Novinky V18-1 Build 8800

Všeobecně

 • Startovní centrum je opticky přepracováno a vylepšeno o další funkce. Seznam naposledy zpracovávaných projektů byl rozšířen. Nyní je umožněn přímý odkaz až na 20 projektů. K tomu je i naposledy používaný projekt při otevření startovního centra označen a pouhým kliknutím na Enter je lze rovnou otevřít. V seznamu se lze navigovat i pomocí šipky.
 • Ve verzi 18-1 je integrována nová funkce, díky které lze vyhledat a označit libovolné prvky v projektu. Díky tomu lze například vyhledat a označit prvky, které překračují požadovaný zadaný průřez nebo přesahují požadovanou délku. Tato nová funkce je umístěna vedle tlačítka „Zruš výběr“ v dolní části programového okna. Kliknutím na symbol Lupy se otevře okno pro výběr a zadání parametrů výběru. Pro změnu nastavení výběru lze otevřít další okno kliknutím na poslední ikonku (Lupa s ozubeným kolem). V prvním zadávacím okně musí být zadána vlastnost prvku podle které má být hledán. Kliknutím do tohoto políčka se otevře Menu automatických odkazů, ve kterém je vedle programem definovaných odkazů možno zvolit i z vlastních samostatně definovaných odkazů. Ve druhé části se stanoví relace výběru. Na výběr jsou tyto možnosti: = rovná se, < menší, > větší, ≠ nerovná se, ≤ menší nebo rovno, a ≥ větší nebo rovno. V posledním okně se pak zadá hodnota podle které má být výběr proveden. Pokud je požadavek na výběr pomocí více kriterií, lze pomocí středníku (;) oddělit požadované hodnoty. Program nabízí automaticky hodnoty které u dané podmínky vyhledal v aktuálním projektu. Pokud je například zadán výběr podle délky, jsou vypsány ve výběru všechny délky které jsou u daného prvku v projektu použity. Tyto nabízené hodnoty lze dodatečně i aktualizovat kliknutím na klávesu F3. Neaktivní nebo zneviditelné prvky nejsou v nabídce zohledněny.Pokud budeme například hledat prvky s délkou větší než 7 metrů, musíme zadat toto nastavení:
  Odkaz Délka, relace výběru > větší a hodnota 7,00. Kliknutím na „Hledat“ se okno uzavře a všechny viditelné prvky s délkou větší než 7m jsou automaticky označeny.
  Pro možnost upřesnění vyhledávání lze zadat až 8 vyhledávacích parametrů. Kliknutím na zelenou ikonku Plus na konci vyhledávacího okna se otevře další zadávací okno. Mimo to se ještě na konci menu otevře výběrové menu s variantami „A“ a „NEBO“. Pokud chceme vyhledat a označit prvky s délkou větší než 7,00 metrů nebo kratší než 30 centimetrů, můžeme zadat výběr takto:
  První okno: Odkaz Délka, relace výběru > větší, hodnota 7,00 v rozbalovacím menu „NEBO“.
  Druhé okno: Odkaz Délka, relace výběru < menší, hodnota 0,30.
  Příklad v výběrem s použitím „A“ může vypadat třeba takto:
  První okno: Odkaz Délka, relace výběru > větší, hodnota 7,00 v rozbalovacím menu „A“.
  Druhé okno: Odkaz Název elementu, relace výběru = stejný, Vaznice.
  Tím budou vyhledány a v projektu označena všechny Vaznice s délkou větší než 7,00 Metrů.
  Pokud chceme smazat dodatečné výběrové kriterium, stačí kliknout na ikonku Koše za uvedenou řádkou.
  Dodatečně lze tato výběrová kriteria kliknutím na >> více…>> ještě dále zpřesnit. Zde lze rozhodnout, zda výběrová kriteria se vztahují na všechny, nebo jen na všechny označené prvky. Mimo to lze výběr provést pouze na aktuálním podlaží, případně na všech podlažích dohromady. U výběru podle textu lze dále rozlišovat i v závislosti na velkých a malých písmenech. Dále lze všechny relace vyhledávání rychle změnit na opačnou vlastnost kliknutím na „Výběr otočit“, tím se například z varianty > větší stane varianta ≤ menší nebo rovné.
  Jakmile jsou nějaké výběry zadané, je 6 naposledy použitých výběrových kriterií vždy zobrazeno v rozbalovacím menu na liště symbolů. Program automaticky přiřadí název, který odpovídá nastaveným výběrovým kriteriím. Stisknutím „Enter“ nebo kliknutím na ikonu u rozbalovacího menu lze výběrové kriterium znovu spustit. Pokud si uživatel otevře rozbalovací menu, může si kliknutím na špendlík vedle jména výběrového kriteria danou funkci uložit mezi Favority. Tito Favoriti se řadí alfabeticky podle jména a jsou uloženi i pro pozdější využití. Díky tomu je lze kdykoliv znovu vybrat a použít. Pokud chceme výběrové kriterium ze složky Favoritů odebrat, stačí kliknout na hvězdičku vedle jména.
  V případě, že je rozbalovací menu uzavřeno, lze výběrové kriterium kliknutím pravým tlačítkem myši vymazat, přejmenovat nebo uložit jako uživatelský odkaz. Po výběru kriteria a uložení jako uživatelský odkaz se otevře obvyklé okno pro definování těchto příkazů. Zde mu lze zadat jméno, popis a symbol. Pokud je příkaz správně nadefinován, uloží se do Menu přizpůsobení do záložky „Příkazy“ pod „Vlastní příkazy“ a lze jej následně umístnit do programu a požadované lišty ikon. Samozřejmně lze již zobrazené Výběrové příkazy pomocí „Změnit…“ dle potřeby uzpůsobit. Díky těmto všem možnostem lze požadované prvky velmi rychle a jednoduše vyselektovat. <Film - Vyhledat a označit>
 • Zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením mohou práci na počítači značně ulehčit. V kombinaci s volitelným a individuálním zvětšením (Windows nastavení) zobrazovaného obrazu lze dosáhnout enormního zlepšení ergonomie na pracovišti:
  Vysoká ostrost všech částí obrazu v jakékoliv požadované velikosti obrazu!
  SEMA Verze 18-1 využívá v rámci vývoje SEMA výkonu naplno přednosti zobrazovacích zařízení s vysokým rozlišením a tím zvyšuje eronomii spokojenost na pracovišti.
  Ostrost obrazu ovlivňují různé faktory. Prvním faktorem je velikost zobrazovacího zařízení. Velikost zobrazovacího zařízení (např. Monitoru) je uváděna nejčastěji podle úhlopříčky. Ta je uváděna nejčastejí v „Palcích“. K tomu je pak udáván poměr stran „šířka x výška“, např. 16:9 .
  Dalším faktorem je pak rozlišení zobrazovacího zařízení. Digitální zařízení používají pro zobrazení obrazu více jednotlivých obrazových bodů (pixelů). Rozlišení zobrazovacího zařízení tedy udává kolik obrazových bodů (pixelů) je obsaženo na šířku a výšku.
  Pokud má Monitor 1920 Pixelů na šířku displeje a 1080 na výšku displeje, je to například označeno: Rozlišení: 1920x1080 Pixelů, jméno „full high definition“ (Full HD)
  Rozhodujícím údajem pro ostrost obrazu je počet použitých obrazových bodů v oblasti – tzv. Hustota pixelů (Obrazové body na palec nebo Pixely na palec). U monitorů se používá nejčastěji varianta PPI (Pixely na palec), u tiskáren se používá DPI (Bodů na palec).
  Čím vyšší je počet nativní DPI / PPI (čím více pixelů je skutečně instalováno na obrazovce), tím ostřejší obraz na displeji může potenciálně být. Monitory s Ultra HD (4K) tak mají vyšší hustotu obrazových prvků při stejné velikosti. Například pokud má Ultra HD (4K) Monitor velikost 28 Palců a nativní rozlišení 3840x2160 pak je hustota pixelů 157 PPI. Full-HD Monitor stejné velikosti a nativního rozlišení 1920x1080 má hustotu pixelů pouze 78 PPI. Tím má obraz na 4K Monitoru 4-krát vyšší rozlišení a je mnohem ostřejší.
  SEMA Software nabízí nyní pro každou pixelovou hustotu maximální ostrost obrazu a je tak „DPI Aware“.
  Pro optimální práci na Ultra HD Monitorech je třeba dodržet Harwarové doporučení. U víceobrazovkových systémů s Ultra HD Monitorem je např. nutné používat Windows 10, protože pouze Windows 10 umí obrazovky skalovat s různým faktorem nezávisle na sobě. (Odkaz na hardwarové doporučení).
  V návaznosti na tuto novinku bylo zapotřebí upravit i pracovní plochu programu SEMA. Všechny SEMA Ikony proto byly přepracovány na skalovací vektorovou grafiku. I Design ikon byl obsahově zlepšen a standartizován. Byla použita moderní plošná optika bez přechodů. <Film - SEMA Power část 3: Perfektní Optika na 4K Monitorech>
 • V menu přizpůsobení v záložce „Možnosti“ je vložen posuvník pro změnu velikosti symbolů. Pomocí tohoto posuvníku lze globálně měnit velikost všech symbolových lišt. Díky této nové technice ikon jsou nyní ikony perfektně ostré u každé nastavené velikosti. Výstupní velikost je pak dle nastaveného Windows Skalování. V záložce „Lišta symbolů“ lze nyní samostatně pro každou lištu nastavit pomocí stejné techniky individuální velikost. To přináší uživateli ještě více možností pro individuelní ergonomii pracovního prostředí. <Film - SEMA Power část 3: Perfektní Optika na 4K Monitorech>
 • Vytvoření uživatelských ikon (uživatelsky definované příkazy) bylo ve směru „Symbolů“ taktéž přepracováno. Lze tak jako obvykle převzít „Symbol z náhledu“. Zde jsou automaticky zobrazeny jednotlivé velikosti pro jednotlivé stupně velikosti symbolu. Pomocí „Symbol z dat…“ lze tak jako obvykle přiřadit data k náhledu. Vedle již dříve umožněných formátů je nově zařazen i formát *.svg (skalovací Vektorová Grafika). Pokud je na místo vektorové grafiky použita grafika pixelová, je potřeba nadefinovat i dodatečné zvětšené varianty ikon v pixelové grafice.
  V případě volby „SEMA Symboly“ jsou všechny nabízené SEMA Ikony již přepracovány na Vektorové formáty. Díky tomu mají nekompromisní ostrost ve všech použitých velikostech. <Film - SEMA Power část 3: Perfektní Optika na 4K Monitorech>

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • CAD objekty SEMA pracovních i originálních standartních dat byla rozšířena. Skupina Spojovací prvky je rozšířena o Kotvy do betonu, Šrouby do betonu, Závitové tyče, Šrouby do dřeva, Spojky dřevo-beton, Šrouby s oblou hlavou, Metrické šrouby, Šrouby se zapuštěnou hlavou, Ocelové kolíky, Šrouby s talířovou hlavou a Šrouby s válcovou hlavou. Tyto nové CAD objekty jsou automaticky k dispozici pouze v případě instalace nové verze. Samozřejmně lze tyto objekty jednotlivě nebo skupinově zkopírovat do vlastních pracovních dat.

Stěny a stropy

 • Kótovací čáry uložené do makra jsou nyní korektně zobrazeny pokud jsou použity u symboliky pohledu pro okna nebo dveře. (Fi. Pfletschinger)
 • Zobrazení korpusu stěny ve stěnovém pohledu bylo v jednom speciálním případě optimalizováno. (Fi. Skaletzka)

Dřevo stěna stropů

 • Ořezání dřeva ve vrstvách s nastavenou pozicí ve vrstvě „uvnitř“ bylo detailně vylepšeno.

Nesting

 • U Nesting-Manažeru (manažeru seskupení) je nyní pod příkazem "Optimalizace prvků schodů", nově k dostupným optimalizacím jako "Optimializace Bočnice/Madlo", "Optimalizace Bočnice/spodní pás" a "Optimalizace Madlo/Spodní pás" zařazena funkce seskupení „Optimalizace Schodnice/Madlo“ a „Optimalizace Schodnice/spodní pás“.
  U uvedené optimalizace je ještě dodatečně umožněno nastavení Typu optimalizace.
  Standard: je optimalizováno tak, že bude dosaženo co nejmenšího výchozího hrubého dílce.
  Prvek začátek/konec: U této optimalizace je snaha prvky umístnit tak, aby minimálně na jedné straně mohl být proveden jeden společný celkový řez. Nejdříve je otestována možnost pro Počátek prvků. Pokud zde tato optimalizace není možná, je použita varianta konec.
  Prvek Konec/Začátek: U této optimalizace je snaha prvky umístnit tak, aby minimálně na jedné straně mohl být proveden jeden společný celkový řez. Nejdříve je otestována možnost pro Konec prvků. Pokud zde tato optimalizace není možná, je použita varianta Začátek.
  Řez Začátek/Konec: Tato optimalizace má smysl, pokud jsou prvky vzájemně ořezány s polovičním úhlem. Optimalizace se snaží umístnit prvky tak, že tento poloviční úhel řezu je proveden pro oba prvky najednou. Nejdříve je otestována možnost pro Počátek prvků. Pokud zde tato optimalizace není možná, je použita varianta konec.
  Řez Konec/Začátek: Tato optimalizace má smysl, pokud jsou prvky vzájemně ořezány s polovičním úhlem. Optimalizace se snaží umístnit prvky tak, že tento poloviční úhel řezu je proveden pro oba prvky najednou. Nejdříve je otestována možnost pro Konec prvků. Pokud zde tato optimalizace není možná, je použita varianta Počátek.
  Pokud jdou prvky pro optimalizaci přesunuty do Manažeru seskupení, lze je označit a zvolit požadovanou optimalizaci. Pod "Seskupení-sur.prvky" jsou vytvořeny jednotlivé Hrubé dílce a zobrazeny s obsaženými prvky. V zásadě jsou navzájem optimalizovány jednotlivé prvky, které leží v konstrukci jedna nad druhou. Dodatečně je ještě zváženo, zda nebude pozice upravena tak aby vrtání pro šprušle bylo orientováno na venkovní straně hrubého dílce. Kdykoliv lze dodatečně vytvořit další Hrubý prvek a na něj prvek ručně umístnit.

Schody

 • Zadáním v INI souboru „TS_UEBER_PF_ZAPF= (hodnota)“, lze nyní zadat přesah pro kapsu stupně ve sloupku. Díky tomuto nastavení dlabu ve sloupku, který končí přímo na hraně sloupku, lze dlab o zadanou hodnotu přefrézovat.
 • V Automatice výstupu schodů lze nyní vzájemně optimalizovat Schodnici a Madlo nebo Schodnici a Spodní pás zábradlí. Je k tomu potřeba při tiskovém výstupu zadefinovat, ve sloupci „Výkres“ požadovanou Optimalizaci a Předlohu plánů, nastavení zobrazení a Měřítko. Ve sloupci „P“ (Parameter), lze zadat minimální odstup mezi prvky a odstup od okraje výkresu. Kliknutím na příkaz „Výstupy“, jsou prvky, které jsou v konstrukci nad sebou, vzájemně optimalizovány.
  U exportu na stroje musí být v označení vybrány prvky a ve sloupci „Element“ zvolena požadovaná optimalizace. Ve sloupci „P“ (Parametr) lze zadat minimální odstup mezi prvky a odstup na okraji hrubého prvku. Kliknutím na příkaz „Výstupy“ jsou prvky, které jsou v konstrukci nad sebou, vzájemně optimalizovány. Tato novinka je hlavně pro CNC výrobu nesmírně důležitá. Lze vzájemně kombinovat úzké a široké prvky. Upínací prvky stolu CNC tak lze umístnit pod širší prvky.

Statika

 • Nový Update statického programu „Friedrich & Lochner“ je nyní k dispozici ke stažení na SEMA domovské stránce (Frilo System Next 4.2017.515). Po instalaci „Frilo System Next“ lze kliknutím na Update tlačítko „Frilo System Next“ instalovat novou Verzi „R-2017-2-SEMA“.
  Pro možnost využívat nové funkce musí být instalován program SEMA od Veze 17-2 a Frilo Update.
 • Nový Frilo Program "Dřevěné sloupy" (HO1+) nahrazuje starou variantu "Dřevěné sloupy" (HO1) a je nyní jako standartní program pro navrhování a zatížení dřevěných sloupů v Sema Programu.
  V nové Frilo-Programové verzi je umožněno přepočítávat jak jednoduché průřezy (Kruh, Pravoúhelník) tak vícestarnné průřezy, které jsou vzájemně spojené. Další informace k novému Frilo - Dřevěné sloupy lze získat v uživatelském manuálu nebo v produktovém listu.
 • Staré statické normy jsou pro přepočet z přednastavení (Alt F7) odebrány. Pro statický přepočet jsou nyní k dispozici nejnovější statické Eurokódy pro jednotlivé státy.
 • Pro přepočet pomocí „ÖNORM EN 1995:2015“ bylo korigováno zobrazené využití vychýlení ve výpočtovém okně. (Fa. Frank)