Spojovací + ocelové prvky

Speciální konstrukce schodů jsou řešeny s použitím spojovacích prostředků. SEMA poskytuje velké množství těchto spojovacích prvků. Díky tomu může být realizován prakticky jakýkoliv tvar schodiště - od samonosných schodů až po schody s ocelovou schodnicí. U moderní produkce schodišť jsou stále častěji vyráběny schody s ocelovými bočnicemi a dochází tak zajímavým kombinacím materiálů.

Video-tutorial

Schody s distančními prvky

Vypilované spojení dílů

Schodiště s ocelovou bočnicí

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.