Novinky v celodřevěnných panelech

Mezi hlavní novinky aktuální verze programu ve směru celodřevěnných panelů patří možnosti optického vylepšení a úprava šipky směru vlákna a také individuální nastavení kvality povrchu na jednotlivých stranách dřevěného prvku.

Šipka směru vláken je opticky uzpůsobena, a přístupná pro všechny dřevěné prvky, u referenční strany ve 3D zobrazení i výrobním výkresu. Změna směru vláken, která je definována ve standartních datech daného prvku, je navázána i na texturové zobrazení ve 3D a při změně se tedy i textura upravuje automaticky. Díky tomu je směr vláken prvku lehce rozpoznatelný ve 2D i 3D zobrazení.

Kromě toho lze nyní individuálně určit kvalitu povrchu dřevěného dílu pomocí čtyř možností pro referenční stranu a odpovídající protilehlou stranu.

Vzhledem k tomu, že úroveň kvality je okamžitě vizuálně zobrazena ve 3D zobrazení, je snazší rozlišit, která je referenční strana a jakou kvalitu příslušná strana má. Označení kvality jsou také zobrazena na plánech, což znamená, že případné chyby lze rychleji identifikovat.

Zadáním referenční strany lze také určit, která strana má být pro export na CNC stroje nahoře. Tato definice je zvláště důležitá pro součásti, kde je požadována vysoká kvalita povrchu na jedné straně a které při výrobě, např. na stolu stroje, nesmí být poškozeny.

Tuto novinku naleznete na internetových stránkách ve formě výukového filmu pod:
www.sema-soft.com/22-2-novinky-celodrevennych-panelech