Novinky v Tesařině

Konstruování střech ve 3D je průběžně vylepšováno. Výhoda této tvorby je zcela jistě ve vizuálním a prostorovém zobrazení tvořených prvků. Je přímo vidět, kde leží jednotlivé elementy a jejich vzájemná provázanost.

Vaznice, Pozednice a Vrcholové Vaznice jsou další prvky, které je možné ve 3D zobrazení vytvářet.  Od verze 22-3 mohou být tyto vaznice plně generovány ve 3D pohledech a v řezech. Je také možné ve 3D zdvojovat vaznice podle již vytvořené definice.

Navíc lze nyní nastavit různé úhly pro boční frézování všech rybinových spojů. To umožňuje ještě flexibilnější ovládání strojů s vícero rybinovými frézami, které umožňují tato nastavení.