Plánujte a realizujte projekty rychleji

V oblasti Fasád a Klempířských prvků je verze 21-1 rozšířena o dvě novinky, které přináší uživatelům cennou pomoc a úsporu času při plánování a realizaci projektu.

Plechové prvky lze nyní, podobně jako u opláštění stěn, v rámci stěny zrcadlit. To, co se zde na první pohled jeví jako nevýznamné, je mnohem významější jakmile je to použito.

Pomocí této funkce lze najednou zrcadlit všechny ve stěně obsažené prvky a materiály jako opláštění, fasády i konstrukce. Například opláštěná boční stěna vikýře tak může být rychle a jednoduše použita a ozrcadlena na opačnou stranu vikýře. Díky této funkci lze zrcadlit i celé fasády domů a tím ušetřit spoustu času. Výhoda je jasná: čím větší je povrch / fasáda, která se má zrcadlit, tím větší je časová úspora. Při zrcadlení můžete také zvolit, zda se boční falcy mají také zrcadlit nebo zachovat v původní orientaci. Tato funkce zrcadlení zajišťuje všechny běžné případy použití.

Další novinkou je automatický výstup výrobních výkresů pro plechové komponenty. Doposud byl výstup jednotlivých komponentů prováděn jednotlivě jeden po druhém. Nyní lze výstup všech komponentů provést najednou v jednom kroku.

Pomocí této funkce lze plechové prvky exportovat ve formě samostatného výrobního výkresu (rozvinutí, profil, 3D šikmý pohled), nebo ve variantě více prvků současně na jeden plán. Odpovídající předlohy plánů ve formátu A1, A3 a A4 jsou připraveny jako šablony v programu SEMA. Tyto šablony lze jako obvykle přizpůsobit.