Vše

V19-2 05/2019

Detaily připojení

Pravoúhlé spojení podstupnice, spojovací prvky mezi stupněm a podstupněm a pravoúhlé dětské bezpečnostní lišty.

V19-2 05/2019

BIM se SEMA

Rozšíření možností IFC importu, IFC propojení, rozšíření Kontrolního centra a BCF Import / Export.

V19-2 05/2019

Ražení prvků schodů ve všech rovinách

Ražení prvků schodů nezávisle na směru roviny řezu s propojením na opracování v modusu Detaily objektu.

V19-2 05/2019

Mračno bodů v SEMA programu

Mračno bodů jako konstrukční základ pro sanace nebo práce na stávajících konstrukcích.

V19-2 05/2019

Ražení dřeva ve všech rovinách

Vytváření opracování na všechny dřevěné prvky pomocí funkce razit ve všech směrech.

V19-2 05/2019

Kombinace prvků elektra konstruktivně a vizuelně

Elektroinstalační materiál různých provedení pro přípravu plánů, automatickou výrobu na stěnových centrech i vizualizaci ve 3D.