Novinky pro 3D Mračna Bodů

Zapracování 3D mračen bodů jakékoliv velikosti do projektu je jedinečná funkce v SEMA programu. Vždy je ale co zlepšovat! Ve verzi 22-3 SEMA značně rozšířila paletu možností úprav 3D mračen bodů.

Skrývání Bodů

Mračna bodů uložené v projektu mohou nyní být jednotlivě ořezána. Body, které leží vně zpracovávaného prostoru a nejsou již zapotřebí mohou být skryty pomocí ořezového boxu. Program poté automaticky upraví hustotu bodů.

Uchopovací body ve formě šipek se po označení objevují a všech stranách ořezového kvádru. Kliknutím na některou z šipek lze pak v pozitivním nebo negativním směru pomocí myši posunout hranu mračna bodů. Tento typ úprav lze využít ve všech pohledech, ale také i ve 3D zobrazení.

Navíc mohou být některé části mračna skryty pomocí ražení. Tohle může být velká výhoda například při částečné rekonstrukci budovy. Bořená část domu může být skryta a poté nahrazena modelem přístavby. Čímž je možné klientovi okamžitě ukázat návaznost nové části budovy na starou.

Automatické Zarovnání Propojených mračen

Při importu více mračen bodů, která k sobě náleží, jako jsou třeba určité části naskenovaného projektu, jsou tyto další mračna vždy umístněná dle mračna bodů, které bylo importováno jako první.

Pokud importujete první mračno bodů a přesunete nebo otočíte jeho pozici, následující mračna bodů se automaticky upraví podle prvního, neboť obdrží informaci o posunutí a rotaci prvního mračna bodů. Stačí tedy otočit a/nebo přesunout pouze jedno z mračen bodů a ostatní se automaticky uzpůsobí.

Barevné Zvýraznění Mračen Bodů

Při práci s více mračny bodů je možné nastavit jednotlivým mračnům různé barvy

Na výběr jsou 3 možnosti: Zobrazit mračno v originálních barvách, originální barva namíchaná s novou barvou, anebo pouze novou barvu.

Vylepšené Zobrazení Mračno Bodů ve 2D Zobrazení

V projektu s více podlažími lze nyní zobrazit část mračna odpovídající aktivnímu podlaží. Následně uživatel získá lepší přehled o projektu a vždy vidí jen potřebnou část mračna. Je tedy možné pracovat v různých samostatných podlažích jako Suterén, Přízemí, Patro a Podkroví s použitím ohraničeného mračna bodů.