Výroba

Pro přenos na CAD-CAM programy jsou všechny geometrie prvků a opracování předem optimalizovány pro výrobu na CNC. Vedle přenosu jednotlivých prvků lze vytvářet i optimalizace materiálu na desky (Nesting) a tyto celky pak přenášet do CAD-CAM softwaru.

Video-Tutorial

Automatika tisku pro Schody

Plně automatický přenos kompletních schodů na CNC stroje

Rozhraní AlphaCAM - SEMA

VIDEO-TUTORIAL

3- i 5-ti osé prvky schodů

Frézování ohybníku madla v 5-ti osách

Pracovní postup SEMA a AlphaCAM

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.