Vše

V19-2 05/2019

Detaily připojení

Pravoúhlé spojení podstupnice, spojovací prvky mezi stupněm a podstupněm a pravoúhlé dětské bezpečnostní lišty.

V19-2 05/2019

BIM se SEMA

Rozšíření možností IFC importu, IFC propojení, rozšíření Kontrolního centra a BCF Import / Export.

V19-2 05/2019

Ražení prvků schodů ve všech rovinách

Ražení prvků schodů nezávisle na směru roviny řezu s propojením na opracování v modusu Detaily objektu.

V19-2 05/2019

Mračno bodů v SEMA programu

Mračno bodů jako konstrukční základ pro sanace nebo práce na stávajících konstrukcích.

V19-2 05/2019

Ražení dřeva ve všech rovinách

Vytváření opracování na všechny dřevěné prvky pomocí funkce razit ve všech směrech.

V19-2 05/2019

Kombinace prvků elektra konstruktivně a vizuelně

Elektroinstalační materiál různých provedení pro přípravu plánů, automatickou výrobu na stěnových centrech i vizualizaci ve 3D.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.