Vše

V22-2 05/2022

Postupné číslování

Všechny prvky lze pomocí následného číslování libovolně očíslovat.

V22-2 05/2022

Novinky pro schody

Zrcadlení schodů, spoj Stupeň-Schodnice, Rozšíření variant průběhu schodů, Délka Sloupů ve směru zábradlí, Ukončení madla na výstupu.

V22-2 05/2022

Dvojitý sloupen na spoji desek

Automatické vytváření dvojitého sloupku na spoji desek.

V22-2 05/2022

Novinky v krovu

Konus u rybinových spojů, rozšíření koncového spoje Dvojité odsazení, optické zobrazení CNC opracování.

V22-2 05/2022

Novinky pro celodřevěné panely

Kvalita povrchové vrstvy, Směr vlákna, Referenční strana pro export na CNC, rozšířené možnosti textur.

V22-2 05/2022

Důležité detaily v dřevostavbách

Automatické propojení střílecích linií, Druh hrany pro CNC, Kótovací čára pro hrany Stropního korpusu, Z-poloha Desek pro Weinmann, Stěny s obsahem v materiálových listech.