Vše

V12.0 05/2012

Plně automatické vytvoření vazeb střechy

Plně automatické rozmístnění vazeb pro libovolnou střechu.

V12.0 05/2012

Plně automatické vytvoření střechy

Nová varianta přepočtu "Střecha volně" umožňuje výpočet střechy na celkový půdorys jedním krokem; nový příkaz "Střecha z polygonu".

V12.0 05/2012

Nová zapuštění

Typ zakončení "Zapuštění" je rozšířen o "Patní zapuštění dvojité" a "volné zapuštění".

V12.0 05/2012

Novinky v materiálových listech

Automatika dílčích výpisů dle jednotlivých podlaží, praxí orientované seskupení prvků, výběr podle opracování.

V12.0 05/2012

SEMA Virtuální-Realita

Libovolné projekty lze ve třídimenzionální, fotorealistické obrazové kvalitě prohlížet, procházet a otáčet. Perfektní nástroj pro profesionální prezentaci projektu.

V12.0 05/2012

SEMA Program vícenásobné otevření programu

SEMA Program vícenásobné otevření programu - více různých projektů lze najednou otevřít, zpracovávat a data pomocí schránky přenášet z jednoho projektu do druhého.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.