Vše

V19-2 05/2019

Novinky pro plechové prvky

Ražení plechových prvků, technika maker a šrafování plechových prvků.

V19-2 05/2019

Novinky Standartních dat a SEMA data storu

Nové textury dřeva, novinky v SEMA Data storu, rozšířené vlastnosti katalogů standartních dat.

V19-1 12/2018

Konstrukce ve střešních vrstvách Díl 2

Od zadání profilu, přes konstrukci až k detailním výstupům.

V19-1 12/2018

Zohlednění výšky čisté podlahy

Okna, Dveře i Makra mohou být zadána s výškovým vztahem k čisté podlaze.

V19-1 12/2018

Novinky pro schody

Automatické kótování celkového rozvinutí schodů, nový spoj podstupně, optimalizace lepení na rastrové délky.

V19-1 12/2018

Import Orthofoto

Do SEMA programu lze importovat Mračno bodů z Orthofoto a využít je pro následné konstruování.