Novinky V17-1 Build 8400

Všeobecně

 • V Nastavení zobrazení projektu (F7) lze nyní přednastavit Zneviditelnění nepotřebného rozsahu horizontálního a i vertikálního řezu u pohledu na stěnu. Tato funkce je k nalezení pod „Obraz+3D“, „Všeobecně“. (Fa. Gardavaud)
 • Import PDF Dat byl přepracován. Nyní je import PDF nezávislý na používané verzi PDF Readeru. Chování při zoomování importovaných PDF Dat je opět korektní.
 • Technika zobrazení konstrukce ve 2D byla kompletně přepracována. Díky změně nastavení na obrazový výstup podporovaný hardwarově pomocí OpenGL je nyní využíván plný výkon grafické karty. Tím se enormě zlepšila rychlost obnovování obrazu. Pokud srovnáme například vykreslení rozsáhlejšího výkresu v půdorysném zobrazení, které dříve trvalo zhruba 4 sekundy, pak v nové verzi je stejná operace provedena za necelých 0.01 sekund. Díky tomu je tedy i v případě použití lupy nebo zoomování kolečkem zobrazení výkresu mnohem plynulejší. Pokud se člověk zamyslí jak často v projektu zoomování použije, zjistí, že se jedná o enormní časovou úsporu – a co je ještě důležité – je to práce bez rušivých efektů při „překreslování“ velkých CAD-objektů, bílými fleky po smazání části výkresu a dalšími nehezkými efekty. Vylepšený kurzor u lupy s funkcí označování a i dynamicky animovaná uchopovací lupa zvyšují dodatečně ergonomii používání programu.
  Tato zrychlení ve spojení s nárůstem dostupné operační paměti až 4 GB (verze 16-1) otevírají zcela nové dimenze možností při zpracování velkých projektů. Toto vylepšení tedy plně vystihuje název této novinky "SEMA Power“. Opens external link in new window<Film - SEMA Výkon díl 2: Mnohem rychlejší>

Tisk & Plotrování

 • Nová technika zobrazování Grafiky  přináší změny i v technice tiskového Layoutu. Poziční rámce již nejsou transparentní ale mohou být přesouvány do popředí nebo do pozadí. Z tohoto důvodu je připravena nová lišta ikon v části „Poziční rámce“ a Ikona „Pořadí pozičních rámců“. V tomto rozbalovacím menu jsou dále k dispozici příkazy pro Poziční rámec do popředí nebo do pozadí,  Poziční rám o jeden vpřed nebo vzad. Každý nově vytvořený poziční rámec nebo razítko jsou vždy vloženy do popředí.
  Práce v tiskovém Layoutu a tiskový výstup byly v některých částech přepracovány. (Fi. Dittus, Fi. Gumpp & Maier, Fi. Säbu, Fi. Moser, Fi. Raindl, Fi. Hilzinger, a další.

Krov

 • Ve verzi 17-1 byly rozšířeny možnosti konstruování úžlabních fošen. U příkazu Řezat byly přidány následující možnosti: Řezat 2x, Řezat na výšku, Řezat SH/HH.
  Dále je nově pro úžlabní fošny zpřístupněn i příkaz Spoj/Děl.
  Úžlabní fošny nyní přebírají i vyfrézování pro palubky na přesahu střechy, které je nastaveno ve „Všeobecném přednastavení“ (ALT+F7), pod „Vyhodnocení“, „Střecha“, „Okapní bednění“ , „zkrácení hřebene.“ Na výběr jsou zde „Krokve“, „Nárožny/Úžlabny“ a „Pažiny“ a jejich různé kombinace. V dalších kolonkách pak je možné nastavit hloubku palubkového zafrézování a délkový přídavek vztažený k půdorysné ploše.
  Dále lze úžlabní fošny/pažiny plně automaticky nechat zakrátit u hřebene střechy. U
  Užití nalezne tato novinka například u úžlabních fošen u hřebenu příčných střech nebo u různých forem vikýřů s vrcholovou vaznicí. Zkrácení u hřebene je potřebné v případě pokud se šíře vrcholové vaznice díky sesychání zmenšila. Ve „Všeobecném přednastavení“ (ALT+F7), pod „Vyhodnocení“, „Střecha“, „Okapní bednění“, zkrácení hřebene je opět rozšíření u „Zkrátit svislý řez u hřebenu“. Na výběr jsou zde „Krokve“, „Nárožny/Úžlabny“ a „Pažiny“ a jejich různé kombinace. V následující kolonce se pak zadává půdorysný rozměr zkrácení. U nastavení „Krokví“ jsou všechny Krokve a vytočené krokve na linii hřebenu zkráceny o zde zadanou hodnotu. U Varianty „Nárožny/Úžlabny“ jsou zkráceny všechny Nárožny, Úžlabny, snížené nárožny a štítové krokve zkráceny a nové nastavení „Pažiny“ pak zkracuje i všechny tyto Pažiny. S pomocí dalších nastavení jsou tyto tři typy prvků různě kombinovány. Program rozlišuje na kterém typu střešní hrany jsou tyto prvky spojeny a zkracuje pak na hraně hřebenu automaticky o zadanou hodnotu. Uložením „Všeobecného přednastavení“ (ALT+F7) lze tato rozličná nastavení uložit dlouhodobě pro další použití a to jak pouze v projektu, tak v celkovém přednastavení. Opens external link in new window<Film - Rozšíření možností úprav úžlabních fošen>

Stěna Strop

 • Ve verzi 17-1 jsou Okna a Dveře enormě rozšířeny a vylepšeny jak v konstrukční části, tak i u Vizualizace. To přináší zcela nové možnosti v konstrukci i designu tvorby oken a dveří.
  Pro individuální tvorbu Oken a Dveří je program v menu modulů rozšířen o položku „Design Okno/Dveře“. Pokud je na tento odkaz kliknuto, požaduje program označit Okno nebo Dveře které mají být upraveny. Stejný náhled pak získá uživatel i označením Okna nebo Dveří a následným kliknutím na ikonku Oka (Zobrazení elementu). V tomto novém pohledu lze Okna i Dveře plně volně konstruovat. V Menu „Design Okno/Dveře“ jsou pak na výběr další odkazy a standartní data:
  Rámy:
  Zde lze nadefinovat a zobrazit Rámy pro okna nebo dveře. Pod „Ořez“ lze definovat zda budou jednotlivé části rámu ořezány na „Zkosení“, „vertikální dlouhé“ a „vertikální krátké“. Jako další lze nastavit „Boční odstup“, a to jak pozitivní, tak negativní hodnotu. Tento boční odstup se zobrazí v půdorysném zobrazení okna nebo dveří které jsou upravovány. Následně se definuje profil pro horní, dolní, pravou, levou a případně i šikmou část okna. Díky tomu lze například pro spodní profil balkonových dveří přiřadit jiný profil rámu než je použit nahoře. Nový profil rámu umožňuje nastavit v první části šířku a výšku prvku, stejně tak jako odsazení v ose X a Y. V nastavení vzhledu pak lze nastavit mnoho možností zobrazení. Mimo to má Profil rámu tak jako ostatní prvky záložku pro seznam materiálů kde lze zadat další potřebné informace.
  Ve standartních datech Rámů lze v posledních kolonkách nastavit i Obložku a to rozdílně na straně pantů a na protilehlé straně pantů. Tyto obložky jsou nejčastěji používány u Vnitřních dveří. Tyto obložky mají automatickou vlastnost, že se osazují vždy plně automaticky na vnější vrstvu opláštění stěny. Pokud jsou tedy u stěny dodatečně nastaveny a přidány nové vrstvy opláštění nebo nějaké vrstvy ze stěny odebrány, tato obložka se automaticky přizpůsobí.
  Nová standartní data „Profily obložky“ jsou vytvořena úplně stejně jako rámové profily. Lze tedy zadat rozměry, vzhled i informace pro výpisy materiálů.
  Pokud je tedy rám dveří nebo okna požadovaným způsobem nadefinován, stačí kliknout do náhledu (výkresu) nebo na odkaz OK a všechny prvky budou na tento objekt zobrazeny a osazeny.
  Profil rámu:
  Tímto příkazem lze již vytvořený Profil rámu ze standartních dat „Rám okna“ volně umístnit do Okna a libovolně oříznout. Pro tyto úpravy jsou volně zpřístupněny obvyklé možnosti a příkazy úprav.
  Sloup:
  Tímto příkazem lze ze standartních dat „Profily sloupek“ jednotlivé prvky volně umístnit do Okna a libovolně oříznout. Standartní data jsou vytvořena jako u předchozích popsaných profilů. Pouze posun ve směru osy X není pro tento profil potřeba, neboť tento prvek může být umístěn kdekoliv. Sloupky mají zvláštnost, že vytvářejí po osazení uvnitř rámu samostatné oblasti, které budou potřeba později pro vkládání křídel. Sloupky jsou naprogramovány tak, že se automaticky ořezávají na profily rámů. Díky zadání sloupků lze například vytvořit dvoudílné okno bez středového sloupku, dvoudílné okno se středovým sloupkem nebo kombinace fixního zasklení a libovolných variant provedení křídel.
  Křídlo:
  Tato nová standartní data obsahují profily pro Křídla, Mřížky, Skla i Kličky včetně symboliky. V první záložce lze, stejně tak jako u Rámů, definovat, jak budou jednotlivé dřevěné prvky křídla vzájemně ořezány. Vedle toho lze u Křídel nastavit odsazení ve směru Z a odstup ve směru X/Y. V nastavení „Strana pantů“ lze zvolit na které straně se Křídlo v okně bude nacházet. Zvolit lze mezi levým a pravým křídlem, křídlem nahoře a dole, případně fixním zasklením. Toto nastavení vede k orientaci křídla u pravých nebo levých oken a dveří a stejně tak i k umístění kličky. Pokud tedy má být jednodílné okno levé, musí se odpovídajícím způsobem zvolit u křídla Strana pantů „vlevo“. Strana pantů okna je pak v náhledu odpovídajícím způsobem zobrazena. Tak je tedy hned názorně vidět které křídlo je potřebné. Pokud je ale osazeno špatné křídlo, změní program plně automaticky smysl otvírání. V některých případech, jako například u dvoudílného okna bez středového sloupku je tato automatická změna nežádoucí. Z toho důvodu je tam obsaženo i nastavení „přizpůsobit“. Díky tomu lze zabránit automatické změně smyslu otvírání. Dále je možné nastavit profily křídla pro horní a dolní stranu, stranu u pantů a stranu u kličky a dále na šikmé straně. Standartní data Profilů křídla jsou vytvořena stejně jako u dříve popsaných profilů.
  Ve druhé záložce „Obsah“ lze přiřadit profily mřížky. Tento Profil je předdefinován stejně jako Profil Rámu nebo Obložky. Pokud je profil mřížky vybrán, lze následně zadat vertikální i horizontální dělení. To lze tedy definovat počtem prvků nebo definováním odstupu. Dále je u položky „Textura“ přiřazen materiál skla. Zde lze nastavit nejenom Tloušťku skla, ale i boční odstup a Z-pozici vůči profilu křídla.
  Ve třetí záložce „Makra“ lze zadat Symboliku pro Pohled a Půdorys okna. Při definování kličky okna musí být nejdříve nastaveno, zda bude oboustranně nebo pouze jednostranně. Nastavení Ze dvou stran na „Ne“ je nejčastěji potřebné u oken, neboť zde je potřebná klička pouze zevnitř. U zadání kličky se přiřazuje libovolný 3D Objekt a tak lze tedy kličku úplně libovolně předdefinovat. Dále je umožněno zadat jinou kličku zvenku a jinou uvnitř. To je většinou potřebné u balkonových nebo vchodových dveří.
  V poslední záložce Optika lze nastavit vzhled křídla pro půdorysné zobrazení, boční pohled a zobrazení v řezu.
  Pokud jsou všechny parametry křídla nadefinovány, dotazuje se program pomocí šrafury v rámu na určení prostoru kde má být křídlo osazeno. Pokud je okno sloupkem rozděleno na více částí, jsou šrafurou definovány jednotlivé prostory kam může být křídlo osazeno. Tyto označené prostory stačí označit kliknutím a křídlo je tam pak plně automaticky s přednastavenými parametry osazeno. Díky tomu lze extrémně rychle vytvářet libovolné kombinace provedení u oken a dveří.
  Mřížky:
  Příkazem zadání Mřížky lze přednastavené profily Mřížek volně umístnit do křídla okna a libovolně je ořezat.
  Pro optickou kontrolu všech osazených prvků je u pohledu okna zobrazen vertikální a horizontální řez. Okno nebo Dveře lze kliknutím na ikonu 3D zobrazení zobrazit i v tomto prostorovém náhledu. I zde lze jednotlivé části okna označit a jednotlivými příkazy úprav přizpůsobit.
  Design uložit:
  Jakmile jsou Okno nebo Dveře vytvořeny dle představ, lze je kliknutím na „Design uložit“ uložit jako nový prvek do standartních dat.
  Uložený Design je tak uložen do nového Design-kontejneru. Uložení je zprostředkováno tím nejjednoduším způsobem. Všechny Okna a Dveře stejně tak jako tyto nově vytvořené objekty jsou umístněny do nové skupiny Standartních dat „Okna/Dveře/Makra“.
  V první záložce nového Design-kontejneru lze vybrat Designy dříve uložených oken a dveří.
  Ve druhé záložce „Půdorysná symbolika“ lze přiřadit až 10 různých symbolů půdorysu. Dříve to bylo umožněno pouze pro dva symboly. Pokud je zvolený Symbol přiřazen, lze kliknutím na okénko s označením „…“ (vedle čísla) definovat vztažný bod Symbolu. Správné požadované zadání parametrů je podpořeno interaktivním výkresem. Nejdříve je požadováno zadání Názvu. Dále se definuje jak se bude Symbol chovat při změně smyslu otvírání. Na výběr jsou tyto možnosti:
  NE: Symbol zůstává stále stejně a je jedno zda se smysl otevírání změní nebo ne.
  Zrcadlit: Symbol se při změně smyslu otevírání zrcadlí.
  Stranově správný: Symbol se přizpůsobuje pouze tehdy, pokud například je změněn smysl otevírání z Vlevo 1 na Vlevo 3.
  Nastavením „Přes osu stěny“ se definuje, zda se bude symbol zrcadlit i přes osu stěny. Pro jednoduchou kontrolu nastavení a zobrazení více těchto zvolených symbolů lze nastavit, aby se zobrazoval pouze aktuální Symbol nebo aby byly zobrazeny zadané symboly najednou. Pomocí „Smysl otvírání“ lze nastavit a vyzkoušet Symbol pro 4 rozdílné varianty otvírání. Jako poslední je pak možnost nastavení detailnosti zobrazení Symbolů v projektu. Na výběr je „Minimální“, „Jednoduché“ a „Detailní“. Tuto detailnost zobrazení pro okna a dveře je možné přednastavit i v Nastavení zobrazení projektu (F7). Pokud je to tedy pod F7 definováno na minimum, jsou Symboly zobrazeny tak jak je nastaveno v Design kontejneru u varianty „Minimální. Mimo to lze v Nastavení zobrazení projektu (F7) nastavit zobrazení Okna. I zde jsou k dispozici varianty „Minimální“, „Jednoduché“ a „Detailní“. U varianty „Minimální“ jsou Okna a Dveře zobrazeny ve variantě která je přednastavena v programu. Varianta „Jednoduché“ zobrazuje Rámy, Křídla i Kličky jako jednoduché pravoúhlé objekty. Pokud má Křídlo nebo Rám zadán 3D popis, je možné jej nechat zobrazit díky variantě „Detailní“.
  Jakmile jsou všechny parametry půdorysného symbolu zadány, může být určen vztažný bod. Na výběr je 27 vztažných bodů. Nově je možno zvolit například vztažný bod na nejvzdálenější vrstvě opláštění stěny. Díky tomu lze například symbol obložky interiérových dveří nastavit tak, že se vždy přizpůsobí tloušťce stěny. Mimo to lze definovat vztažné body na Rámu okna nebo dveří. Pozor, pouze Symboly které jsou definovány na vztažný bod Rámu se společně přizpůsobují se změnou Z-pozice okna. Změna nebo zadaní vztažných bodů je velice jednoduchá. Jako obvykle jsou vlevo dole k dispozici instance zadání. Požadované Body tedy musí být znovu požadovaným novým způsobem zakliknuty. Samozřejmně lze při zadávání vztažného bodu zadat i další nastavení s použitím mezerníku a relativních vzdáleností.
  Třetí záložka „Pohled“ v Design-kontejneru umožňuje zadat stejná zobrazení jako u půdorysných symbolů, zde tedy ale pro boční pohled. I zde je možné zadat vztažné body jako „Spodní hrana stěny“ nebo „Horní hrana horní pásnice“. Díky tomu získáváte mnoho nových možností pro zobrazení Symboliky v pohledu.
  V poslední záložce „O“ (Vzhled), lze nadefinovat zobrazovanou stěnu a geometrii prvku (Okno nebo Dveře) pro datový obrázek.
  Tento vzhled okna nebo dveří je pevně definován. Nyní je potřeba zadat provedení konstrukce okolo okna. Je pro to připraven nový „Makro-kontejner“.
  V první záložce „Konstrukce“, lze přiřadit výměnu, dřevěný prvek a opláštění. I zde lze analogicky jako u Design-kontejneru kliknutím na obdélníček „…“ přiřadit další nastavení. Nastavení jsou mimo „Závislý na pohledu“ přesně stejná. U „Závislý na pohledu“ lze nastavit jak se bude konstrukce chovat v případě, že změníme pohledovou stranu stěny. Na výběr jsou následující nastavení:
  Ne: Makro se nebude měnit.
  Zrcadlený: Makro se bude zrcadlit v případě změny pohledové strany stěny.
  Druhá záložka „Půdorysná symbolika“ a třetí záložka „Symbolika pohledu“ jsou identické jako u Design-kontejneru a mohou být použity další dodatečné symboly.
  Ve čtvrté záložce MCAD lze zadat opracování pro stěnová centra. Dodatečné parametry jsou opět shodné. Kromě toho se však může ještě stanovit, na které vrstvě opracování bude MCAD působit. V poslední záložce Optika lze opět přiřadit zobrazovanou stěnu a geometrický prvek pro obrázek zobrazený v Detailním přehledu.
  Pokud máme optické nastavení i provedení konstrukce přednastaveno, lze je z těchto obou kontejnerů připojit k Oknu nebo Dveřím. To je umožněno ve vlastnostech okna/dveří ve druhé záložce . Dodatečně lze přiřadit ještě dalších 10 objektů z Makro-kontejneru. To tak nabízí zcela nové možnosti vznikající z různých kombinací prvků z kontejnerů. Mimo to lze nyní každé okno i dveře pozicionovat ve stěně a zadávat dodatečné Z-posunutí. Je pro to v první záložce připravena nová možnost Osa-Z. Zvolit lze například, že Okno bude osazeno vždy na venkovní hraně vrstvy Dřevo/Zeď. Nakonec k této pozici lze ještě dodefinovat další posunutí o hodnotu uvedenou u Z-pozice. Díky tomu lze každé okno i dveře libovolně umístnit v tloušťce stěny. Díky těmto novinkám lze nyní stavby enormě konstrukčne i opticky zdokonalit. Opens external link in new window<Film - Designér oken a dveří>
 • V Nastavení zobrazení projektu (F7) pod Stěny, Vrstvy stěn, Půdorys je připravená nová kolonka „Vrstvy vyřezat podle oken a dveří“. Pokud je tato možnost aktivována, budou vrsty a opláštění u Oken a Dveří v půdorysném zobrazení zapuštěné.
 • Pro možnost Okna a Dveře opticky i konstrukčně rychle změnit je v Kontejneru základních dat zpřístupněn i Design-kontejner. Díky tomu lze pouze jedním kliknutím změnit třeba dvoudílné okno na dvoudílné okno s nadsvětlíkem. Pokud chce uživatel změnit i Texturu rámu nebo křídla, může stejně tak jenoduše použít Kontejner standartních dat. Zde stačí zvolit ve „Vizualizace/3D Objekty“ požadovanou texturu a myší ji kliknout na okno. Výhodou je zde to, že se změní stejným způsobem najednou všechna okna daného podlaží. Pokud je potřeba změnit texturu pouze jednoho okna, stačí při kliknutí na okno držet stisknutou klávesu Ctrl. Pro stejnou funkci lze stejně tak použít i příkaz úprav „Textura 3D“.

Plech

 • Spektrum variant pokrytí plechem je rozšířeno o standartní data „Panely“. Tato montážně přívětivá varianta opláštění je používána hlavně u obkladů fasád. Panely jsou na delších stranách provedeny principem pero drážka, kdy vždy jedna strana je vytvořena jako zásuvná a druhá je vytvořena jako kapsa. SEMA připravila do standartních dat pod „Pokrytí“, „Výplně“ k dispozici tři varianty provedení: „Kazetové panely“, „Sofit panely“ a „Zásuvné Panely“. Každý z nich je pak v nabídce v šířkách svitku 250mm, 330mm a 400mm. Všechny lze podle potřeby změnit.
  Pod „Provedení falcu“ je dále tedy doplněna varianta „Panely“ s třemi variantami falcování. V těchto skupinách jsou vždy připraveny varianty Pero-Falc a Falc-Pero. Nakonec je rozšířena i skupina „Styl krycí plochy“ a „Panely“ o odpovídající varianty.
  Standartní data Panelů jsou shodná jako je tomu u falcovaných plechů pouze s tím rozdílem, že zde je potřeba navíc zadat „Výšku panelu“. Touto hodnotou je definována celková výška Panelu. Všechny ostatní hodnoty jsou identické jako u Falcovaných plechů.
  Jednou zvláštností u panelů je to, že mohou být zadány s mezerou. Mezera je pak určena podle možností výroby na strojích nebo podle požadovaných optických aspektů. Ve standartních datech Provedení přehybů pro Panely lze vybrat a Mezeru osadit Typem falcu "Pero". V závislosti na šířce mezery se Pero prodlužuje nebo zkracuje, případně se prodlužuje nebo zkracuje horní strana a pohledová plocha panelu. Přesto nepřebírá šířka mezery žádnou vazbu na šířku svitku. Pro zabránění špatnému zadání hodnot je pevně stanovena hodnota maximálního rozměru. Pro Sofit Panel 25mm, pro zásuvný panel 20mm. U Kazetových panelů není zadání variabilní mezery možné.
  Příkazy pro osazení nebo opracování jsou identické jako u falcovaných plechů.
  Opens external link in new window<Film - Stojatá drážka>
 • Plechové lemování, Falcované plechy i Panely byly přidány do nastavení Prvek-upozornění nastavení. (Záložka „Všeobecně / Jiný“) je zde nastavení pro Falcové plechy, Plechové lemování a Panely. Nastavení lze jako obvykle importovat i uložit.
 • Pro informační šířku potřebného svitku při definování profilu nebo jeho změnách je u Editoru profilu na spodní části této tabulky celková aktuální potřebná šířka uvedena. Je třeba myslet na to, že tato hodnota je celková sečtená délka jednotlivých částí odpovídající tloušťce plechu „0 mm“, tedy bez vlivu tloušťky materiálu nebo účinků ohybu.
 • Výrobní strategie a vyhodnocení speciálně pro plechové díly a obkladové panely byly rozšířeny a vylepšeny. Dříve byl u výrobní strategie vyhodnocován "Řez šablony". Tato strategie byla použita pro profilovací stroje s řezným stolem. Svitek jel přímo do profilovacího stroje a byl nakonec odříznut již ve vyfalcovaném stavu. V tomto případě je zapotřebí pouze délka posuvu na stroji. Ta se liší stroj od stroje a lze ji vypočítat pomocí exportu do Excelu z materiálového listu. Pokud jsou falcované plechy nebo Panely vyráběny na ohýbačkách, je potřebné znát i „řez svitku“. Svitek je zde nejdříve zaříznut na délku a teprve potom vyroben profil na ohýbačce. U šikmo řezaných falcovaných plechů bylo dříve potřeba toto manuálně doměřit. Vylepšení tedy začíná již u výrobního výkresu. Už není ve výrobním výkresu pouze délka hotového prvku, ale i rozměr vstupního rozměru (řez svitku) – zeleně a maximální rozměr pravoúhlého profilu. Výstup v materiálovém listu vypadá následovně:
  Délka: Krycí délka bez falcu Začátek/Konec
  Šířka: Krycí šířka
  Výška: Výška prvku
  Brutto délka: Délka odříznutého svitku
  Brutto šířka: Šířka rozvinutého tvaru
  Tloušťka: Tloušťka plechu
  Brutto Plocha: Délka odříznutého svitku x Šířka rozvinutého tvaru
  Netto Plocha: Plocha rozvinutého tvaru mínus všechny odřezy
  Brutto objem: Brutto plocha x tloušťka
  Netto objem: Netto plocha x tloušťka
  Celková délka: Délka x počet kusů
  Pro výrobní strategii na profilovacích strojích je možnost tento výrobní seznam přizpůsobit. Díky tomu lze tedy obě tyto výrobní strategie komfortně používat.
  Opens external link in new window<Film - Řez svitku nebo řez šablony>

Schody

 • Výpočet průběhu schodiště podle metody kruhu je nové pravidlo výpočtu průběhu s harmonickým krokem a větší bezpečností. Podle tohoto pravidla není průběh stupňů počítán podle délky kroku, ale požadovaný průběh je vytvářen jako kruh se středovým bodem na linii výstupu osazený mezi dvěma hranami stupňů. Schody přepočítané touto metodou mají často větší rohové stupně v prostoru točení (měřeno na výstupní linii).
  Metoda kruhu je k nalezení ve vlastnostech schodů v záložce "Sch" pod Automatickým přizpůsobením. Zakótování stupňů lze aktivovat v Nastavení zobrazení (F7) pod Schody / Stupně / Půdorys / a Kótování. Na každém stupni jsou pak zobrazeny tři kruhy s rozměrem na levé strane, na výstupní linii a na pravé straně.
  V datovém nastavení schodů pod záložkou "Přizp" lze zadat požadovaný minimální rozměr stupně. Podle minimálního zadaného rozměru se mění i následně rozměr kroku. Speciálně u individuálního přizpůsobení jsou pro variantu metody kruhu k dispozici další funkce. Vpravo dole v zadávacím poli jsou na výběr jednotlivé možnosti nastavení kroku "Automatický průběh podle kruhu, jednotlivý bod fix" a "Jednotlivý průběh, bez automatiky podle kruhu.“
  U obou variant průběhu je nutné označit požadovaný stupeň, fixní bod na požadovaném stupni a odstup. Požadovaný odstup může být zvolen kliknutím myši nebo zadáním požadované hodnoty.
  U "Automatický průběh podle kruhu, jednotlivý bod fix" je zvolený bod zafixován. Zvolený fixní bod je pouze fiktivní. Zde je snaha podle kritérií kruhové metody natočit stupně tak, aby mohl být zachován stejný krok. U varianty "Jednotlivý průběh, bez automatiky podle kruhu" je natočen pouze označený stupeň, zbytek stupňů zůstává ve staré pozici.To může vést k tomu, že krok jednotlivých stupňů tak může být rozdílný. U tohoto nastavení má fixování hrany přednost před průběžným krokem.
  Díky nové metodě výpočtu kroku podle kruhu získáváme další možnosti pro individuální a harmonické přizpůsobení. V Rakousku jsou přednosti této metody již známé a jsou hlavně používané při výrobě schodišť ve veřejných budovách.
  Opens external link in new window<Film - Výpočet průběhu schodiště podle metody kruhu>
 • SEMA connect zajišťuje celý průběh výroby schodů. Od zaměření pomocí teodolitů, přes rychlou tvorbu schodů pomocí Asistenta schodů, prezentaci u zákazníka včetně fotorealistického zobrazení, cenovou nabídku a kalkulaci pomocí kalkulačního WG-systému, kompletní výstup informací o materiálech, tiskový výstup normálních i optimalizovaných variant pomocí Automatikckého výstupu schodů, až po výstup na CNC stroje díky SEMA connect. Tim SEMA nabízí kompletní paket pro výrobce schodů.
  Jednotlivé prvky lze exportovat přes Automatický výstup schodů a předat na SEMA connect. Zde pak stačí zakliknout požadované prvky a ty kliknutím na Výstupy exportovat. Násleuje tabulka s průběhem DXF exportu s exportním protokolem. Z této tabulky lze následně odstartovat SEMA connect a exportovaným prvkům tak automaticky přiřadit jednotlivé Autostyly. V případě standartního nastavení jsou data exportována a uložena do složky „C:\SEMA\SEMAV171\EIN_AUS\SEMA connect data“. Tímto standartním nastavením SEMA založí tento nový adresář a podadresář, a ten pojmenuje podle Zkratky podlaží, Čísla schodů a čísla projektu. V tomto adresáři je vytvořen i podadresář SEMA DXF+ Data. Ve stejném adresáři jsou složky „SEMA connect“ a „Info“. V „SEMA connect“ jsou všechny prvky s přiřazeným Autostylem uloženy a v adresáři „Info“ jsou uložena strojová data. V závislosti na tom, jaký Postprocesor je nainstalován, jsou data označena například koncovkou *.mpr, *.tcn nebo *.hop. Tato Data obsahují NC kód pro CNC stroj a mohu být do stroje naimportována a prvky následně vyrobeny.
  Samozřejmě lze ze SEMA exportovat pouze jednotlivé prvky. Zvolený prvek musí být nejdříve označen a následně kliknutím na Ikonku „Export do stroje – schody jednotlivý komponent“ exportovat. Otevře se opět Menu „DXF-Export jednotlivých částí schodiště“. Kliknutím na „SEMA connect“ jsou vybrané prvky stejným procesem, jako bylo popsáno výše, exportovány a uloženy.
  Přáním každého výrobce schodů je výroba prvků podle individuálního postupu opracování. To je závislé na možnostech stroje a osazených nástrojích. SEMA connect je ideální nástroj na definování výrobních strategií, které lze seskupit do jednotlivých Autostylů a tak podle požadovaných pořadí opracování následně vyrábět.
  V SEMA connect lze "Definovat nástroje" podle toho, jak jsou na stroji osazeny. Například lze vytvořit Styl opracování pro výrobu Kapsy nebo opracování Hrany, přiřadit opracování kontury potřebný nástroj, a nakonec celý Autostyl uložit. Pokud jsou jednotlivé styly vytvořeny, lze více Stylů seskupit do jediného Autostylu. Po přednastavení všech Autostylů jsou při exportu do požadovaného postupu opracování tyto Autostyly seřazeny a uloženy do výrobních dat.
  Od projektu až po CNC výrobu: se SEMA je všechno vytvořeno z jedné ruky.
  Opens external link in new window<Film - SEMA connect powered by alphacam>
 • U automatického výstupu schodů pro Bočnice, Schodnice, Madla, a Spodní pásy je k dispozici nová možnost optimalizace. Nyni lze zvolit, jak v automatickém výstupu Tiskové úlohy, tak v Exportu na stroje, optimalizaci Bočnice-Madlo, Bočnice-Spodní pás, nebo Madlo-Spodní pás.
  Zde musí být u Tiskové úlohy pevně nastaveno ve sloupci „Výkres“ požadovaná optimalizace a předloha plánu, návrh plánu a měřítko. Ve sloupci „P“ (Parameter) lze zadat minimální odstup mezi prvky a odstup od okraje papíru. Kliknutím na „Výstupy“, jsou vždy prvky, které jsou nakreslené v konstrukci, podle toho optimalizovány.
  U Exportu na stroje je třeba zadat název a ve sloupci „Element“ zvolit požadovanou optimalizaci. Ve sloupci „P“ (Parameter) lze opět definovat minimální odstup mezi prvky a odstup na okraji hrubého dílce. Kliknutím na „Výstupy“ jsou opět dle předvolby požadované prvky optimalizovány. Tato novinka je hlavně pro CNC výrobu schodů hodně důležitá. Díky ní lze úzké a široké prvky vzájemně kombinovat. Přísavky mohou díky tomu být umístněny pod širokou částí a lépe tak na stroji dílce fixovány při výrobě.
 • S novým příkazem „Rozmístnit v oblasti“ u sloupů schodů lze nyní tyto sloupky na zábradlí schodů nebo galerie pravidelně rozdělit. U příkazu „Sloup“ je nová instance „Rozmístnit v oblasti“. U více nakreslených schodů v jednom podlaží je nejdříve dotazováno pro které schody bude příkaz použit. Může být zvoleno jak zábradlí schodů, tak zábradlí galerie. Jakmile jsou schody označeny, je dotazována volba strany na kterou rozdělení má být provedeno. Stejně tak pokud je na schodech nakresleno více zábradlí, je dotazováno kterého zábradlí se to bude týkat. Následně se určuje „odkud-kam“ tedy vztažné body mezi které se to má rozdělit. Jakmile jsou body vybrány, lze díky přehlednému zobrazení rozhodnout zda budou osazeny počáteční a koncový sloupek a jakým způsobem bude tento rozsah rozdělen. Je tedy třeba zadat počet mezi a ty budou odpovídajícím způsobem dalším kliknutím v uvedeném rozsahu osazeny.

3D Objekty

 • Příkaz pro opracování "Razit" je pro ocelové prvky a vytlačená tělesa od základu zoptimalizován a rozšířen. Dříve bylo možné ploché ocelové prvky a vytlačená tělesa Razit pouze paralelně ke vztažným plochámNyní lze vytlačená tělesa i ploché ocelové prvky razit ve všech rovinách, výkresech i pohledech. Tato funkcionalita je zajištěna i u seskupených ocelových prvků a vytlačených těles. Zde je ražení provedeno celým seskupeným prvkem a razí tak všechny prvky které zasáhne. Za pozornost stojí, že prvky nejsou „Ražením“ nebudou rozděleny a opracování má vztah k celkové skupině a ne k jednotlivým prvkům.
  Pokud je prvek ražen, obdrží tímto řažením opracování. Toto opracování lze ve 2D i ve 3D pomocí "Označit detaily objektu" zviditelnit a díky tomu mít možnost je i označit. Tím lze tedy jednotlivé opracování dle potřeby vymazat.
  Díky této novince lze Ocelové prvky i Vytlačená tělesa razit v každé konstrukční rovině, řezu nebo pohledu. Opens external link in new window<Film - Ocelové prvky: Razit ve všech rovinách>
 • Pokud je spojovací prvek ve standartnich datech změněn a znovu uložen, zůstává jako Spojovací prvek a není tak jako dříve uložen jako 3D objekt.
 • Funkce Kapátka „převzít všechny vlastnosti“ je nyní znovu aktivní, pokud neleží kurzor na okně standartních dat. (Fa. Röhrig)
 • Pozicionování 3D Objektu na Typ zakončení byl zkorigován. (Fa. Röhrig)

Standartní data Makra Program

 • U všech příkazů zobrazení je od nynějška na horní části tabulky standartních dat zobrazena i odpovídající složka objektů. Díky tomu je ihned zjistitelné, v které skupině/makru se nachází. Samozřejmě je nadřazená skupina napsána i u kontejneru standartních dat.

IFC Import/Export

 • Ve verzi 17-1 je IFC Export zásadním způsobem rozšířen. Nyní je možné exportovat z projektu všechny prvky které mají vlastní geometrii. Je pro to v materiálovém listu připravena nová kolonka "IFC typ prvku". Standartně je zde předvyplněno "automaticky". S tímto nastavením se toto pole automaticky vyplní při exportu dle typu prvku. Prvky, které s již definovaným Typem prvku mohou být exportovány, například Střecha, Stěna, Strop, Dřevo a Opláštění získají automaticky i tento konkrétní IFC-typ prvku. Prvky, které zatím nemají od SEMA předdefinován IFC typ prvku, obdrží při Exportu pro IFC typ prvku nastavení všeobecný 3D objekt (IFCElementProxy). U těchto Jednotlivých prvků lze v rozbalovacím menu manuálně přiřadit požadovaný IFC-typ prvku. S IFC Typem prvku lze například Nábytku v SEMA Programu přiřadit typ „IfcFurnishingElement. V cílového programu pak jsou tyto objekty (za předpokladu, že tento program správně vyhodnocuje) rozpoznány jako nábytek.
  Exportní dialog byl u IFC exportu rozšířen o další možnosti nastavení. Vedle „Aktuální půdorys“ a „Aktuální podlaží“ je nově v nabídce k dispozici i nová varianta „Zvolené podlaží“. Pokud je toto nastavení zvoleno, zaktivuje se i odkaz „Podlaží-výběr“. V tabulce jsou pak vypsána všechna podlaží aktuálního projektu. Zde lze tedy možné vybrat jedno nebo více podlaží která chceme exportovat. Jakmile je Export spuštěn, exportují se pouze zaškrtnutá podlaží. Tato volba zůstává nastavena pro aktuální projekt, pokud se uživatel přepne do jiného projektu, přepne se nastavení do standartního nastavení „Aktuální podlaží“.
  Dále je Export rozšířen o možnost "Nastavení". V menu nastavení lze zvolit další varianty předvoleb exportu. Nejdříve se jedná o nastavení požadované „Jednotky délky“. Na výběr je „Milimetr“, „Centimetr“, „Metr“, „Palec“, „Stopa“ a „Yard“. V následující kolonce lze zvolit Typy prvku. Ty jsou rozděleny na „Střecha“, „Strop“, „Stěna“ vždy ve variantě „Dřevo“ a „Pokrytí“, a dále „Spojovací prvek“, „3D Objekt“, „Místnosti“, „Schody“ a „Terén“.
  Zvolené nastavení lze uložit jako Předlohu a velice jednoduše v exportním dialogu díky rychlému výběru při exportu přiřadit. Rychlý výběr je k dispozici globálně pro všechny projekty. Vždy je aktivní naposledy použité nastavení.
  IFC Import je také rozšířen o výběr importovaných dat. Zde se otevře dialogové okno se dvěma sloupci ve kterých jsou vypsány jak všechna podlaží, tak i všechny typy prvků. Za typy prvků je pak v závorce uvedeno kolik kusů každý z nich obsahuje. Počet prvků se aktualizuje automaticky například v případě deaktivace nějakého podlaží. Kliknutím na "Vše" lze hromadně všechny Podlaží/Typy prvků aktivovat nebo deaktivovat. Pokud je kliknuto na „Přerušit“ nebo na liště okna na „x“ , je Import zrušen. Kliknutím na „Spustit“ je IFC Import aktivních Podlaží a Typů prvků spuštěn. Opens external link in new window<Film - BIM a SEMA - IFC Import a Export>