Ohlasy zákazníků

Děkujeme všem svým zákazníkům za důvěru, se kterými se obracejí. 

     

Mračno bodů z 3D laserového scanneru

" To jak umožňuje SEMA od verze 19-2 pracovat s 3D mračnem bodů žádný jiný dřevařský software nezvládne!
Mračno bodů je načteno rychle a elegantně - množství dat je ale zanedbatelné. Nezáleží na tom, zda bodový mračno bodů obsahuje 7 miliard nebo klidně dvojnásobek bodů, pro výkon SEMA softwaru to nehraje žádnou roli. [...]"
Zjistit více

Změna na SEMA

"... ale velmi důležitým bodem při rozhodování byla i perfektní a odborná podpora pro SEMA uživatele – ať už ve formě školení, tak i Hotline kde je neustále někdo na telefonu nebo přes vzdálenou plochu připraven řešit potřeby zákazníků ..."
Zjistit více

Ultra-HD 4K

"Vzhledem k tomu, že verzi V18-1 používám na 4K Ultra HD monitoru, jsem naprosto ohromen. Zobrazení v SEMA programu je ostré jako břitva - kóty jsou nyní opravdu přesně zobrazeny a ..."
Zjistit více

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.