Vše

V12.1 12/2012

Střecha, strop, stěna na polygon

Plně automatické vytvoření stěn, stropů a vyšetření střechy na uzavřené křivky.

V12.1 12/2012

Automatika rohových spojů ještě perfektněji

Nové možnosti plně automatického vytvoření rohových spojů.

V12.1 12/2012

SEMA Kontrolní Centrum

Prověření kolize prvků a rohových spojů vizuelně ve 3D i v novém SEMA Kontrolním centru.

V12.1 12/2012

Přizpůsobení stropního otvoru ve 3D

Jednoduchá změna stropního otvoru pro schody s automatickým přizpůsobením konstrukce schodů.

V12.0 05/2012

Kótování a popis ještě přehlednější

Údaje z nastavení F7 s možností výplně a orámování, rozšířené možnosti zobrazení u popisů, kótování...

V12.0 05/2012

Volný vzhled 3D Objektů

Možnost změny textury převzatých objektů, nové 3D Objekty.