Novinky pro Fasády a Oplechování

Ve verzi 22-3 jsou na poli CAD projektování klempířských prvků implementovány dvě užitečné novinky.

Od nové verze je možné vytvářet plechové hranové profily pomocí CAD linií za použití funkce "Hranový Profil – Ze spojitých linií". To umožňuje tvorbu přímo v určené pozici, stejně jako jednoduší umístění prvku na detailní body.

Rozmisťovací mechanismus hranových profilů byl rozšířen, aby byl více inteligentní ve smyslu druhé nové funkce. Až pět jednotlivých elementů je teď možné vytvářet a usazovat najednou v jedno kroku pomocí funkce "Kombinované dělení". Tímto je proces urychlen, usnadněn, s menší náchylností na chybovost v procesu plánování a zároveň je mnohem více uživatelsky přívětivější.

Dva SEMA zákaznicí ohledně novinek:

"Používáme SEMU již dobré dva roky a plně jsme ji integrovali do našeho denního procesu.
Novinky v SEMA Softwaru, jako automatické rozdělování profilů atiky s úchytkami a styčníkovými plechy v jednom kroku nebo vytváření plechových profilů přímo v potřebném místě kdykoliv v průběhu projektování skvěle umožňuje optimalizaci průběhu plánování. Tyto novinky jsou velmi užitečné, protože celý proces ještě zjednodušují."

Stefan Adelsberger jun. / Mistr klempíř
Gebr. Adelsberger GmbH, Munich – Klempířská a pokrývačská společnost (Německo)

 

"SEMU používáme hlavně na tvorbu opláštění celých stěn a atik. Průběh projektování se nám výrazně urychlil díky polo-automatické kalkulaci opláštění.
Využitím nových funkcí jako převod CAD linií na hranové profily mohou být komponenty vytvořeny přímo v místě kde budou využity v projektu. To dále zjednodušuje celý proces projektování. Navíc nově vytvořené kombinované dělení umožňuje tvorbu více prvků najednou a tím dělá naše kreslení ještě dynamičtější."

Stefan Breu / Mistr Klempíř
Vedoucí výroby
Člen širšího vedení společnosti Gabs AG v Tägerwilenu (Švýcarsko)