Novinky V24.2

3D Objekty a Vizualizace

 • Díky této nové verzi lze nyní u 3CAD opracování jako Pláty, Vrtání a Řezy s pomocí posuvníku měnit  jejich dimenzi. Posuvníky jsou přiřazeny každé straně opracování. Opracování tak lze v osách X (červená), Y(zelená) a Z(modrá) změnit jednoduchým uchycením posuvníku a tažením myší v negativním nebo pozitivním směru. Tato funkce je integrována i pro funkci Řažení všech dřevěných dílů a prvků schodů.
 • Nově je integrována i funkce „Monitor projektu“. Monitor projektu je určen pro sledování externích IFC propojení v různých SEMA projektech. To umožňuje globální sledování souborů IFC propojených v projektech. Paletu „Monitor projektů“ naleznete pod „Extra“ – „Monitor projektů“ kde ji lze zapnout/vypnout.
  Pokud je monitor projektu aktivní a propojené soubory IFC splňují požadavky, mohou být data globálně sledovaná.
  Jakmile se objeví novější verze propojeného souboru, zobrazí se v Monitoru projektu. Pro upozornění na změnu se nová ikona Monitoru projektu zobrazí červeně. Kromě toho se v přehledu před každým zúčastněným projektem zobrazuje odpovídající symbol pro aktualizaci. Uživatel tak může okamžitě zjistit, ve kterém projektu je k dispozici nová verze toho konkrétního odkazu. Dvojklikem lze projekt v monitoru projektů rovnou otevřít. Pokud je soubor IFC propojen s novým projektem, je tento stavební projekt nebo propojení IFC automaticky sledováno. Pokud to však má sledovat i jiný uživatel SEMA, musí se v příslušném projektu přepnout na kartu "IFC" ve "Správě výkresů". Zde máte možnost aktivovat/deaktivovat nové zaškrtávací políčko "Sledovat propojení IFC s monitorem".  Stavební projekt se pak zobrazí v monitoru projektu. Pokud jsou stavební projekty nebo stavební pozemky s odkazy IFC zkopírovány, nejsou automaticky monitorovány. V těchto případech je třeba požadované vazby aktivovat pro monitorování prostřednictvím "Správy výkresů".
  Pokud stavební projekt nebo odkaz IFC již není v monitoru projektu potřebný, lze jej deaktivovat prostřednictvím "Správy výkresů" nebo jej odstranit přímo z monitoru projektu pomocí ikony "Odstranit" . Tím se projekt neodstraní, ale pouze se odstraní z monitoru projektu, takže již nebude sledován.
  Kromě toho se u každého odkazu IFC zobrazí nápověda myši, kteří uživatelé tento odkaz sledují nebo nedávno aktualizovali. Díky této nové funkci je možné sledovat jeden nebo více odkazů IFC v různých projektech SEMA a kdykoli získat informace o aktualizaci.
 • V rámci této novinky je nyní možné zobrazit dvě předchozí verze odkazu IFC i v samotném stavebním projektu. Za tímto účelem byla do nastavení zobrazení (F7) pro příslušný odkaz v rámci nastavení "Viditelné verze" začleněna tři nastavení. Poslední aktualizovaná verze se zobrazuje pomocí "Aktuální verze (°)". Pokud je aktivována předchozí verze (-1) a další předchozí verze (-2), zobrazí se odpovídající předchozí verze odkazu. Toto nastavení se neukládá při zavření stavebního projektu, čímž je zajištěno, že se ve výchozím nastavení vždy zobrazuje aktuální verze. Při označení prvku se v nápovědě ukazatele myši zobrazí také doplňky pro předchozí verze. Odkaz IFC již nemusí ale být k dispozici. Přidělení verze probíhá v rámci programu.

CAD, KÓTOVÁNÍ, MCAD

 • Úprava CAD skupin s velkým počtem objektů byla urychlena změnou polygonových hran. To znamená, že tyto skupiny lze zpracovávat ještě plynuleji a rychleji. Z tohoto vylepšení těží také načítání stavebních projektů a import DXF. Kromě toho byly analyzovány a také optimalizovány hodnoty pro aktualizaci zobrazení obrazovky.

Export na CNC

 • Pro BTL / BTLx Export je nyní umožněno exportovat Rybinové pláty s, nebo bez, dodatečného opracování plátu které odfrézuje vnitřní prostor plátu.
 • U BTLx a BVX-Exportu je umožněno pro střílení deskových materiálů pomocí MCAD-ových linií definovat Sponkovací linie (P04=16) nebo Šroubovací linie (P04=17). Pro sponkovací agregáty lze dodatečně nastavit i Úhel natočení (P18=x°), kde 0° odpovídá sponce ve směru segmentz.
  U BVX-Exportu na druhou stranu odpovídá 0° sponce 90° ke směru segmentu, to znamená, že od požadovaného úhlu v Cambiu je potřeba odečíst 90°.Forma MCAD-u pro BTLx-Export sponek s úhlem natočení 45° je tedy definována takto:
  3DBEARB 0 250 3
  WENN BTL = B_EBENE WENNENDE
  WENN SCHICHT = AKTUELL WENNENDE
  P04 = 16
  P15 = 100
  P18 = 45