Novinky V24.1

Všeobecně

 • Nyní je k dispozici samostatný odkaz pro 3D Export na 3D Tiskárny. K nalezení je pod odkazem Soubor / Export.
 • Nyní je možné konfigurovat názvy karet v zobrazení rozvržení. Je k tomu určen nový řádek ve Všeobecném nastavení Alt F7 pod Všeobecně / Jiný. V tomto řádku je nyní možné konfigurovat název záložky. Je možné zadat text nebo použít odkazy automatického textu. Zaškrtnutím tohoto řádku se funkce aktivuje. Přizpůsobení názvu funguje pouze při otevřeném zobrazení rozvržení.

Střecha a pokrytí střechy

 • Pomocí příkazu "Označit detaily objektu" je nyní možné označit Hrany střešních vrstev v různých zobrazeních řezů a ve 3D zobrazení.
  Po označení zvolené hrany ji lze pomocí příklazu "Řezat" ořezat na plochu. Pomocí současně stisknutého tlašítka Shift je možné označit hrany vrstev ve zobrazení řezu.

Dřevostavby

 • Dotykové značky s textem, které lze aktivovat prostřednictvím všeobecného přednastavení (Alt F7) pod „Vyhodnocení/Jiný“, lze nyní flexibilně nastavit na referenční stranu. Pro dva typy zakončení, řez a prodloužení, jsou nyní k dispozici nová nastavení pro označení a textový výstup pro protiúpravy na součástech. Na jedné straně lze volně definovat referenční strany 1-4 pro značení a referenční strany 1-4 pro textový popis. Pokud je pro Typ zakončení „prodloužení“ definováno vybrání, nelze nastavit žádné další značení. Kromě toho je možné nastavit textový výstup samostatně pro typ zakončení, přičemž nastavení "automatický" odkazuje na obecné výchozí nastavení. Tyto nové možnosti nyní usnadňují a urychlují montáž stěn, například na montážním stole. Tato nová možnost nastavení pro definování referenčních stran pro dotykové značení s textem je nyní k dispozici také například pro vaznice, které jsou na horní hraně sražené.
 • Při exportu IFC je nyní možné exportovat šipku směru vlákna, pokud byla pro pro dřevo a panely definována. Novou možnost lze aktivovat v nastavení exportu IFC.
 • Rozhraní DXF a DWG byla aktualizována na verze DXF 2010, 2013, 2018 a na verzi DWG 2010.

Stěny a Strop

 • Plány, které jsou vytvořeny pomocí funkce Stěna výstup automatický, lze nyní programem i automaticky ukládat. V automatickém výstupu „Plány ukázat v oknech“ je k tomu připraveno nastavení „Automaticky ukládat“. Pokud je tato funkce aktivní, jsou pro všechny Stěny nebo Stropní a Střešní elementy automaticky uloženy plány do správce plánů. Jméno plánů lze přednastavit ve Všeobecném nastavení (Alt+F7) pod „Všeobecně“ v záložce „Jiný“ a odkazu „Automatika výstupu stěn“. Díky tomu již není potřeba jméno plánů dodatečně manuálně ve správci plánů ukládat.

FHP Export

 • Stěny a Stropní i Střešní elementy lze nyní horizontálně i vertikálně zrcadlené exportovat na Weinmann. Díky tomu je zachovaný pohled na střešní i stropní elementy shora ale pomocí nastavení ELA = INNEN jsou správně vyexportovány. To znamená, že na stroji lze nejprve umístit a zpracovat spodní vrstvy a teprve poté horní vrstvy. Díky této inovaci odpadá nutnost následného otáčení elementů na stroji například proto, aby mohly být správně montovány na staveništi. Pro vertikální zrcadlení elementů je potřeba v záložce „Dod“ Doplňující data zadán příkaz SPIEGELN = VER / MIRRORING = VER. Pro horizontální zrcadlení je to pak příkaz SPIEGELN = HOR / MIRRORING = HOR.

Výstup na CNC

 • Zakázané plochy vytvořené pro výrobu stěn (MCAD) nyní mohou lineární kontury, jako např. řezné linie/frézovací linie/popisovací linie a hřebíkovací linie touto plochou automaticky oddělit. Standardně aktivované nastavení pro tuto funkci naleznete v obecném výchozím nastavení (Alt F7) v části "Výpisy/Jednotlivé prvky/ Samostatný element/ Speciální zpracování/ Úprava od zakázaných ploch".
 • Pro export na K1 byl rozšířen maximální limit znaků pro Paket a Třídu řezu.