Novinky v tesařských konstrukcích

Ve směru tesařských konstrukcí je do verze 22-2 zařazeno mnoho detailních vylepšení a novinek. Opět to přináší zrychlení práce a tím pádem i efektivnější projektování.

Začíná to novými možnostmi u rybinového čepu. Horní šířka čepu je často definována na statických plánech nebo detailních výkresech.

Aby bylo možné toto přímo uzpůsobit, lze nyní rybinu definovat pomocí horní šířky rybinového čepu (pevné nebo jako procentuální poměr šířky).

Pro následný výpočet potřebné délky čepu se zohledňuje jak konus, tak lem rybiny.

Jako další je zařazen nový typ zakončení Zapuštění oboustranně šikmé a Zapuštění oboustranně rovné s odsazením vpředu a vzadu. Pokud je například pásnice vazníku osazena na horní straně sloupku, nemůže se sloup díky tomuto novému spoji tak jednoduše vysmeknout.

Další novinkou je i to, že označená opracování prvků jsou nyní ve 3D zvýrazněna barevně. Díky tomu lze tato opracování, jako třeba na obrázku znázorněný plát mezi dvěma prvky, velmi jednodušše a rychle změnit.

Další novinkové filmy naleznete na:
www.sema-soft.com/22-2-tesarskych-konstrukci