Novinky V23-1 Build 11000

Všeobecně

 • U příkazů vytváření lze nyní rovnou vybrat data ze SEMA Originalních Standartních dat a ty přímo do projektu vkládat.
 • Nově je pod „SEMA-šrafování“ doplněna šrafůra „HLZ 8 Duo Holz“.

Krov

 • V této nové SEMA Verzi je nyní umožněno Dřevěné prvky, Spojovací prvky, 3D Objekty a Ocelové prvky dodatečně přiřadit k jinému systému jako například ke Stropu, Stěně, Konstrukční rovině, Střešnímu elementu, Stropnímu elementu nebo i jinému podlaží.
  Důležité zde je to, že tyto Prvky lze převzít pouze do systému, ve kterém je možné je vytvářet i manuálně.
  Příkladem použití může být např. rychlé dodatečné přiřazení ve stropu vytvořeného dřevěného prvku do sousední stěny, neboť má být tento prvek zabudován přímo do stěny.
  Stejným způsobem lze např. ke stropu přiřadit volně vytvořené 3CAD dřevěné nebo ocelové nosníky, které pocházejí z IFC konstrukčního modelu, například za účelem zobrazení čísel Seznamu materiálů a rozměrů pro montážní plány.
  Ocelové spojky lze přiřadit z jednoho podlaží do druhého ve 3D, protože by mají být např. exportovány společně s tímto podlažím.
  Po označení prvku je nyní pod editačním příkazem "Jiné" dostupná nová možnost "Změnit přiřazení" se dvěma instancemi "Vybrat cílovou komponentu" a "Vybrat cílové podlaží".
  Aby bylo možné přiřadit prvky ke Střešnímu nebo Stropnímu elementu jako dříve, lze použít nový přepínač voleb "Přiřadit prvek Střešnímu nebo Stropnímu elementu" nebo "Přenést prvek do alternativního cílového systému".
  Pokud prvky nelze přiřadit nebo je potřeba zkontrolovat opracování, zobrazí se k tomu příslušné upozornění.
 • Díky vylepšení příkazu "Vícenásobný řez" dřevěných prvků je nyní možné například rychleji a bez dodatečného zpracování řezat prvky na několika referenčních plochách ve vaznicovém prstenci.
 • Rybinový spoj s dodatečným 3CAD opracováním byl optimalizován.

Pokrytí Stěna Strop

 • Chování latí s na velkém přesahu vrstev bylo optimalizováno. (IKB, Bischkopf a Hörmann)

Dřevos Stěna Stropů

 • V Nastavení zobrazení (F7) pod Stěna, Střešní a Stropní element, v části Vrstvy a záložce „Pohled“, lze nyní celý pohledna Element otočit. Novinkou je, že pro toto nastavení není potřebné žádné posunutí výkresu (odsazení). Při volbě "Kompletní prvek" se všechny součásti v prvku otočí. Horizontální nebo vertikální řez se také otáčí druhou funkcí "Kompletně se zobrazením řezu". Při otáčení pohledu lze vybrat osy X a Y. Části stěny jsou také odpovídajícím způsobem upraveny. Aby bylo možné takto natočené stěny rozpoznat, jsou jim v pohledu přiřazeny příslušné symboly. Díky těmto novým možnostem lze plány těchto prvků navrhovat ještě individuálněji.

Plech

 • Standartní data pro „Dělit plošný profil“ jsou rozšířena. Nyní lze přiřadit více středových prvků v rámci jednoho objektu. Tím je umožněno rozdělit prvek až na 8 dělených prvků. U každého přiřazeného středového prvku lze zadat vlastní maximální délku. Pokud je vytvořen poslední středový prvek, je pak v dalším šáru znovu vytvořen první středový prvek. To se děje tak dlouho, dokud nedokončíte pokládání nebo dokud nedosáhnete konce rozsahu dělení.
 • Plošné plechové prvky nyní automaticky reagují na výřezy. Pokud zasáhne plošný prvek do výřezu, je automaticky Ražen podle daného otvoru. Pokud je Plošný profil kompletně přerušen výřezem, profil se v místě výřezu automaticky odřízne a po výřezu se vytvoří zbývající délka profilu. K tomu je ve Standartních datech připraveno nastavení „Pokrýt plochy“, „Pokrýt část plochy“ a „Dělit plošný profil“. Dál je zde k nalezení nastavení „Výřezy“. Jsou zde varianty „Překrýt“ a „Zohlednit“. U Varianty „Překrýt“ je funkčnost zachována tak jako tomu bylo doposud – tedy otvor je kompletně překryt. Pokud je to změněno na „Zohlednit“, pak je rozlišen ve střešní rovině výřez opláštění na něj reaguje. V případě osazování jednotlivých šablon je možné pomocí ikonky vpravo dole přepínat na variantu „Zohlednit“ a „Překrýt“.
 • V Materiálových listech je nyní k dispozici Celková brutto Délka. V masce tak lze nastavit automatickou hodnotu „SBruttoL“.
 • Pro plošné pokrytí je nyní vytvořena nová hodnota Rozměr hrany. Hodnotu lze zobrazit v nastvení F7 pod „Délka hrany profilového řezu“. Tato hodnota určuje délku Falcu ve 2D pohledu.

Elementace

 • Dříve bylo možné do Elementu převzít pouze dřevěné prvky ze střechy nebo stropu. Nyní to funguje na všechny dřevěné elementy, které jsou vytvořeny ve Vrstvách. Z toho důvodu je ve třetí záložce Střešního a Stropního elementu rozšířeno převzetí Prvků. Pod >> více….>> lze nyní upřesnit pro každou vrstvu, zda mají být v nívytvořené prvky převzaty nebo nikoliv. Samozřejmě jsou tyto dřevěné prvky při exportu na CNC stroje korektně zohledněny a exportovány.

Schody

 • Nyní lze u Bočnic na Výstupu pro Zub nastavit negativní hodnotu a tu mít i uloženu ve standartních datech.
 • Zábradlí lze nyní vytvářet i na osu Schodnice. Dříve toto bylo možné nastavit pouze pro Zábradlí na osu Bočnice.
 • U výkresu dřevěných prvků jsou nyní zobrazeny pouze středové osy spojovacích prvků jako například u navrtání kolíků do bočnice.
 • Krátké dřevěné komponenty, jako jsou výztuhy nebo krátké prvky zábradlí ve schodišti, se nyní již nekreslí ve stoupajícím profilu v rozvinutí, ale zobrazují se vodorovně. V důsledku toho se celkové obrysy hrubých dílců zmenšují, takže při výrobě prvků je méně odpadu nebo je snížena potřeba papíru na tisk šablon.

3D Objekty

 • Rozšíření příkazů „Pozice“ nebo „Kopírovat“ u 3CAD Objektů nyní přináší pod Instancí 1 a Instancí 2 novou ikonku nastavení. Díky tomuto tlačítku lze např. Spojovací prvky v půdoryse bezproblémově posunout ve zvolené rovině, aniž by byla změněna Z-pozice. Toto tlačítko je k dispozici ve všech 2D rovinách (Pohled na stěnu, Řez, Konstrukční rovina, Půdorys). Standartně je tlačítko nastaveno jako aktivní.

Výstup na CNC stroje

 • Od verze BTLx- V2.2.0 je možné exportovat obrys stínu jako siluetu v obrysu. Tento obrys stínu je potřebný např. pro Nesting více jednotlivých desek na hrubou velkoformátovou desku. Toto nové nastavení je k nalezení v Nastavení Exportu na CNC pod Venkovní kontura.
 • Standartní přednastavení Exportu na CNC centra Firmy SCM (Oikos/ Area) bylo přepracováno.
 • BTLx-Export Drážek s odstupem vůči vztažné ploše je vylepšen.
 • Překlopení opracování z “Čelního plátu“ na “Drážku“ je nyní umožněno u výstupu an CNC. Navíc byl vylepšen BTLx-export těchto úprav.