Vše

V22-2 05/2022

Clipping Mračna bodů

Clipping box a box ražení pro Mračno bodů.

V22-2 05/2022

Novinky v CAD

Příkaz pozice, Kótování v obrázcích, vylepšené možnosti kótování u Kótování oblasti a Kótování průsečíku.

V22-2 05/2022

Novinky pro plechové prvky

Uživatelsky definované zkrácení ohybem, Jorns Konvertor, Venkovní rozměr plechového profilu.

V22-2 05/2022

Postupné číslování

Všechny prvky lze pomocí následného číslování libovolně očíslovat.

V22-2 05/2022

Novinky pro schody

Zrcadlení schodů, spoj Stupeň-Schodnice, Rozšíření variant průběhu schodů, Délka Sloupů ve směru zábradlí, Ukončení madla na výstupu.

V22-2 05/2022

Dvojitý sloupen na spoji desek

Automatické vytváření dvojitého sloupku na spoji desek.