Vizualizace

Trojdimenzionálně vizualizované zobrazení ze všech možných směrů se stěnami, okny a stropy nabízí koncovému zákazníkovi detailní virtuální prezentaci budoucích schodů. Uživateli tím poskytuje praktické funkce umístění konstrukcí v reálné budově, a tím jejich správné a odborné provedení.