Vše

V19-1 12/2018

Více stropních konstrukcí v jednom půdorysu

V jednom podlaží lze nyní vytvářet libovolný počet samostatných stropů.

V19-1 12/2018

Zrcadlení dřevěných prvků

Vytváření symetrických konstrukcí rychle a komfortně pomocí příkazů zrcadlení.

V19-1 12/2018

SEMA 3D v internetovém prohlížeči

Uložte 3D model vašeho projektu na SEMA Cloud. Projekty lze následně prohlížet bez nutnosti instalovat nějaký další software.

V19-1 12/2018

Novinky pro plechové prvky

Příkazy Pozice, Kopírovat …

V19-1 12/2018

DXF Import / Export

Vylepšený Import, DXF export plánů.

V19-1 12/2018

Šrafování a výplně v řezech

Perfektní plány díky automatickému šrafování a vyplňování vrstev ještě před detailním zpracováním konstrukce.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.