Projektování

Nezáleží na tom, zda se jedná o pravoúhlé, kosoúhlé, nebo zaoblené schody, případně provedení betonové, čepované nebo sedlové. Rozsáhlé funkce úprav umožňují konstrukci schodů včetně komplexního detailního řešení. Integrace modulů pro schody do celkového SEMA softwarového paketu je tak spojuje s řemeslným provedením celé budovy.

Video-Tutorial

Schodiště s ocelovou bočnicí

Podesta v Asistentu schodů

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.