Novinka pro dřevostavby: Postupné číslování

Hlavně u výstavby dřevěných konstrukcí je optimalizace a vylepšení průběhu výroby důležitou otázkou. V SEMA Programu je u Stěn velmi oblíbená a často používaná funkce „postupné číslování“. Tato funkce byla nyní rozšířena na všechny CAD Texty a prvky, pro které existuje záložka Seznamu materiálů.

Tato na první pohled spíše nenápadná novinka ale otevírá uživateli široké možnosti. Stěnové prvky si lze nyní také libovolně očíslovat, například pro určení pořadí montáže jednotlivých prvků. Montážní tým tak na staveništi může vše bezproblémově sestavit podle plánu díky ve výrobě předčíslovaným prvkům.

Po spuštění této funkce a zvolení požadovaného typu číslování se na komponenty jednoduše kliká v požadovaném pořadí. Dokud je příkaz aktivní, jsou všechny součásti, které již byly očíslovány, barevně zvýrazněny. Uživatel má vždy přehled o již očíslovaných prvcích.

Pokud se mají například stropní trámy sdružovat do jednotlivých balíků, stačí klikat na jednotlivé prvky postupně myší při současně stisknuté klávese Ctrl. Jakmile uvolníte klávesu Ctrl, program automaticky zvýší číslo o jednu hodnotu a komponenty pro "Balík 2" lze opět dále označovat myší.

Nové je také číslování se současným stisknutým pravého tlačítka myši. U této varianty jsou všechny komponenty v pořadí značení číslovány postupně. Postupné číslování je možné ve 2D i 3D zobrazení.

Tuto novinku naleznete formou výukového filmu na:
https://www.sema-soft.com/22-2-postupne-cislovani