Prvky schodů na linii

Nová možnost vytváření Madel, Spodních pásů zábradlí, Schodnic, Výplní zábradlí i Zábradlí podle CAD linie otevírá výrobcům schodů nové možnosti jak rychle a efektivně tyto prvky nakreslit. Díky funkci „Prvek na linii“ je jejich vytvoření ještě mnohem více flexibilnější.

Průběh jejich nakreslení je velmi jednoduchý. Nejdříve je s požadované pozici budoucího prvku nakreslena CAD linie. Následuje ve výběrovém menu programu pod Schody volba příslušného prvku, například Schodnice a následně volba příkazu „Schodnice na křivku“. Následně program požaduje určit určit kliknutím myší na kterou linii se má prvek vytvářet a kde jejeho počátek a konec. Následně je Schodnice v daném místě vytvořena!

Tento příkaz umožňuje výrobcům schodů například také velmi rychle a jednoduše vytvořit kompletní zábradlí které na konci pokračuje dále. CAD Linie se postupně označí a po dvou dalších kliknutích k určení pozice je kompletní zábradlí vytvořeno. Sen pro každého uživatele!

Tato novinka je zpřístupněna na internetu formou výukového filmu:
www.sema-soft.com/schodu-na-linii