Vše

V20-1 12/2019

Volné střešní plochy

Rozšířené možnosti vytváření volných střešních ploch a Konstrukčních rovin; kreslení krokví a vaznic ve 3D.

V20-1 12/2019

Novinky pro plechové prvky

Čelní ohyby u hranových profilů a rozšířené příkazy textur.

V20-1 12/2019

Vylepšená správa výkresů

Nové sloupce pro individuální vlastnosti, volně definovatelné sloupce s technikou automatických textů, vylepšená funkce vyhledávání a filtrování a optimalizovaný výstup rozvržení plánů.

V20-1 12/2019

BIM se SEMA - další rozšíření IFC rozhraní

IFC vlastnosti, Barvy, seskupení pater pro IFC-export.

V20-1 12/2019

Makro Plus

Makro Plus, rozšíření Makro kontejneru Okno/Dveře a další detailní vylepšení.

V20-1 12/2019

Výplně zábradlí

Opticky i konstrukčně perfektně vytvořené výplně zábradlí z libovolného materiálu.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.