Vše

V19-2 05/2019

Ražení dřeva ve všech rovinách

Vytváření opracování na všechny dřevěné prvky pomocí funkce razit ve všech směrech.

V19-2 05/2019

Kombinace prvků elektra konstruktivně a vizuelně

Elektroinstalační materiál různých provedení pro přípravu plánů, automatickou výrobu na stěnových centrech i vizualizaci ve 3D.

V19-2 05/2019

Novinky pro plechové prvky

Ražení plechových prvků, technika maker a šrafování plechových prvků.

V19-2 05/2019

Novinky Standartních dat a SEMA data storu

Nové textury dřeva, novinky v SEMA Data storu, rozšířené vlastnosti katalogů standartních dat.

V19-1 12/2018

Konstrukce ve střešních vrstvách Díl 2

Od zadání profilu, přes konstrukci až k detailním výstupům.

V19-1 12/2018

Zohlednění výšky čisté podlahy

Okna, Dveře i Makra mohou být zadána s výškovým vztahem k čisté podlaze.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.