Novinky V23-2 Build 11200

Všeobecně

  • Pro projekty již není více potřeba nastavovat parametr pro SEMA prezenter. V závislosti na verzi projektu lze nyní pomocí SEMA Presenteru otevřít všechny projekty stejné nebo nižší verze.
  • Dále byly integrovány rozsáhlá vylepšení a korektury v oblasti Sedel a ořezání prvků.
  • Od verze 23-2 je provedena příprava zákaznického portálu včetně správy licencí. Naši zákazníci se smlouvou o profesionální údržbě budou moci tyto výhody brzy využívat.
  • Licencování Školní- a Mistrovské licence bylo uzpůsobeno na aktuální požadavky škol.