Vše

V21-1 12/2020

64 Bitová verze V21-1

Verze 21-1 je výkonná 64-bitová verze.

V20-2 05/2020

Důležité detaily pro schody

3D opracování s informacemi pro DXF+, příkaz Razit opcionálně s pokosem a radiusem zaoblení.

V20-2 05/2020

Kónické šablony

Kónické šablony, Automatické kótování výrobního výkresu.

V20-2 05/2020

Plánování nakládky

Komfotní vkládání Stěn, Střešních a stropních elementů a Vazeb do flexibilních Prostorů nakládky s automatickým výstupem Plánů nakládky.

V20-2 05/2020

Důležitý vývoj detailů

Vrtání jako kruh do DXF; DXF import šrafování; DXF import jako Grafika, Export zobrazení jako Obrázek, dodatečné sloupce Správy plánů; funkce vyhledávání automatických odkazů; Výstup vícestránkového PDF; Funkce ukládání nastavení zobrazení podlaží, IFC 4, Otevírání projektů pouze pro čtení.

V20-2 05/2020

Zrcadlení stěn

Nově je možné zrcadlení Stěn, Vazeb, Konstrukčních rovin, Stropů, obsažených dřevěných prvků, Terénu, Řezů i Kótování.