Vše

V12.0 05/2012

SEMA Start a Informační centrum

Nové, moderní Startovní menu s přímým napojením na SEMA domovské stránky. Novinky a update vždy aktuální.

V12.0 05/2012

Externí Datové propojení

Převzetí dat z datové banky přímo do programu SEMA např. zákaznická data do hlavičky projektu.

V12.0 05/2012

Stoupající vertikální řezy

Definice vertikálních řezů pro posunuté obrázky řezu v architektonických plánech.

V12.0 05/2012

Rohový spoj bočnic s rozdílnou tloušťkou

Bočnice, schodnice, madla, spodní pásy s libovolným vzájemným ořezáním.

V12.0 05/2012

3D průběh schodiště

Výpočet stupňů ve 3D a v rozvinutí; převzetí výstupu, možná změna počtu stupňů ve vybraném rozsahu.

V12.0 05/2012

Rozšíření kótování

Automatické kótování stropů, rozšířené možnosti kopírování kótovacích čar, středové umístnění rozměrů na kótovací čáru.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.