Novinky V20-1 Build 9600

Všeobecně

 • Poznámky uživatele jsou od verze 20-1 propojeny na Přílohy/Odkazy. Pokud je poznámka uživatele označena a kliknutím na nastavení pod „Pohled“ otevřena, přepne se program automaticky do záložky „Dodatečné informace“. Tím si lze nyní i u uživatelských poznámek na pozadí zobrazit dodatečné informace.
 • Ve verzi 20-1 je výkon SEMA Programu silně vylepšen. Zejména se výrazně urychlila doby náběhu obrazu.
  Vylepšení v detailu:
  Potřeba paměti při popisu prvků (opracovíní text na prvek) byl výrazně snížen. Navíc byla struktura 3D obrazu s popisky komponent enormně zrychlena. Pro další zkrácení doby vytváření obrazu (lampy) byl optimalizován vnitřní výpočet polygonů.
  Struktura obrazu (lampa) importovaných souborů DXF a DWG jako grafiky CAD byla taktéž extrémně urychlena. U souboru DXF s 50 000 CAD objekty trvala konstrukce obrazu přibližně 7 sekund, pro stejný proces je nyní potřeba přibližně 0,5 sekundy.
  Zejména pokud je v Projektu potřeba mnoho nebo velmi podrobných výkresů DXF, doporučujeme je importovat pomocí grafického příkazu. (Referenční body mohou být využívány; Vrstvy lze vypnout; není možná pouze editace jednotlivých prvků, např. odstranění řádků atd.)
 • Od verze 20-1 je pro grafickou kartu, respektive ovladač grafické karty, potřebný minimálně Open GL Verze 3.3. Toto prověření se provádí při startu programu SEMA. Pokud je potřeba, zobrazí se odpovídající hlášení.
 • Správa výkresů byla rozšířena o další vylepšení. Okno správy výkresů je nyní možné velikostně variabilně upravit podle vlastního uvážení. Tato pozice a velikost okna je pak v programu automaticky uložena.
  Pro všechny záložky je integrována v horní části okna funkce vyhledávání. Tato vyhledávací funkce funguje přímo a ihned po zadání prvního znaku. Výsledek hledání se okamžitě zobrazí na aktuální kartě. Hledání obsahuje nabídku výběru s ukazatelem průběhu posledních 10 vyhledávání. Historie se ukládá samostatně pro každou kartu.
  Všechny sloupce správy výkresů je nyní možné libovolně posunout. K tomu je pro záložku „Projekt“, „IFC“, „Podlaží“, „Stěny“, „Elementy“, „3D“, „Výrobní výkresy“, „Seskupení“, „Obrázek“, a „Plány“ zařazena nová kolonka „Dodatek“. Tuto novou kolonku lze pomocí „Změnit“ editovat. Do této kolonky lze zadávat libovolné volné informace případně hodnoty potřebné pro další strukturu. Záložka „Podlaží“ je rozšířena o záložku „IFC Podlaží“. Na jedné straně se tento sloupec používá pro spojení stěnových a stropních podlaží pro export IFC (podrobnější popis viz novinky IFC), na druhé straně tento sloupec lze také výborně použít pro členění podlaží. Tento sloupec je také možné upravit pomocí odkazu Změnit.
  V záložkách „Podlaží“ a „Dodatek“ jsou k dispozici výběrová menu ve kterých lze pohodlně vybrat z přednastavených hodnot.
  Další novinkou Ve správě výkresů v záložce „Podlaží“ je přepínání viditelnosti. Zde jsou původní texty „neviditelný“, „neaktivní“ a „normal“ nahrazeny třemi symboly. V náhledu jsou vidět všechny tyto tři ikony a tak není potřeba, tak jako tomu bylo doposud, proklikávat se na požadovanou hodnotu, nýbrž může být přímo požadovaná varianta hned zakliknuta. Pokud je na některou z ikon kliknuto, přebere dané podlaží okamžitě zvolený status. Ve spojení s novou vyhledávací funkcí lze tímto velmi rychle zviditelnit nebo zneviditelnit skupiny podlaží, případně je nastavit jako neaktivní.
  Přímým kliknutím levým tlačítkem myši, případně kliknutím pravým tlačítkem myši na název sloupce, se seřadí informace od A-Z nebo opačně od Z do A. Dále lze pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na nadpis záložky u záložek v jednotlivých oknech pod „Stěny“, „Elementy“, „Elementy“, „Seskupení“ a „Plány“ přiřadit sloupec s automatickým textem. Pokud je tedy vytvořena nová záložka, otevře se automaticky tabulka s těmito automatickými odkazy kde lze vybrat požadovanou hodnotu. Přidá se nový sloupec s hlavičkou tohoto automatického odkazu a zobrazí položky odpovídající všem komponentám.
  Ručně přidané sloupce lze odstranit kliknutím pravým tlačítkem.
  Pokud se pracuje ve sloupci s více stejnými informacemi, lze je také deaktivovat kliknutím pravým tlačítkem myši na „Zobrazit všechny buňky“. Poté se zobrazí pouze položka v nejvyšším sloupci a následující stejné položky se nebudou zobrazovat až do další odlišné položky. Pomocí této funkce můžete vytvořit mnohem lepší přehled a zobrazit druh stromové struktury. V záložce „Plány“ je rozšířen výstup plánů. Odkaz „PDF archiv“ je nahrazen odkazem „Výstup plánů“. Pokud je tento odkaz po předchozím jedno nebo vícenásobném označení plánů stisknut, otevře se podmenu s výběrem tiskových formátů. Zde lze zvolit z varianty „Tisk jako PDF“, „Tisk jako DXF/DWG“ a „Výstup na tiskárnu“.
  Pro tisk jako DXF/DWG bude odpovídajícím způsobem zobrazeno tlačítko Archiv- analogicky k PDF Archivu. Místo uložení a formát (DXF nebo DWG) lze přednastavit pod Všeobecnými programovými možnostmi (Alt F7) v „Data Import / Export“ – „DXF“. V kolonce „Cesta pro export“ je zadána cesta pro uložení DXF/DWG Archivu a v kolonce „Export souboru“ jméno dat a formát (.dxf nebo .dwg). Díky této novince lze jeden nebo více plánů jediným kliknutím exportovat do formátů PDF, DXF/DWG a nebo přímo odeslat na zvolenou tiskárnu. <Film - Vylepšená správa výkresů>

3D zobrazení Vizualizace

 • Pro ještě lepší zobrazení vizualizace v SEMA programu, je od verze 20-1 integrováno mnoho dalších textur. Standartní data jsou tedy ve složce Vizualizace/3D Objekty, Textury, ve složce „Dřevo“ rozšířena o tyto textury:
  „Javor topstar olejovaný“, „Javor topstar přírodní“, „Buk country olejovaný“, „Buk country přírodní“, „Buk topstar olejovaný“, „Buk topstar přírodní“, „Dub country kouřový“, „Dub country olejovaný“, „Dub country zakouřený“, „Dub country přírodní“, „Dub country hrubě řezaný“, „Dub design zakouřený“, „Dub design olejovaný“, „Dub design kouřový“, „Dub design přírodní“, „Dub design hrubě řezaný“, „Dub rostlý zakouřený“, „Dub rostlý olejovaný“, „Dub rostlý zakouřený“, „Dub rostlý přírodní“, „Dub rostlý hrubě řezaný“, „Dub topstar kouřový“, „Dub topstar olejovaný“, „Dub topstar zakouřený“, „Dub topstar přírodní“, „Dub topstar rhrubě řezaný“, „Olše AH“, „Jasan AH“, „Jasan olejovaný“, „Jasan přírodní“, „Jasan topstar olejovaný“, „Jasan topstar přírodní“, „Třešeň AH“, „Modřín“, „Dub červený AH“, „Jilm AH“, „Ořech AH“, „Dub bílý AH“, „Jedle ojíněná“ a „Javor cukrový AH“ které jsou v hoblovaném efektu perfektně zobrazeny. Opakování dřevěné textury bylo maximálně eliminováno, takže ve skutečnosti žádný dřevěný prvek nevypadá stejně jako ostatní. Tato SEMou dodávaná standartní data jsou připravena tak, že jsou na všech pozicích použity jako výchozí textury „Dub topstar olejovaný“. I v už rozdělaných projektech lze pak tyto nové textury zapnout, stačí jít do nastavení barev a tam kliknout na tlačítko „Standard“. Díky těmto novým texturám vypadají dřevěné prvky v texturovém provedení mnohem realističtěji než tomu bylo doposud. S fotorealistickým zobrazením je pak projekt perfektně zvizualizován.

Půdorys, CAD, Kótování, MCAD

 • Nově je v SEMA Programu možném vytvářet různé QR-kódy. Je k tomu v CAD Textu nově zařazen typ písma „QR-Code“. Je-li napsán jednořádkový text a je použito písmo QR kódu, program automaticky vytvoří odpovídající zašifrovaný QR kód namísto textu. Do QR kódu lze využít i automatický text a odpovídajícím způsobem změnit. Velikost kódu lze upravit přes velikost písma, stejně jako normální text CAD.
 • Pokud je CAD-Text posouván, je nyní daný text zobrazen u ukazatele myši. Díky tomu lze Texty při posunování umístnit ještě přesněji.

Vyšetření střechy

 • Od verze 20-1 nejsou střešní plochy v 3D zobrazení znázorněny 3D texturou, ale jako purpurově zbarvená průhledná plocha. Barva je generovánaze standartní barvy linie střešní plochy nastavené v nNastavení barev.
  Textura střešní tašky, jež je nastavená v Nastavení barev bude nyní zobrazena pouze v tom případě, pokud jsou ve 3D aktivovány střešní vrstvy. (Nastavení které ovlivní vzhled výkresu (F7)).
  Průhledný povrch střechy umožňuje využít určité 3D příkazy, pro které je průhlednost střešních ploch naprosto nezbytná. (viz novinky krov) <Film - Volné střešní plochy>
 • Vytváření volných střešních ploch je ve verzi 20-1 přepracováno a rozšířeno o další možnosti zadání. Nyní je tedy možné bez definování kompletního profilu střechy rychle a snadno zadat střešní plochu pomocí zadání pravoúhelníku jak v půdorysném zobrazení, tak ve vertikálním řezu.
  Pokud je ve vyšetření střechy zvolen příkaz vytvoření „Střešní plocha“ pomocí instance „Střešní plocha pravoúhelník“, jsou pro zadání v půdorysném zobrazení na výběr tři možnosti zadání zavislé na vstupních hodnotách známých pro zadání.
  Po výběru zda má střešní plocha náležet k nějakému Dílu střechy nebo zda má vytvářet nový Díl střechy, je dotazován vztažný bod „Okap nebo Hřeben“ pro zadání pomocí linie.
  Při zadávání pomocí první instance se nejdříve definuje Výška vztažné hrany pro novou volnou střešní plochu. Pokud je pak zadán Sklon střešní plochy a další případná zadání jako Délka sklonu a Půdorysný rozměr, lze vytvořit Střešní plochu pomocí zadání linie.
  Při zadání pomocí druhé instance je střešní plochy vytvořena po definování Vztažného bodu zadání a výšky hrany střešní plochy a následně přes délku sklonu a půdorysný rozměr.
  U třetí instance zadání jsou relevantní údaje Výška okapu a Výška hřebene a opcionálně zadání Délky sklonu a Půdorysny rozměr.
  Pro zadání volných střešních ploch ve vertikálním řezu je možné je přiřadit stávajícímu Dílu střechy nebo tento Díl střechy vytvořit nový. Pro zadání v řezu jsou k dispozici známé možnosti zadání pomocí linií, a zadání hloubky (délka okapu).
  Díky těmto novým možnostem zadání v půdorysu a vertikálním řezu lze střešní roviny vytvářet pouze s několika málo známými veličinami jednoduše a rychle.
  Předchozí možnost zadání střešních ploch Volnou formou je dále, speciálně pro 3D pohled umožněna a rozšířena. Tato možnost je hlavně potřebná pro vytváření střešních ploch z importovaného 3D zaměření nebo z Mračna bodů klikáním na zaměřené 3D body.
  Aby bylo pro užvatele zadání ještě jednodušší , je zde možno nejprve určit volnou referenční rovinu nebo automatickou referenční rovinu po určení prvních tří bodů. Tyto dvě možnosti určují, zda mají být body promítnuty svisle nebo kolmo k referenční rovině.
  Pokud není při zadání žádná vztažná rovina zvolena, pak mohou vznikat nebo být záměrně vytvořeny i zborcené střešní plochy.
  Po zadání volných střešních ploch je možné tak jako obvykle definovat a přiřadit skladbu střešního pláště. Volné střešní plochy lze uložit do standartních data v případě potřeby jim v asistentu profilu doplnit další relevantní data nebo prvky. <Film - Volné střešní plochy>

Krov

 • Díky změně 3D zobrazení střešních ploch jako průhledné plochy jsou základní příkazy pro tvorbu krovu zpřístupněny i ve 3D zobrazení a vertikálním i horizontálním řezu.
  Krokve lze nyní ve 3D zobrazení a řezu osadit pomocí funkcí „Položit krokev“, „Krokev se vztažným bodem“, „Rozmístnit v oblasti“ a „Rozdělit v rastru budovy“.
  Stejně tak ve 3D a řezech lze nyní osadit vaznice do střešní ploch ys krokvemi pomocí příkazů „Načíst z profilu“ a „Výška automaticky“.
  Pro správný postup zadání je vše podporováno pomocí interaktivních prvků.
  <Film - Volné střešní plochy>
 • Zrcadlení kroví je taktéž rozšířeno a nyní je možné jej využít i ve 3D zobrazení, vertikálním i horizontálním řezu.

Stěna Strop

 • Makro kontejner pro okna a dveře je dále rozšířen a vylepšen a doplněn o nový parametr. Díky tomu je od nynějška možné, v první záložce „Konstrukce“ přiřadit nejenom Dřevěná makra, ale i samostatné prvky a MCAD makra. Pokud je tedy dřevěný prvek, který je použit v rozdílných Makro-kontejnerech, ve standartních datech změněn, upraví se automaticky i ve všech makrech. Pokud mají být dřevěné prvky později ve stěnovém pohledu také korektně umístěny na referenční přímku, musí být zajištěno jejich osazení například od spodní pásnice ve směru k pásnici horní. Pro kontrolu lze v Makro-kontejneru Referenční přímku zobrazit.
  Stejně tak nově je umožněno MCAD-makra umístnit na 21 vztažných bodů. Samozřejmě lze u zadání jednotlivých dřevěných prvků a MCAD-Maker využít Mezerník pro jejich přesné umístnění. Parametr v Kontejneru maker je rozšířen o nastavení „Na osu stěny“ a „Montážní otvor“.
  Pomocí parametru „Na osu stěny“, lze například dřevo, které nemá celkovou tlouštku stěny, umístnit od pohledové strany na stěnu na protilehlou stranu stěny. Pokud je dřevo orientováno na vnitřní vrstvu stěny a otevírání okna se změní z Levá 1 na levá 3, Umístí se dřevo na venkovní hranu opláštění.
  Pomocí parametru „Montážní otvor“ lze určit, které vztažné body při zadání Montážního otvoru budou u vrstvy Dřevo/Zeď uzpůsobeny. Ny výběr jsou možnosti „Ne“, při kterém makro zůstává fixně na vztažných bodech. U druhé varianty „Prvek“ jsou vztažné body okna nebo dveří současně posunuty. To jsou předchozí vlastnosti maker do Verze 20-1. U nastavení „Vše“, jsou všechny venkovní vztažné body a vztažné body objektů (Okna/Dveře) současně posunuty. Díky tomuto parametru lze tedy individuálně pro každý prvek určit, jak se budou prvky chovat při změně vřesahu vrstev. Díky všem těmto novinkácm lze Makra ještě jednodušeji a individuelněnji vytvořit a využívat.
 • U elektrokombinací je Nastavení „Vedení“ rozšířeno o variantu „žádný“. Tím lze určit, že vedení i přes nastavené MCAD opracování nebude vytvořeno. Pokud je umístněno více objektů ve svislém směru nad sebou, lze tím odstranit, že každý objekt vytváří své vlastní opracování.
 • Pro okna a dveře je zařazen nový příkaz „Přiřadit Okna/Dveře“. Díky této funkci je tedy možné u stávajících oken a dveří zachovat geometrii a polohu, technické informace pro výrobu a Design lze ale změnit. To znamená, že šířka, výška i výška parapetu nebo nadpraží zůstanou zachovány jako u originálního objektu, všechny další informace lze ale převzít z přiřazeného objektu. Pokud je v první záložce okna nebo dveří viditelnost otvírání nastavena na „ano“, může to být ovlivněno nastavením z přiřazovaného objektu. Tento nový příkaz naleznete v programovém výběru pod „Stěny“ stejně tak pro stěnový pohled pod „Obrys stěny“. Hlavně při IFC Importulze tuto funkci komfortně využít a např. okna bez ztráty geometrie změnit.
 • Pro verzi 20-1 je vytvořeno nové „Makro Plus“, které zachovává základní funkcionalitu stávajícího Makra, ale díky nové technice přináší více možností a flexibility. Toto nové „Makro Plus“ je integrováno v programovém výběru pod Stěny, Vyšetření střechy, Obrys stropů a pro stěnový pohled pod „Stěna Obrys“. Nové Makro Plus se nachází ve standartních datech ve skupině „Okna/Dveře/Makro/Elektro“. Je zde vytvořena nová skupina „Makro Plus“ a příslušný „Makro-kontejner“. V první záložce Makros Plus je tak jako dříve definována Geometrie a Výškový vztah makra. Nové je v této první záložce makra „Makro otvírání“. Zde lze jako například u okna a dveří nastavit 4 různé způsoby otvírání (Vpravo 1, Vpravo 2, Vlevo 1 a Vlevo 2). Pokud jsou prvky pro makro správně nadefinovány, mění tuto vlastnost při změně otvírání. Tím lze například dřevěné prvky, které nemají shodnou tloušťku jako stěna, umístnit z pohledové strany stěny na stranu protilehlou. Zároveň nová je i možnost, že otvírání makra při osazení, kopírování nebo posunutí makra je zobrazeno.
  Druhá záložka Makro Plus je kompletně předělaná. Tak jako u oken a dveří lze k tomuto Makru přiřadit až 7 Makro-kontejnerů. Funkcionalita a nové vztažné body jsou identické jako u stávajícího Kontejneru oken a dveří. Díky tomu lze různé prvky vzájemně kombinovat a pomocí vztažných bodů libovolně umístnit.
  Ve třetí záložce lze volně určit, které přesahy vrstev mají být změněny. Ny výběr jsou nastavení „Začátek/Konec“, „Vlevo/Vpravo“ a „Oba/Diagonálně“. Díky tomu mohou přesahy u makra při změně otvírání ještě fleexibilněji reagovat.
  Poslední tři záložky Makro Plus jsou identické se stávajícím makrem.
  <Film - Makro Plus>
  V Nastavení zobrazení (F7) je pod Stěna, Makro, integrována možnost nastavení detailnosti zobrazení. Díky tomuto novému Makro-kontejneru lze toto Makro Plus ještě flexibilněji a individuelněji předdefinovat.

Pokrytí stěna stropů

 • Typ pokrytí „od otvoru“ byl detailně přepracován. (Fi. Gardavaud)

Dřevo stěn a stropů

 • V půdorysném zobrazení lze nyní vytvářet nakloněné Konstrukční roviny. Pro tuto novou funkci je ikona vytváření Konstrukční roviny rozšířena o rozbalovací menu. Na výběr je doposud známý příkaz „Vytvořit konstrukční rovinu“ a nově, „Vytvořit nakloněnou konstrukční rovinu“.
  Pro zadání nakloněné konstrukční roviny v půdorysném zobrazení jsou k dispozici 3 varianty zadání, které lze použít podle toho jaké hodnoty zadání máme známé.
  Nejdříve je dotazován Vztažný bod „spodní výšky“ nebo „horní výšky“ pro pozdější zadání linie.
  V případě zadání pomocí první instance se nejdříve definuje Výška vztažné hrany. Pokud pak určíme Sklon konstrukční roviny a opcionálně Délku sklonu a půdorysný rozměr, lze vytvořit konstrukční rovinu zadáním linie.
  V případě zadání pomocí druhé instance je po určení vztažného bodu zadání a výšky hrany pomocí hodnot Délka sklonu a půdorysný rozměr konstrukční rovina vytvořena.
  Třetí instance je zadání pomocí „Spodní výšky“ a „horní výšky“ což jsou relevantní hodnoty, případě opcionálně i délky sklonu a Půdorysný rozměr.
  Jakmile jsou tyto hodnoty specifikovány, dotazuje se program na Tloušťku a směr pohledu konstrukční roviny.
  Při zadávání šikmých konstrukčních rovin lze použít přepínač možností k výběru, zda má být obrys plochy vytvořen přímo nebo ne.
  Tento obrys plochy je zobrazen ve 3D a lze jej pod F7 (Konstrukční rovina/ 3D) vypnout. Pokud není pro konstrukční rovinu žádný obrys plochy k dispozici, je automaticky zobrazena pomocná rovina.

Plech

 • Pro plechové profily je nyní umožněno přiřazení ohybu na počátku a konci prvku. Díky tomu lze každé linii a hraně elementu přiřadit ohyb ze standartních dat.
  Standartní data hranového profilu jsou rozšířena pro přiřazení ohybu na Začátku/Konci rozšířena o záložku „Falc.“ V této záložce lze každé koncové Linii/Ohybu přiřadit odpovídající počet ukončení jež jsou tam vyčíslena. Ve standartních datech jsou připraveny Falcy pro osazení na začátku a konci prvku. Tím lze přiřadit prvku na začátku i konci požadované provedení. Při příkazu „Změnit“ na již vytvořeném prvku jsou rozděleny a vypsány „Falcy na označeném konci“ a „Protilehlé falcy“. Pokud je kurzor myši ve 3D zobrazení umístěn na konci prvku, a prvek se označí, je zobrazen červený kužel specifikující konec kde jsou tyto falcy přiřazeny. Jednotlivé falcy lze procházet klávesou Tab nebo šipkami na klávesnici. Tím uživatel přesně ví na které části prvku úpravy provádí.
  Ohyby pro plechové profily získaly čtyři nové možnosti nastavení u „Ukončení na hraně profilu“. Pomocí nastavení „Délka vlevo“ lze zvolit mezi nastaveními „automaticky“, „originální Falc“ nebo „Volný“. „Automaticky“ rozlišuje délku předchozího/následného Profilu, „original Falc“ použije délku definovanou ve standartních datech Falcu, a u „Volný“ lze zadat libovolnou požadovanou délku.
  U nastavení „Úhel vlevo“ lze využít nastavení „automaticky“, „pravoúhle“ nebo volně zadanou hodnotu. Varianta „Automaticky“ rozlišuje úhel předchozího nebo následujícího profilového elementu, „pravoúhle“ vytváří lem v pravém úhlu a u volného zadání může být zadán libovolný úhel. Identické nastavení Délky a Úhlu je pak možné i na pravé straně.
  Pro plechové prvky je nově zpřístupněna i možnost „Textury 3D“. Tím lze přímo plechovému prvku změnit texturu. Stejně tak je otevřen i kontejner standartních dat pro texturu plechového prvku. Tím lze ještě jednodušeji přiřadit textury plechových prvků kliknutím myši. <Film - Novinky pro plechové prvky>
 • Při vytváření liniových elementů v asistentu profilu je jako defaultní hodnota nastavena 90°.

FHP Automatizace

 • Při protnutí střílecích linií, byly dříve všechny hřebíkovací linie dané vrstvy vyymazány. Aby byla tato funkce optimalizována, byly vytvořeny 2 nové varianty které je v tomto případě možné využít. V Nastavení Všeobecných programových možností (Alt+F7) pod „Stěna / Obrys“ v záložce „Automatika“ je zařazeno nové nastavení „Provedení hřebíkování při překrytí“. Na výběr jsou tyto varianty:
  Smazat: U tohoto nastavení jsou všechny linie hřebíkování na dané vrstvě smazány. To je stejná funkčnost jako do verze Version 20-1.
  Optimalizovat: U této varianty jsou hřebíkovací linie které se kříží rozlišeny a program vytvoří pouze hřebíkovací linie, které se nekříží. Tom má tu přednost, že nejsou smazány všechny linie a není je třeba pak znovu ručně vytvářet.
  Překřížené: U tohoto nastavení jsou hřebíkovací linie vytvořeny i v případě, že se kříží. Podle konktrétní situace je pak potřeba, nevhodné hřebíkovací linie dodatečně ručně smazat.

Schody

 • Díky novému prvku Výplň kompletuje SEMA své prvky zábradlí. Sklo-, Ocel-, Plast- nebo dřevěná výplň mohou být nyní vytvořeny velice jednoduše. Výplň zábradlí lze podle potřeby osazovat jako prvek do již hotového zábradlí, případně manuálně osadit na již vytvořené schodiště. Obě varianty tak zajišťují vysokou míru flexibility. V programovém menu, pod Schody, je k dispozici nový odkaz „Vyplnění“. Pokud je tento odkaz kliknut, otevřou se standartní data Výplní. V zadávací části se program dotazuje na Schody a Stranu, na které má být výplň osazena. Pomocí zadání bodů „od“, „do“ je specifikováno v jakém rozsahu má být Výplň vytvořena a podle parametrů následně vypočítána.
  Ve standartních datech lze specifikovat Tloušťku výplně.
  V kolonce nastavení „Řez Podesta“ lze specifikovat jaké provedení – zda na seříznutí, nebo svislý řez bude Výplň na přechodu s podepstou vytvořena. „Šikmý řez“ vytváří šikmé spojení, pomocí „Svislý řez“ je spoj prvků vytvořen svisle. Pomocí nastavení „Spojit“ nebude Prvek v některých variantách rozdělen.
  Se vztažným bodem zakřivení „Odkaz dole“ a „odkaz nahoře“ se specifikuje který prvek ohybu a jak bude vytvořen.
  Odkaz dole „Stupeň odskočené“: Výplň bere jako vztažný bod horní hranu stupně a podstupně (Horní hrana stupně a přední hrana podstupně). Spodní hrana výplně je tedy podle těchto hran ořezána. Pomocí nastavení „Odstup dole ST“ a „Odstup dole PS“ lze definovat odstupy od horní hrany. U kladné hodnoty se vytváří odstup směrem ven od prvku, u záporné hodnoty se se vytváří směrem do prvku a může tak vytvářet opracování ve stupni a podstupni.
  Vztah dole „ST přední hrana“: Výplň je vztažena na přední hranu stupně. Tím spodní hrana výplně získává úhel podle schodů. U nastavení „Odstup dole zakřivení“ lze zadat odstup od přední hrany stupně. Při zadání záporné hodnoty se posouvá výplň od přední hrany stupně směrem do prvku, u kladné hodnoty v opačném směru od prvku.
  Odkaz dole „St zadní hrana“: Výplň je vztažena na zadní stranu stupně. Díky tomu přebírá spodní hrana Výplně úhel schodiště. Nastavením „Odstup dole zakřivení“ lze zadat odstup od zadní hrany stupně. Při zadání kladné hodnoty se Výplň vytváří od zadní strany Stupně od prvku, u záporné hodnoty směrem k prvku s tím, že ve Stupni nebo Podstupni podle zadané hodnoty může vytvářet opracování.
  Vztah dole „Bočnice horní hrana“: Výplň přebírá jako vztažnou hranu horní hranu bočnice. Spodní strana výplně je tedy tvarována podle horní hrany bočnice. U kladné hodnoty Odstup dole se uzpůsobí hrana směrem od bočnice ven, u negativní hodnoty se posouvá hrana směrem k prvku a může tak vytvářet v prvku protiopracování.
  Odkaz dole „Pás horní hrana“: Výplň přebírá jako vztažnou hranu horní hranu Pásu zábradlí a její zakřivení. U pozitivní hodnoty Odstup dole, se vytváří výplň směrem pryč od Pásu, u negativní hodnoty zase naopak do Pásu zábradlí kde může vytvářet opracování v Pásu zábradlí.
  • Pokud jako referenční hrana neexistuje žádná vhodná hrana, může se Výplň vztahovat k „vlastní horní hraně“. Pomocí „Odstup dole Zakřivení“ se údajem kladné hodnoty zadává šířka této Výplně.
  Odkaz nahoře „ST přední hrana“: Toto nastavení bývá použito např. pokud Výplň funguje zároveň jako Madlo. Nastavení „Směr“, které je aktivní pouze ve spojení s „ST přední hrana“ definuje zda odstup je vypočítán Svisle, Paralelně, s Parapetem absolutně paraelním nebo Parapetem relativně paraelním. V případě odstupu je potřeba zadat požadovanou hodnotu.
  Odkaz nahoře „Pás spodní hrana“: Výplň přebírá jako vztažnou hranu spodní hranu Pásu zábradlí. Horní hrana Výplně tak přebírá její spodní zakřivení. U kladné hodnoty odstup nahoře, se vytváří ohyb os spodní Hrany pásu směrem ven, v případě záporné hodnoty směrem do prvku kde může vytvářet opracovánáí v Pásu zábradlí.
  Odkaz nahoře „Madlo spodní hrana“: Výplň přebírá jako vztažnou hranu spodní hranu Madla. Horní hrana výplně přebírá zakřivení madla. V případě kladné hodnoty Odstup nahoře, se vytváří Výplň s odstupem od spodní hrany madla pryč, u záporných hodnot opačně s tím, že může vytvářet v prvku Madla opracování.
  Odkaz nahoře „vlastní spodní hrana“: Výplň přebírá vztah na vlastní spodní hranu. Pomocí odstupu je definována šířka Výplně. Ozubená forma není vytvářena.
  Pod „Odstupy a Zaoblení“ lze díky „Odstup na začátku“ a „Odstup na konci“ zadefinovat Výplni odstup na Nástupu a Výstupu schodů. Pomocí „Odstup začátek sloupek“ a „Odstup konec Sloupek“ lze zadávat odstup od sloupků zábradlí. „Odstup začátek zalomení“ a „Odstup konec zalomení“ lze zadávat odstup u rohu schodů.
  V podmenu Zaoblení/Sražení rohů v kolonkách Počátek dole, Počátek nahoře, Konec dole, Konec nahoře lze specifikovat sražení pomocí Fáze (Definovanou pomocí odstupu X a odstupu Y) nebo zaoblení dle libovolně zadaného radiusu.
  Stejně tak jako u každého dřevěného prvku lze i u Výplně nastavit „Pozici na zábradlí“ „a pomocí Vzdálenosti zadat odstup Osy a Vztažnou hranu Venkovní, Vnitřní, případně na Osu.
  V záložce „Prov“ lze, stejně jako u dřevěného prvku, nastavit provedení rohového spoje.
  Unikátní je, že v záložce „Konec“(Koncový typ) lze zadat pouze Typ provedení pro Počátek, Konec, Nahoře a Dole. Díky tomu lze na všechny 4 strany Výplně například přiřadit držák skla..
  Ostatní záložky se chovají stejně jako u dřevěných prvků Madlo a Spodní pás Zábradlí.
  Pokud je výplň přiřazena schodišti nebo je automaticky vytvořena odkazem na hlavní data, chová se výplň jako jakákoliv jiná součást schodiště. To znamená, že jsou umožňeny další jako například úpravy děrování i využívání příkazů pro úpravy. Podobně lze změny spline provádět pomocí polohových příkazů. Pokud se změní referenční hrana referenčních komponent, změní se spline navázaného prvku automaticky. <Film - Výplně zábradlí>

Statika

 • Přenosové menu pro Export statiky do programu ACORD od firmy ITech je ve verzi 20-1 rozšířeno. V menu lze nyní předdefinovat Adresář předinstalovaného programu ACORD, adresář pro ukládání a název dat.
  Pokud jsou nyní jednotlivé nebo i všechny prvky ze Sema Programu exportovány, otevře se následně automaticky ACORD Program.

Výstup pro CNC

 • Pro standartní ocelové profily (L-, U-, T-, Z-, I-Profily, pravoúhlý a oblý prvek) je nově umožněn transport do EZ listu. Je z toho důvodu rozšířena možnost nastavení standartních dat v záložce „Ji“ o „Status elementu“ – „EZ Transfer“ – „ano/ne“.

DXF rozhraní

 • U importu DXF a DWG Dat jako grafika je pod Všeobecné programové možnosti (Alt+F7) a „Data Import/Export“ v nastavení „Body importovat“ vše správně provedeno.

IFC Import/Export

 • Všechny prvky se záložkou materiálového listu SM mají i novou záložku „IFC“. Od nynějška budou na této kartě zobrazeny standardní parametry IFC „Název“, „Popis“, „Typ objektu“ „Typ elementu“ (které dříve byly na kartě SM), a dále „Podtyp“ a „Definice typu“. V kolonce „Název“ a kolonce „Popis“ lze zadat volný Text nebo případně pomocí pravého tlačítka myši přiřadit automatický odkaz. V kolonce „Typ Objektu“ lze zadat další informace formou volného textu nebo automatickým odkazem. To je ideální, např. pro typy součástí, u nichž není specifikován žádný standardizovaný podtyp. V záložce „Typ elementu“ se nastavuje libovolný Typ. V závislosti na elementu jsou zde k dispozici na výběr pouze vhodné typy elementů. Standartně je zde uvedeno „automaticky“. Pomocí tohoto nastavení je kolonka automaticky vyplněna doporučeným Typem prvku. Prvky, které již lze exportovat s definovaným typem komponenty, např. Střecha, Zeď, Strop, Dřevo a Pokrytí pak automaticky obdrží správný typ IFC elementu. Prvky, které ještě nemají od SEMA předdefinovaný IFC Typ elementu, obdrží při Exportu Všeobecný 3D Objekt IFC-Typ elementu (IfcElementProxy). U těchto prvků lze přes výběrové menu manuálně nastavit požadovaný IFC-Typ elementu.
  <Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>
  Pro určité typy součástí existují tzv. Podtypy. V závislosti na Typu elementu se aktivuje pole „Podtyp“ a lze zde následně vybrat možný podtyp. Například s typem komponenty "IfcMember" (tyčový objekt) lze vybrat podtyp "rafter" (krokev) nebo "purlin" (vaznice).
 • S pomocí „Definice typu“ si lze shrnout společné vlastnosti a atributy prvků, které mají typ elementu gleiche. IfcWallType je například Definice Typu, na kterou lze zahlrDub Stěny (IfcWall) připojit. NApříklad můžeme pro venkovní stěny, vnitřní stěny i předstěny nastavit rozdílné Typdefinice. Ve standartních datech Definice typu lze Typ pevně zadat. V závislosti na typu elementu existuje analogicky nabídka výběru Podtypu. Pokud zvolený Typ v Typu elementu obsahuje Podtyp, který není v této fázi možný, je Podtyp bez možnosti volby. Pokud je Typ v Typu elementu nastaven na „notdefined“ nebo není k dispozic žádný Typ elementu, zůstává Podtyp aktivní alze jej rovnou ze Standartních dat Prvku použít a nastavit. Pod „Název“, „Popis“, „Typ Objektu“ a „Typ elementu“ lze zadat volné hodnoty. „GlobalID“ je neaktivní informační kolonka, kde se zobrazuje jedinečné ID. Každá změna Typu elementu generuje nové GlobalID. Pod flexibilními vlastnosti se zobrazují odpovídající PSets.
 • Každý prvek může, v závislosti na množství informací a účelu, nést různé atributy/vlastnosti. Kromě standardních parametrů Ifc se tyto kombinují do tzv. Sad vlastností Ifc (zkráceně PSet). PSets jsou skupiny atributů, které mohou obsahovat různé počty atributů specifických pro danou komponentu. Existují obecné PSets definované programem BuildingSmart (Pset_WallCommon, Pset_WindowCommon atd.) a také vlastní PSets s vlastními atributy. <Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>
  PSets jsou abecedně uvedeny pod výchozími parametry pro každou komponentu na kartě Ifc. Kliknutím na „+“ před jménem PSets jsou všechny přiřazené hodnoty zobrazeny. Všechny hodnoty a atributy mají pouze oprávnění ke čtení a nelze je upravovat. Jednotlivé informace lze definovat jako automatický odkaz kliknutím pravým tlačítkem a a mohou tak být využity na výkresu nebo na seznamu materiálů. Je rpo to přípraven mezi automatickými odkazy odkaz „Ifc (Standard+vlastnosti)“. Automatické odkazy PSets se skládají následovně: @X-IFC-P{«PSetName«»AttributName»}@
  Například pomocí automatických odkazů lze některé hodnoty ze stávajících PSets přenést do záložky SM a tím také přenést do seznamu materiálů. Aby bylo možné zobrazovat také PSety z odkazů Ifc, byl rozšířen kontrolní příkaz pro komponenty. Příkaz „Kontrola“ - „Kontrola prvku (Ctrl+4)“ se zobrazuje nyní u každého označeného prvku . U Ifc propojení lze tuto funkci použít k zobrazení PSets z jednotlivých složek. Jednotlivé komponenty propojení Ifc jsou zvýrazněny barevně, když je přesunete ukazatelem myši. Po klepnutí na objekt se v kontrolním okně zobrazí vlastnosti a atributy Ifc.
 • IFC Importní Dialog je rozšířen o „Náhled zobrazit ano/ne“. Je k tomu připravena nová ikona „Zobrazit náhled“ v horní liště ikon importního okna. Standartně je tato ikona aktivní a automaticky se při importu zobrazí náhled importovaných IFC dat. Speciálně u velkých a rozsáhlých IFC souborů je ale vhodé tento náhled IFC deaktivovat a pracovat např. jen s podlažími nebo typy prvků kde jednodušeji vybereme potřebný rozsah. Jakmile je pak náhled znovu aktivován, jsou zobrazeny v náhledu jen zvolené půdorysy/prvky. Import lze ale samozřejmě odstartovat i bez náhledu nebo zadání koordinátů.
  Další novou ikonou v liště ikon Importního okna je Barva prvků IFC. Tato standartně aktivovaná ikona zobrazuje Originální barvy prvků v náhledu. Pokud nejsou v IFC Datech barvy definovány, pak jsou tyto prvky zobrazeny bíle. Pokud je okonka deaktivovaná, jsou použity SEMA barvy prvků (IfcRoof, IfcSlap (Roof)  červeně, IfcBeam, IfcColumn, IfcMember  hnědě, atd.)
  Obě ikony zachovávají svůj naposledy nastavený status a nemusí být pokaždé znovu aktivovány nebo deaktivovány.
  V různých případech IFC Dat z různých programůjsou Střechy/Střešní objekty modelovány podle různých způsobů. Aby bylo u importu IFC Dat dosaženo co možná nejlepšího výsledku a vytvoření střechy, je zařazeno nastavení „Střešní plocha – Spodní rovina Ifc-střešního objektu / Horní rovina Ifc-střešního objektu“. Díky této nové možnosti lze při importu rozhodnout , zda SEMA střešní roviny bude vytvořena ze Spodní, případně HornístranyIFC střešního objektu. <Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>
  Importované prvky obdrží ve standartních datech označení „(*)“.
 • Pro IFC Export jsou implementovány další nastavení. Nyní je možné exportovat jen označené nebo viditelné prvky. Důležitou poznámkou je, že komponenty vyšší úrovně musí být automaticky exportovány spolu s nimi. Například dřevěné prvky stěny jsou i v případě označení/zviditelnění pouze dřevěných prvků přesto exportovány současně s Korpusem stěny, neboť stěnové dřevo je na tento korpus navázáno. <Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>
 • Pro ještě lepší výměnu dat přes IFC formát s osatními programy, byla přepracována i Správa podlaží. Nyní je tedy umožněno spojit Stěnové a Stropní podlaží. Slouží k tomu nový sloupec „Podlaží“. Kdo chce s tímto novým sloupcem pracovat, musí SEMA podlaží využívat jako částečná podlaží. Nezávisle na IFC Exportu přináší tato novinka i možnost, rozdělit podlaží podle využití. Například dům se sedmi SEMA podlažími může po seřazení podle využití vypadat takto:

    Podlaží   Název podlaží
    Střešní podlaží    Krov
    Střešní podlaží   Stěny podkroví
    Střešní podlaží   Podlaha podkroví 
    Přízemí   Stěny přízemí
    Přízemí   Podlaha přízemí
    Sklep   Stěny sklepa
    Sklep   Základová deska

 • SEMA Podlaží jsou pak podle stejných „Podlaží“ při IFC Exportu spojeny do jednoho podlaží. Pokud jsou IFC Data se stropem a stěnami importovány do jednoho Podlaží, rozdělí je SEMA v jednotlivá podlaží (Stěnové podlaží a Stropní podlaží). Zde bude podlaží ve sloupci „Podlaží“ např. Střešní podlaží rozděleno ve sloupci „Název podlaží“ např. na Střešní podlaží (pro stěny) a Střešní podlačí D (pro stropy). <Film - BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní>
  Při vytváření nebo změně Podlaží lze zadat jeho název. Aby nedošlo k chybám pravopisu, lze zadané názvy podlaží vybrat pomocí nabídky výběru pro další patro. Sloupec „Podlaží“ není povinný pro zadání podlaží a lze s ním pracovat stejně jako tomu bylo doposud.
 • Pro Import IFC Dat je umožněno přímé přiřazení standartních dat Stěn, Stropů, Oken a Dveří. Předpokladem je to, že na jedné straně je jméno v definici standartních dat totožné s názvem kmenových dat a na druhé straně musí být jako aktivní složka nastavena složka standartních dat s odpovídajícími standartními daty. Jsou-li předpoklady splněny, při importu souboru IFC se automaticky vygenerují a přidělí správná standartní data stěn, stropů, dveří i oken.