše, rychle a přesně nastavit.
 • Kopírování automatických kótování je v jednom speciálním případě přepracováno. (Fa.Skaletzka)
 • Vyplnění polygonů grafikou z makra bylo pro jeden speciální případ přepracováno. (Fa. Strüby)

Pokrytí střechy

 • Pro ještě lepší zobrazení střešní vrstvy tašek je od verze 16-1 všeobecné přednastavení (F7) pro střešní vrstvy rozšířeno o další dvě nastavení.
  Zde je pod "Střecha" "Střešní vrstvy ve 3D" u "Zobrazení" přidána možnost zobrazit "Krajová taška (levá/pravá).
  Pokud je toto nastavení aktivováno, je u střešních hran označených jako "Krajová taška-L" a "Krajová taška-P" tato krajová taška v projektu zobrazena. Díky tomu lze boční uzavření střechy pomocí krajových tašek zobrazit a zvizualizovat tak jako v reálu.
  Další rozšíření k "Zobrazení " je integrováno v „odsazení vrstev“ ve vrstvě střešních tašek v nastavení F7. Tlačítkem "Více" je otevřeno nové menu pro nastaveni odskoku vrstev. Zde je pro všechny střešní hrany umožněno nastavit kladnou nebo zápornou hodnotu přesahu nebo zkrácení vrstvy střešní tašky. Díky tomu lze rychle a jednoduše nastavit zkrácení na úžlabních a ukončovacích oplechování, či přesah tašek na okapní hraně.Toto optické odskočení nemá ale žádnou vazbu na výstup tašek do materiálových listů.
  Uložením těchto nastavení jako „nastavení při startu“ získá uživatel toto přednastavení jako trvalé pro každý další projekt, případně je lze uložit pod vlastní F7 nastavení a využívat tak pouze pro některé projekty.
  Pomocí těchto novinek lze nyní projekty zpracovat ještě více vizuelně lépe. <Film - Perfektní 3D optika pro vrstvu střečních tašek>

Krov

 • Kopírování vaznic ve střešních plochách bylo detailně přepracováno.(Fa. Loubiere)
 • Při osazení výdřev krokví v krovu nebyly dříve změněné šířky ihned aktualizovány. To bylo nyní odstraněno.(Fa. Martin)
 • V jednom speciálním případě byl přepočet referenčních přímek zrychlen a zobrazení vylepšeno. (Fa. Tecverde, Fa. Schubauer)
 • Jeden speciální případ mansardové střechy vedl k problémům při přepočtu krokví. Toto bylo nyní opraveno.. (Fa. Stork& Hänsler)
 • Bylo vylepšeno několik bodů u sedel krokví a ořezání prvků. (Abbund-Adelberg, Fa. Sailer, Fa. Batibois, Fa. Portetsaveline, Fa. Cruard, Fa. Maier u.a.)

Dřevo stěn a stropů

 • Všechny dřevěné systémy mají od nynějška možnost orientovat se/umístnit se v rámci vrstvy na vpředu/uprostřed/vzadu. Tato vlastnost je skvěle využitelná u prvků jež mají jinou tloušťku než je tloušťka dané vrstvy. Tato nová funkce „Pozice ve vrstvě“ je k nalezení hned v první záložce pod vlastností Z-pozice. Samozřejmně bude tato vlastnost aktuvní pouze v případě, že výška prvku nebude nastavena na „auto“. Díky nastavení vpředu/uprostřed/vzadu lze prvky umístnit dle těchto pozic nezávisle na vrstvě. Vedle těchto variant nastavení zůstává k dispozici i možnost nastavení pomocí Z-pozice. Pokud byly dříve u rozdílných tlouštěk potřebné rozdílné dimenze dřeva a z-pozice, mohou být tímto od nyní vyřešeny pouze jedním prvkem. <Film - Automatická pozice dřevěného prvku ve vrstvě>
 • U všech prvků dřevostaveb je integrována nová funkce „Rohové spojení“ (pod novým odkazem „Pozice ve vrstvě“). S touto novinkou je tedy nová Pozice ve vrstvě a Z-pozice přebírána do Maker a Rohového spojení a ve vrstvě dřevo/zeď pak plně automaticky přizpůsobena. U tohoto příkladu se tak enormě redukuje množství potřebných standartních dat a program tak přebírá správnou pozici dle nastaveného dřevěného prvku. U T-spoje na pohledové straně průchozí stěny musí být makro dřeva umístněno na vnitřní straně (pohledové straně). Pokud ale není makro T-spoje na pohledové straně nýbrž na straně opačné, je makro a v něm obsažené dřevěné prvky otočené. V tomto případě tedy bylo do nynějška potřebné vytvořit dva Tspoje, dvě makra a dřevěné prvky. Od verze 16-1 tedy stačí, pokud je u funkce „Rohové spojení“ u dřeva nastaveno „Ano“. Díky tomu je pak pozice dřeva ve vrstvě automaticky změněna. Je vytvořen mechanizmus který v tomto případě změnu rozliší a standartní data potřebným způsobem upraví. Tyto programem automaticky upravené dřevěné prvky a makra pak obdrží ve Standartních datech v zobrazovací grafice zobrazenu dvojitou šipku a jsou tak opticky rychle rozlišitelné. <Film - Inteligentní rohové spoje>
 • Ve verzi 16-1 lze dřevo vkládat i v ostatních vrstvách stěn, stropů stejně tak jako u stropních a střešních elementů. Díky tomu lze prvky instalačních předstěn tvořených laťovým roštem nebo nabitím dalším prvkem vytvořit, zobrazit a předpřipravit na CNC centru. Výhoda dřevěných prvků oproti prvkům používaným ve vrstvách je u těchto systémů tak jasně představitelná. Dřevěné prvky tak mohou být opracovány typovými spoji a vedle toho jsou k dispozici i jednotlivé možnosti úprav a je možné využít i optimalizaci v seznamu materiálů. Pro možnost vytvořit ručně dřevěné prvky ve vrstvách je připraven odkaz v nastavení vrstev v části programu „Dřevo stěny“ a „Dřevo stropů“. Nyní lze zvolit a označit požadovanou vrstvu která má obsahovat dřevěné prvky. Pro zobrazení dřeva ve vrstvě jsou k dispozici všechny běžné možnosti zadání dřeva. Pokud je zvolena příslušná vrstava a požadovaný příkaz, rozliší automaticky program určený rozsah vrstvy a v něm dřevěný prvek osadí. Vlastnosti dřeva jako Typ řezu, Priorita a podobně fungují stejně jako v programové části dřeva. Práce ve vrstvách levé i pravé strany funguje identicky jako ve verstvě dřeva H0..
  Samozřejmně lze dřevěné prvky ve stěnách, stropních i střešních elementech vytvořit i pomocí automatiky stěn (F10). Aby to bylo možné realizovat, lze nyní u materiálů vrstev zvolit prvky nejenom ze skupiny „Pokrytí“ ale i „Systém dřevostavby“. Všechna nastavení přebírána z nastavení vrstev (Typ pokrytí, Dělení, Přibíjení a MCAD opracování) vedou u dřeva ke stejným výsledkům jako u opláštění. Dodatečně získají všechny dřevěné prvky v první záložce vlastnost délky. Pouze při osazení dřeva pomocí automatiky (F10) zohledňuje program tuto vlastnost délky a osazuje prvky podle přednastavené délky. Při manuálním osazení nemá tato předdefinovaná délka žádný význam a není zohledněna.
  Samozřejmně jsou dřevěné prvky osazené ve vrstvách opláštění korektně exportovány i pomocí FHP-Exportu (F12). Při exportu na stroje Weinmann jsou tyto dřevěné prvky znovu převedeny na materiál opláštění aby mohli být na zařízeních korektně zpracovány.
  Dřevo osazené ve vrstvách lze spravovat v nastaveni zobrazení (F7) pod záložkami Stěny, Střešní elementy, Stropní elementy, a Strop v rubrice Dřevěné prvky. Aby byla práce se dřevem ve vrstvách ještě přehlednější, je v zapínání vrstev (Stěny, Vrstvy stěn) nastavení „Dřevo v izolaci/dřevě reaguje na vypínání zobrazení opláštění“. Toto nastavení vede k tomu, že dřevěné prvky ve vrstvě H0 reagují na vypínání vrstev a můžou tak být zneviditelněny.
  Konstruování ve vrstvách přináší spoustu možností k efektivnímu zpracování a individuálnímu provedení Stěn, Střech a Stropních konstrukcí. <Film - Konstruujte ve vrstvách opláštění>
 • Zapínání vrstev je tedy rozšířeno o 27 hladin pro dřevo ve vrstvách. Dřevěné prvky zkonstruované v dané vrstvě a k tomu příslušící kótování, CAD a MCAD objekty jsou tedy přiřazeny této hladině...
 • Ve všeobecném přednastavení (Alt+F7) je pod Stěna/Obrys integrováno nastavení „Makro z rohového spoje přizpůsobit srubové stěně“. Pomocí tohoto nastavení je Makro rohového spoje uzpůsobeno. Pokud je nastavení deaktivováno, není pozice Makra u srubových stěn programem automaticky přizpůsobena.
 • Pokud jsou vrstvy opláštění v půdorysném zobrazení deaktivivány (nastavení F7) je od nyní i obsah (pokrytí a strop) inaktivní.

FHP stroje

 • Je realizována technika dotazů u MCADových prvků pro export na stroje Randek. (Fa. Zytech)

Schody

 • Schodišťové zábradlí – konstrukčně s novou formou.
 • Ve vlastnostech zábradlí jsou nyní k dispozici po odkazem ">>" (Přiřazení dalších prvků zábradlí) nové konstrukční detaily. Díky nim lze nyní u prvků zábradlí jako Sloupek, Madlo, Paket a Spodní pás na nástupu a výstupu přiřadit nové prvky. Pokud se otevře Menu „Prvek na začátku“ nebo „Prvek na konci“,lze nyní definovat nebo změnit pozici sloupu. K tomu je dále k dispozici pro zbývající prvky na výběr další nastavení odstupu. S nastavením "Automatik" jsou prvky přepočteny jako doposud. Dodatečně jsou doplněny nové vztažné body u "Zábr" (Zábradlí), "SLph"(Sloup přední hrana), "SLstř"(Sloup střed) a "SLzh"(Sloup zadní hrana) vůči kterým lze ještě nastavit požadovaný odstup. Díky tomu tak lze pro automatický přepočet schodů ještě detailněji nastavit vlastnosti zábradlí. Tato novinka ušetří čas, neboť zábradlí je díky tomu již při prvním přepočtu vytvořeno v požadované formě.
 • Přenos 3D objektů u typů zakončení do materiálových listů u prvků schodišť byl přepracován. (Fa. Dalmont) <Film - Zábradlí schodů - pěkná a konstruktivní forma>

DXF Rozhraní

 • Import DXF a DWG Dat byl dále vylepšen.

Plech

 • Pro plechové profily je zpřístupněna funkce řezat. Pomocí příkazu úprav „řezat“ lze nyní Plechové profily a plošné plechy upravovat příkazy „Řezat 1x“ a „Prodloužit/zkrátit“ a u dvou současně označených plechů lze řezat „Rohové spojení“ například na poloviční úhel. Díky tomuto rozšíření lze také plechy upravovat ve 3D zobrazení. Plechy, které potřebují být seřízmuty na poloviční úhel jako například štítové plechy v hřebenu, mohou být tímto příkazem „Řezat/rohové spojení“ společně jedním příkazem seříznuty. <Film - Příkazy řezání pro klempířské prvky>
 • Falcová ukončení na konci a začátku plošných prvků po použití příkazu „Řezat“ zůstávají a nejsou odebrána.
 • Pokud je nějaký prvek ořezán, obdrží tento řez jako Opracování. To lze jak ve 2D , tak ve 3D pomocí „Označit detaily objektu“ zapnout jako viditelné, případně využíti pro další úpravy. Jednotlivé opracování tak lze například vymazat.

3D Objekty

 • Pro standardní Ocelové prvky lze příkaz "Řezat" také využít. Pomocí příkazu úprav "Řezat“ nyní "plošné plechy", "I-nosníky", "L-Nosníky", "T-Nosník", "U-Nosníky", "Z-Nosníky", "Kulaté profily", "Pravoůhlé profily" a „Vytlačená tělesa" bez problémů "Řezat 1x", "Prodloužit/Zkrátit" a u dvou označených prvků využít také „Řezat/Rohové spojení“ na Řez polovičním úhlem nebo Ořezáním dlouhé/krátké..
  Tato novinka enormně ulehčuje práci se standardními ocelovými prvky a vytlačenými tělesy. Díky ní lze nyní například dva I Nosníky seříznuty na poloviční úhel styku. Prvky musí být dopředu označeny na požadovaném konci jež má být seříznut. Ten je pak na upravovaném konci prvku. Je nutné brát v potaz, že upravována bude pouze délka prvku / X dimenze.
  U příkazu „Řezat“ jsou k dispozici dvě varianty. Pokud je u ocelového prvku v záložce „opracování“ a nastavení opracováni zadáno NE, je umožněno pouze prodloužení nebo zkrácení prvku. Pokud je tam nastaveno ANO, pak lze využívat příkazy jako „Řezat 1x“ nebo „ Prodloužit/Zkrátit“, eventuelně Rohové spojení“. Délka na „Řezat 1x“ nebo „Prodloužit/Zkrátit“ i „Rohové spojení“ je pak zapsána zpět do standartních dat.
  Pokud je Ocelový prvek nabo Vytlačené těleso pomocí příkazu „Řezat 1x“ nebo „ Řezat rohové spojení“ oříznut , je jeho dimenze zafixována a nelze ji u tohoto pvku více měnit. Ořezané prvky tak lze s tímto ořezáním zpětně uložit do standartních dat a v případě příštího využití včetně tohoto opracování detailně zpětně osadit a ukotvit.
  Prvky které jsou seskupeny, ukotveny, ukotveny na typ zakončení, jsou statické a výsledné prvky nemohou být dále ořezány. Z tohoto důvodu je tedy nutné ocelové prvky nejdříve ořezat a teprve potom seskupovat. Status jednotlivých prvků je stejně jako před tím uveden v závorkách ( ). Nově zde obdrží i Status Skupiny nebo Nosného prvku. Ty jsou v upozornění nastavení prvku uvedeny pomocí označení ( obsahuje objekty). Tím lze tento status jednotlivých objektů velmi rychle zjistit. <Film - Příkazy řezání pro Ocelové prvky>

IFC Import/ Export

 • Co je BIM? Tato otázka je hodně častá. Je jedno zda se jedná o Architektonické programy, programy pro dřevostavby, nebo programy pro projektování a tvorbu celých budov, stále je člověk s tímto výrazem "BIM" konfrontován.
  BIM je zkratka Building Information Modeling. Přeložit to lze přibližně jako "Datové modelování budovy". Ale co to znamená?
  Při procházení Internetu můžete například narazit na následující popis:
  BIM je obecně definována takto:
  "Building Information Modeling (BIM) je metoda plánování ve stavebním průmyslu, která zahrnuje vytváření a správu digitálních virtuálních prezentací fyzikálních a funkčních vlastností budovy. Tyto modely budov představují informační databázi celé budovy a spolehlivý zdroj informací v celém životním cyklu; od prvního plánovacího procesu až do demolice.“ - Zdroj NBIMS
  Das National Building Information Model Standard Project Committee (NBIMS) je výběr expertů mezinárodního institutu National Institute for Building Sciences (NIBS) Facility Information Council (FIC) z USA v záležitostech BIM a standartizování pro openBIM-datovou výměnu, www.nationalbimstandard.org/faq.php
  BIM tak není žádný datový formát, ale proces metody projektování, platforma, filosofie…
  To znamená, že jde o to vytvořit v softwaru inteligentní 3D model budovy s obsahem co nejvíce informací a ty tím zpřístupnit všem osobám zúčastněným na přípravě budovy.
  A to je přesně to, co umožňuje software SEMA po celá léta.
  Při konstrukčním vytváření projektu je současně vytvářen automaticky 3D Model. Díky tomu je pro "Neodborníky" rychle jasné, jak bude budova ve skutečnosti vypadat.
  Všechna konstrukční data celé stavby jsou po zadání plně automaticky k dispozici.
  Jednotlivé pohledy na budovu i projekční plány pro zadání projektu jsou hotové stiskem jedné klávesy.
  Všechny jednotlivé díly jako dřevěné prvky, plochy, pokrytí jako střešní krytina, palubky, plechové prvky, opláštění stěn, okna, dveře, spojovací prvky a styčníkové plechy a všechny ostatní materiály jsou detailně vyhodnoceny v materiálových listech. Jednotlivé výpisy pro objednávky rozdílných materiálů jsou perfektně připraveny.
  Plány a výkresy pro výrobu jednotlivých dřevěných prvků krovu mohou být vytištěny, případně vyexportovány na CNC obráběcí stroje či zařízení pro výrobu elementů.
  Samozřejmně lze v programu SEMA konstruovat i schody. Ty jsou převedeny automaticky do 3D Modelu a celkově tím kompletují perfektnost celé budovy. Schody ale nejsou zpracovány pouze pro optické účely ale mohou být detailně vytvořeny i výrobní plány pro ruční výrobu, případně exportovány pro výrobu na CNC zařízeních.
  Pro celkové kompletní dokončení budovy můžeme do místností osadit nábytek. Dále lze perfektně osazovat 3D Objekty venkovního zařízení jako rostliny, dopravní prostředky a podobně. Volné zadání skutečného terénu pro osazení projektu na pozemek dělá celkovou budovu ještě více perfektní.
  Samozřejmně by u BIM prezentace virtuální stavby neměla chybět ani možnost komunikace s koncovým zákazníkem. SEMA pro to nabízí SEMA prohlížeč s jehož pomocí si může zákazník bez potřeby vlastnictví SEMA Licence budovu prohlédnout a projít. Další možnost nabízí SEMA s modulem "Virtuální-Realita". Vytvořená data lze spustit na libovolném počítači a to kompletně bez programu SEMA. Virtuální-Realita umožňuje 3D Live-Navigaci v SEMA Projektu v perfektní fotorealistické kvalitě pro profesionální prezentaci projektu.
  Další, neméně důležité téma, které zůstává v očích BIM, je samozřejmně datová výměna s ostatními programy.
  Pro kalkulaci projektu nabízí SEMA perfektní propojení na kalkulační software WGsystem. Zde je umožněno přímé datové propojení SEMA Systémových standartních dat s popisem výkonů a kalkulačními daty. Po vytvoření budovy v SEMA Programu získá uživatel stiskem jedné klávesy všechna kalkulační data pro program WGsystem.
  Velmi silným nástrojem je také datová výměna s moderními Theodolity. Import 3D-Koordinačních bodů je propojen přímo se SEMA-zadávacími funkcemi a generuje tak přímo 3D body pro okamžité kreslení prvků jako střešní plochy, stěny, dřevěné prvky a podobně. Tak lze například perfektně zaměřit stávající stav a ten perfektně do SEMA programu naimportovat.Tím jsou k dispozici přesné podklady pro následnou práci na projektu.
  Od verze 15-2 je k dispozici také SEMA data store. S pomocí tohoto cloudového řešení má uživatel přístup k aktuálním datům jako např. Spojovacím prvkům různých výrobců. Tento proces je samozřejmě také spojen s BIM filozofií.
  Ani statický přepočet není v programu SEMA zapomenut. Již mnoho let je díky spojení s Frilo-Statikou možné překontrolovat dřevěné a ocelové prvky. (V Itálii je pak propojení na software ABIES, ve Francii na statický program MDBAT). Tyto integrované statické přepočty jsou umožněny standartním přenosem dat. Jednotlivé procesy se přepočítávají na pozadí a statický výpočet je možné obdržet přímo v programu SEMA. Pro přepočet kompletní statiky je umožněno automatické generování prutového a uzlového modelu pro statiku a jeho export v DXF nebo DSTV Formátu. Dlouholetým partnerstvým pro firmu SEMA je v tomto směru datová výměna se statickým softwarem firmy Dlubal.
  Je možný i perfektní Import z různých softwarů pro vazníky ve formátu RCE a MXF. Po Importu jsou všechna data plně automaticky převedena na přesné dřevěné prvky a rozdělena dle potřebného systému. Pokračování v konstrukci, výkazy výměr i následná strojní výroba nejsou problém.
  Podobně je to u importu SCI/XML. Obálka budovy z projekčních softwarů jako např. Villa je importována do softwaru SEMA a plně automaticky jsou jednotlivé části převedeny na přesné SEMA objekty jako střešní plochy, stropní konstrukce, stěny včetně vrstev, i okna a dveře. Tyto objekty je pak možné v SEMA programu za pomoci běžných automatik osadit dřevěnými prvky a opláštěním vrstev.
  I další 3D Importy a Exporty pro výměnu dat s ostatními softwary jsou v nabídce. Obsaženy jsou například mimo dalších i formáty DXF, 3DS, OBJ, WRL, STL.
  Za pomoci BTL-Importu lze do programu SEMA načíst kompletní projekt, který je následně připraven pro výrobu. Jednotlivé dřevěné prvky obsahují již díky BTL-Datům definované typy zakončení a opracování. Naimportovaná podlaží jsou automaticky založena ve správci podlaží a jednotlivé prvky jsou automaticky přerozděleny do odpovídajících částí. Importované prvky jsou převedeny na 3CAD dřevěné elementy a jejich opracování je hned znázorněno. Díky "BTL-Importu" je zajištěn datový import na velmi vysokém stupni detailnosti.
  SEMA Program tak naplňuje filosofii BIM již mnoho let a nabízí platformu pro další procesy v projektování budovy.
  Nová verze 16-1 obsahuje i IFC Import a Export.
  IFC (Industry Foundation Classes) je otevřený Standard stavby pro popis modelů budov. V záložce "Data" je umožněn "Export" a "Import" v datovém formátu "IFC (xml)". Nejjednodušší je importovat IFC data do programu SEMA pomocí funkce "drag & drop". Pokud je vybrán IFC Import, otevře se pro importovaná data Importní Dialog. Lze zvolit *.IFCxml Data. Pro IFC Data je zdarma k dispozici i prohlížeč /Viewer/ (xBIM Xplorer) díky němuž lze data nejenom prohlédnout, ale i přímo převést do formátu *.IFCxml. Pokud jsou data zvolena, otevře se průběh importu kde je tento import protokolován. Tyto prvky jsou přímo v softwaru SEMA rozlišeny a automaticky hned při importu převedeny na přesné SEMA objekty:

  • Podlaží
  • Stěny
  • Okna
  • Dveře
  • Střešní plochy
  • Stropy

 • Tyto objekty lze v SEMA programu pomocí obvyklých automatik osadit dřevěnými prvky a prvky opláštění.
  Všechny osatní prvky jsou importovány a převedeny na 3D objekty. Tyto importované 3D Objekty lze pomocí 3D konvertoru prvků (Příkaz: Dřevěný prvek z objektu) převést na skutečné SEMA dřevěné prvky. <Film - BIM a IFC formát>
  Export funguje analogicky jako import a exportuje aktuálně stejné typy objektů jako při importu. Díky importu a exportu IFC Dat nabízí SEMA jednu z dalších možností datové výměny s dalšími softwary zaměřenými na konstruování a projektování budov. SEMA je tedy BIM.