Střešní konstrukce

Vkládání kleštin ve 3D zobrazení

Základ pro volné konstruování ve všech 3D pohledech i pro svislé a vodorovné řezy s volnými plochami střechy byl položen již v předchozí verzi. Tehdy bylo možné umístit krokve a vaznice přímo do volných ploch střechy ve 3D zobrazení. Jako další rozšíření v tomto směru je nyní možné stejným způsobem osazovat i kleštiny, a to jak ve 3D zobrazení, tak i v řezech.

Kleštiny lze načíst z profilu nebo umístit do libovolné výšky. Při vytváření této funkce byla kladena zvláštní pozornost na intuitivní ovládání. Uživatel je neustále vizuálně podporován pomocí interaktivního náhledu.

 

Klasickým případem využití této funkce je zejména oblast renovace. Projekty vytvořené s pomocí 3D mračna bodů a práce v této virtuální realitě při konstrukci dřevěných prvků na volných střešních plochách tuto funkčnost výrazně usnadňují. Prvky se umisťují a vytvářejí přímo ve 3D bez ohledu na to, zda se jedná o krokve, vaznice nebo nyní také kleštiny. Zadávání je pro uživatele mnohem jednodušší a rychlejší.