Vše

V12.0 05/2012

Místnosti s doplňkovým materiálem

Materiály jako například sanitární a elektro příslušenství lze přiřadit a využívat podle jednotlivých místností.

V12.0 05/2012

Variabilní definice uživatele

Jednoduchá a rychlá změna stejných MCADových opracování v celém projektu najednou.

V12.0 05/2012

Dělení stropních a střešních elementů

Rozdělení střechy i stropu na elementy jednoduše a komfortně.

V12.0 05/2012

Dřevo v libovolné formě zakřivení

Libovolné formy zakřivení dřeva pomocí razit a připojit a opracování dřeva v křivkovém modusu.

V12.0 05/2012

Plně automatické vytvoření vazeb střechy

Plně automatické rozmístnění vazeb pro libovolnou střechu.

V12.0 05/2012

Plně automatické vytvoření střechy

Nová varianta přepočtu "Střecha volně" umožňuje výpočet střechy na celkový půdorys jedním krokem; nový příkaz "Střecha z polygonu".

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.